Coaching dla wymagających. Sprawdź terminy najbliższych edycji

Szkoła Coachingu IBD-NMC, prowadzona wspólnie przez IBD Business School i Noble Manhattan Coaching oferuje szeroki zakres kursów dla coachów – od podstawowych do zaawansowanych, na poziomie dyplomowym.  Szkolenia coachingowe prowadzą doświadczeni  i uznani  coachowie, z bogatą polską i międzynarodową praktyką. Coaching dla wymagających oznacza dla nas rzetelną metodologię, poszanowanie najwyższych standardów, akcent na kompetencje coachingowe, niezbędne w pracy w organizacji.

coaching dla wymagających

Coaching dla wymagających

Programy kursów coachingowych są certyfikowane przez międzynarodowe organizacje coachingowe, takie jak:

>>Noble Manhattan Coaching (NMC)

>>International Authority for Professional Coaching & Mentoring

>>Institute of Leadership and Management (ILM)

 

 

Oferta Szkoły Coachingu IBD-NMC – sprawdź niżej najbliższe terminy

Coaching dla wymagających  – podstawą współpracy partnerskiej między IBD i NMC

coaching dla wymagających

Troszkę historii

Gdy kilkanaście lat temu szukaliśmy instytucjonalnego zagranicznego partnera do tworzenia szkoły coachingu w Polsce, nasz wybór padł na znakomitą Noble Manhattan Coching. Szkołę w 1992 roku założył znany coach i charyzmatyczny mówca Gerard O’Donovan, który rozumie coaching jak nikt inny, dostrzega granice, których w coachingu nie można przekraczać, przestrzega  uznawanych na świecie standardów w kształceniu coachów dla biznesusta.

NMC to największa i najstarsza europejska szkoła coachingu, której działalność obejmuje: kursy, szkolenia i warsztaty, akredytację i certyfikację oraz wsparcie coachów.

Obecnie działa nie tylko w Europie, ale i Ameryce Północnej, Afryce i Azji. Siedziba szkoły znajduje się w Weymouth w Wielkiej Brytanii, a regionalne biura NMC działają m.in.  w Polsce, Rumunii, Kanadzie i Indiach.

Od 2011 roku wyłącznym partnerem Noble Manhattan Coaching w Polsce, Ukrainie i Białorusi jest IBD Business School, współpracującym z NMC na podstawie umowy „master licensee” (opracowywanie nowych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie coachingu.

Zobacz pełną ofertę szkoleń otwartych IBD Business School, nie tylko z coachingu, ale i z zarządzania, HR, marketingu i sprzedaży, finansów i ładu korporacyjnego czy kursu dla trenerów biznesu:

 

Powrót...