Ocena 360 stopni – Individual Competence Profile

Ocena 360 stopni – nasze podejście, autorskie narzędzie Individual Competence Profile (ICP) 

Individual Competence Profile (ICP) to autorskie narzędzie IBD Business School do oceny kompetencji tzw. metodą 360 stopni i wspierającym osoby oceniane w ich rozwoju. Ocena 360 stopni polega na ocenianiu kompetencji przez inne osoby. Umożliwia to przede wszystkim poszerzenie perspektywy i zmianę patrzenia na siebie.

Ocena 360 stopni - ICP

 

 • Możliwa jest nieograniczona ilość grup oceniających i osób ocenianych. Jest to, oczywiście, uzależnione od sytuacji firmy. Najczęściej wykorzystywane grupy ocenianych przez naszych klientów to: przełożony, podwładni, współpracownicy, klienci zewnętrzni i wewnętrzni. Rekomendujemy grupę ocenianą do 20 osób.
 • Ocena 360 stopni – cały proces od momentu podjęcia decyzji po udzielenie informacji zwrotnej możemy zakończyć w trakcie 6 tygodni. Długość trwania procesu oceny jest uzależniony od zaangażowania firmy i wsparcia na każdym etapie realizacji oceny.

 

Ocena 360 stopni

 

Ocena 360 stopni – co nas wyróżnia

 • Kwestionariusz ICP zweryfikowany pod względem psychometrycznym i dostosowany do specyfiki polskich organizacji
 • Szeroka pula kompetencji pozwalająca na ich adekwatny dobór do potrzeb organizacji
 • Możliwość oceniania w jednym czasie dużej liczby menedżerów przez różne grupy oceniające
 • Dopasowanie zawartości raportu do specyfiki organizacji: raport dostępny w wersji skróconej i rozszerzonej
 • Dostępność raportu zbiorczego pozwalającego na analizę całej ocenianej grupy, pokazanie zbiorczych potrzeb rozwojowych i rekomendacji dla kolejnej oceny
 • Elastyczność w dopasowaniu się do oczekiwań klienta
 • Pełna informatyzacja procesu
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych

Etapy oceny 360 stopni

 

Ocena 360 stopni – korzyści z zastosowania narzędzia ICP

 • Kompleksowy obraz kompetencji pracownika w ocenie 360 stopni
 • Zobiektywizowana informacja o mocnych stronach i obszarach do rozwoju pochodząca z wielu źródeł
 • Wiedza niezbędna do planowania ścieżek kariery
 • Wzrost trafności decyzji o działaniach rozwojowych
 • Powiązanie planów rozwojowych pracowników z kierunkami rozwoju organizacji
 • Możliwość wykorzystania ICP w długoterminowym pomiarze efektywności szkoleń
 • Kształtowanie i wzmacnianie pożądanych zachowań wśród pracowników
 • Budowanie kultury otwartej komunikacji w organizacji

 

Metodologia ICP w ocenie 360 stopni

 • Spójna i zweryfikowana statystycznie koncepcja kompetencji oraz składających się na nią zachowań
 • Ocena kompetencji na podstawie możliwych do zaobserwowania zachowań
 • Pomiar szeregu zachowań składających się na daną kompetencję
 • Informacja zwrotna dla osób ocenianych zawsze wsparta facylitacją
 • Określenie poziomu kompetencji na podstawie częstości występowania zachowań
 • Sprawdzenie jakości narzędzia ICP w badaniach nad pracownikami polskich organizacji

 

PRZYKŁADOWE REFERENCJE 

Justyna Radosz, Główny Specjalista, Departament Zasobów Ludzkich, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Z firmą IBD Business School współpracowaliśmy w zakresie realizacji badania 360 stopni dla kadry managerskiej. Celem badania była diagnoza kompetencji w oparciu o wartości Grupy BIK. (..) Na każdym etapie projektu mogliśmy liczyć na profesjonalne podejście, zaangażowanie oraz bardzo dobrą komunikację ze strony zespołu IBD. Nasza współpraca przebiegała bardzo sprawnie, a zespół IBD Business School prezentował wysoki poziom merytoryczny oraz dobre zrozumienia naszych potrzeb, również w zakresie kryterium czasowego, istotnego dla nas w trakcie realizacji projektu. Dużym atutem były raporty prezentujące wyniki badania 360 stopni w bardzo przejrzysty i ciekawy sposób.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i rekomendujemy firmę IBD jako partnera do realizacji projektów w zakresie badań 360 stopni.

 

Agnieszka Patyna, Senior HR Biznes Partnerka, Żabka Polska Sp. z o.o.logo zabki

(…) IBD Business School przeprowadziła dla nas badanie 360 stopni w kwietniu 2024 r. Przygotowanie do badania, sam proces oraz sesje feedbackowe zostały zrealizowane z zachowaniem dbałości o wszystkie najważniejsze aspekty projektu. Przed rozpoczęciem samego projektu dużym wsparciem merytorycznym był Pan Włodzimierz Buśkiewicz, który doradzał i wskazywał możliwe rozwiązania w projekcie. Na każdym etapie byłam informowana o statusie działań, co zapewniało duży komfort współpracy. Przeprowadzone zostało spotkanie podsumowujące, które pozwoliło na wymianę opinii oraz ułatwiło nam finalną rekomendację w oparciu o przeprowadzone badanie.

Z przyjemnością mogę zarekomendować IBD Business School jako partnera w realizacji działań rozwojowych i szkoleniowych.

 

Magdalena Wrana, HR & Administration Manager w Mitsubishi Electric Europe

Firma IBD Business School zrealizowała dla Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) badanie 360 stopni dla kadry managerskiej. W ramach badania zostały wspólnie opracowane kompetencje oraz wskaźniki zachowaniowe dla dwóch poziomów kadry zarządzającej (wyższego i niższego szczebla). Badanie zrealizowane zostało na autorskiej platformie IBD, a jego przebieg był w pełni profesjonalny. Jakość badania i uzyskanych po nim raportów była na najwyższym poziomie. Kadra zarządzająca po badaniu uzyskała feedback od wyspecjalizowanych konsultantów HR z firmy IBD Business School, który był bardzo wysoko oceniony i pozwolił na lepsze zrozumienie wyników raportów. Co istotne zarówno badanie, jak i feedback przeprowadzone były w języku polskim i angielskim, co wyróżnia IBD Business School na rynku polskim.

Osobą wspierającą cały projekt był Włodzimierz Buśkiewicz, który był obecny w procesie od momentu przygotowania projektu, przez jego implementację, aż do spotkania podsumowującego stanowiąc nieocenioną pomoc dla Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.). (…) Realizacja całego przedsięwzięcia i jego powodzenie spowodowały, że Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.) postanowiło kontynuować współpracę i realizować badanie 360 stopni kadry zarządzającej z IBD Business School cyklicznie.

 

Tomasz Połeć, Doradca podatkowy nr wpisu 12104, KP Consulting Sp. z o.o.

Od października 2022 roku do stycznia 2023 roku IBD Business School realizowało dla KP Consulting projekt doradztwa obejmujący budowę i wdrożenie modelu kompetencyjnego, stworzenie i wdrożenie systemu oceny pracowniczej praz przeprowadzenie sesji Development Centre dla 7 osób na stanowiskach Team Leadera. Sesja DC odbyła się 9 grudnia 2022 r. Wykorzystano w niej symulacje indywidualne i grupowe oraz testy TIC i TTW w wersji online. Dla każdego Uczestnika opracowano raport zawierający oceny poszczególnych kompetencji i wskaźniki rozwojowe. Zostały też przeprowadzone indywidualne sesje feedbackowe, w formie zdalnej.

Wsparcie IBD Business School oceniamy bardzo pozytywnie. Konsultanci charakteryzowali się dużym zaangażowaniem i indywidualnym podejściem. Dzięki temu udało nam się wypracować rozwiązania i procesy spełniające potrzeby naszej firmy. Gorąco polecam współpracę IBD Business School.

 

Małgorzata Woody, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Skandii Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

IBD Business School przeprowadził dla Skandii Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. badanie 360 stopni (Individual Competence Profile) w oparciu o model kompetencyjny Skandii.(…) IBD Business School zrealizował niniejszy projekt badawczy w sposób rzetelny i z należytą starannością. Konsultanci pracowali profesjonalnie, z zaangażowaniem i elastycznie reagowali na pojawiające się potrzeby uczestników badania i koordynatorów. Na podstawie dotychczasowego doświadczenia współpracy rekomenduję IBD Business School jako profesjonalnego i godnego polecenia partnera w biznesie.

 

Mariusz Wielec, Kanclerz UKSW w Warszawie

IBD Business School usługę polegającą na opracowaniu procedur oceny pracowników w połączeniu z systemem motywacyjnym i modelem kompetencyjnym, w tym pilotaż oceny i weryfikację procedur, oraz szkolenie z zakresu oceny pracowników. Usługa została zrealizowana w ramach projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (…).

Powyższa usługa została wykonana z należytą starannością, zgodnie z zamówieniem. Konsultanci IBD wykazali się dużą elastycznością w podejściu do potrzeb Zamawiającego, dążąc do wypracowania narzędzi i systemów dopasowanych do organizacji. Projekt był realizowany z zaangażowaniem i nastawieniem na współpracę.

 

Katarzyna Tomczak, Dyrektor ds. Personalnych, Roche Polska Sp. z o.o.

Potwierdzamy należyte wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu oceny metodą 360 stopni (ICP). Jesteśmy zadowoleni z dbałości IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) o naszą satysfakcję,  jak i z wysokiej jakości działań dopasowanych do naszych potrzeb i oczekiwań.

Polecamy IBD jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w projektach szkoleniowo-doradczych.

 

 

Dariusz Michnowski, Specjalista ds. Personalnych, Mary Kay Cosmetics Poland Sp. z o.o.

IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) zrealizował dla Mary Kay Cosmetics Poland badanie 360 stopni (Individual Competence Profile). W badaniu wzięło udział 16 osób. Instytut zrealizował niniejszy projekt badawczy w sposób rzetelny oraz z należytą starannością. Przygotowanie merytoryczne konsultantów oraz zaangażowanie firmy w organizację projektu zasługują na wysoką ocenę.

 

Mirosława Achinger, Prezes Zarządu Mispol SA

IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) przygotował dla naszej firmy system ocen metodą 360 stopni. Pierwszy cykl oceny został przeprowadzony w sposób bardzo sprawny przy pomocy platformy internetowej, umieszczonej na serwerze Instytutu, co zapewniało pełne bezpieczeństwo procesu. Oceną objęto kadrę kierowniczą złożoną z 17 menedżerów, łącznie oceny dostarczyło 226 pracowników firmy. (…) Wprowadzony system ocen w pełni spełniał nasze oczekiwania i wymagania.

 

Ewa Kozłowska, Dyrektor Personalny Arcelor MittalShared Service Centre

IBD Business School zrealizował dla Arcelor MittalShared Service Centre badanie 360 stopni. W badaniu wzięło udział 21 pracowników naszej firmy. Do zadań IBD należało: szkolenie e-learningowe przed procesem oceny, przeprowadzenie oceny 360 stopni, opracowanie raportów indywidualnych i zbiorczych, sesja informacji zwrotnych. IBD Business School zrealizował niniejszy projekt badawczy w sposób rzetelny oraz z należytą starannością.

 

Krystyna Wąchała-Malik, Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego, Ministerstwo Finansów

IBD Business School przeprowadził dla Ministerstwa Finansów badanie online „ocena 360 stopni”. W ramach projektu m.in. stworzono drzewo respondentów i rozdystrybuowano drogą mailową linków do ankiet w liczbie 2734 sztuk. Zamawiający dokonał odbioru usługi bez uwag i stwierdza, że usługa została wykonana w terminie, zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy. (wyciąg z protokołu odbioru).

 

Zobacz także ofertę szkoleń otwartych z zarządzania kapitałem ludzkimkalendarz szkoleń Międzynarodowa certyfikacja: IES

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161