Assessment i development centre w świetle badań

Assessment i development centre

Magazyn „Personel i Zarządzanie” w lutowym wydaniu za 2013 rok opublikował artykuł o wynikach badania ankietowego na temat assessment i development centre. Badanie  przeprowadziły Instytut Rozwoju Biznesu i Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem kilka miesięcy wcześniej. Dotyczyło ono kryteriów skuteczności assessment i development centre. Autorka artykułu, Katarzyna Sobieraj, omawia w nim uzyskane wyniki m.in. pod kątem znajomości międzynarodowych standardów i reguł etycznych, dotyczących stosowania „ośrodka oceny”. „Jakość przygotowania i stosowania metod AC/DC w Polsce – czytamy we wstępie – nie zawsze jest zgodna z międzynarodowymi standardami. Największy niepokój budzi brak przeprowadzania badań walidacyjnych, które sprawdzałyby efektywność przeprowadzanych sesji AC/DC.”

Z artykułu dowiadujemy się również, jak HR-owcy odnoszą się do metody Assessment i Development Centre. Z czym mają największe trudności, np. z wyborem badanych kompetencji. Dlaczego tak ważne jest, aby oceniany był rzetelnie informowany na każdym etapie procesu. Jednym z ciekawszych wątków poruszonych przez Katarzynę Sobieraj, a który znalazł swoje odzwierciedlenie w wynikach badań, jest kontrowersyjny problem stosowania testów psychologicznych w biznesie.

Lekturę artykułu w szczególności polecamy tym specjalistom i menedżerom HR, którzy w swojej pracy korzystają z metody assessment i development centre. Bardzo zachęcamy także do zapoznania się z innymi tekstami. W numerze m.in.  ciekawy wywiad z Pawłem Chorążym, dyrektorem Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego o ukierunkowanych dotacjach szkoleniowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Jak zawsze, są ciekawe studia przypadków czy artykuł o zarządzaniu pracownikami w wieku około emerytalnym.

Artykuł: Mierniki-sesji-kryteria-skutecznosci-ac-i-dc/

Powrót...