Ocena 360 stopni – Individual Competence Profile

Ocena 360 stopni – nasze podejście, autorskie narzędzie Individual Competence Profile (ICP) 

Individual Competence Profile (ICP) to autorskie narzędzie IBD Business School do oceny kompetencji tzw. metodą 360 stopni i wspierającym osoby oceniane w ich rozwoju. Ocena 360 stopni polega na ocenianiu kompetencji przez inne osoby. Umożliwia to przede wszystkim poszerzenie perspektywy i zmianę patrzenia na siebie.

Ocena 360 stopni - ICP

 

 • Możliwa jest nieograniczona ilość grup oceniających i osób ocenianych. Jest to, oczywiście, uzależnione od sytuacji firmy. Najczęściej wykorzystywane grupy ocenianych przez naszych klientów to: przełożony, podwładni, współpracownicy, klienci zewnętrzni i wewnętrzni. Rekomendujemy grupę ocenianą do 20 osób.
 • Ocena 360 stopni – cały proces od momentu podjęcia decyzji po udzielenie informacji zwrotnej możemy zakończyć w trakcie 6 tygodni. Długość trwania procesu oceny jest uzależniony od zaangażowania firmy i wsparcia na każdym etapie realizacji oceny.

 

Ocena 360 stopni

 

Ocena 360 stopni – co nas wyróżnia

 • Kwestionariusz ICP zweryfikowany pod względem psychometrycznym i dostosowany do specyfiki polskich organizacji
 • Szeroka pula kompetencji pozwalająca na ich adekwatny dobór do potrzeb organizacji
 • Możliwość oceniania w jednym czasie dużej liczby menedżerów przez różne grupy oceniające
 • Dopasowanie zawartości raportu do specyfiki organizacji: raport dostępny w wersji skróconej i rozszerzonej
 • Dostępność raportu zbiorczego pozwalającego na analizę całej ocenianej grupy, pokazanie zbiorczych potrzeb rozwojowych i rekomendacji dla kolejnej oceny
 • Elastyczność w dopasowaniu się do oczekiwań klienta
 • Pełna informatyzacja procesu
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych

Etapy oceny 360 stopni

 

Ocena 360 stopni – korzyści z zastosowania narzędzia ICP

 • Kompleksowy obraz kompetencji pracownika w ocenie 360 stopni
 • Zobiektywizowana informacja o mocnych stronach i obszarach do rozwoju pochodząca z wielu źródeł
 • Wiedza niezbędna do planowania ścieżek kariery
 • Wzrost trafności decyzji o działaniach rozwojowych
 • Powiązanie planów rozwojowych pracowników z kierunkami rozwoju organizacji
 • Możliwość wykorzystania ICP w długoterminowym pomiarze efektywności szkoleń
 • Kształtowanie i wzmacnianie pożądanych zachowań wśród pracowników
 • Budowanie kultury otwartej komunikacji w organizacji

 

Metodologia ICP w ocenie 360 stopni

 • Spójna i zweryfikowana statystycznie koncepcja kompetencji oraz składających się na nią zachowań
 • Ocena kompetencji na podstawie możliwych do zaobserwowania zachowań
 • Pomiar szeregu zachowań składających się na daną kompetencję
 • Informacja zwrotna dla osób ocenianych zawsze wsparta facylitacją
 • Określenie poziomu kompetencji na podstawie częstości występowania zachowań
 • Sprawdzenie jakości narzędzia ICP w badaniach nad pracownikami polskich organizacji

 

Zobacz także ofertę szkoleń otwartych z zarządzania kapitałem ludzkimkalendarz szkoleń Międzynarodowa certyfikacja: IES

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161