Kompetentny trener biznesu. Szkolenie certyfikowane

Kompetentny trener biznesu – od diagnozy do rozwoju

Business Trainer Certificate (BTC) –  to propozycja nowoczesnego programu szkoleniowego dla trenerów biznesu. Zakres tematyczny i metodyka szkolenia zostały opracowane przez zespół ekspertów IBD Business School. Od wielu lat prowadzą oni zajęcia dydaktyczne dla dorosłych z tego zakresu. Program szkolenia jest skoncentrowany przede wszystkim na praktycznym kształceniu kompetencji trenerskich. Kompetentny trener biznesu – to podstawowa cecha profilu absolwentów naszego kursu dla trenerów.

 

kompetentny trener biznesu

W przeciwieństwie do typowych programów dostępnych na rynku, w ramach szkolenia Business Trainer Certificate wszyscy uczestnicy są objęci diagnozą kompetencji trenerskich. Odbywa się ona na początku zajęć i następnie po ich zakończeniu (od 6 do 12 miesięcy). W diagnozie wykorzystywane są Individual Competence Profile (ICP) i bateria wybranych testów psychologicznych. Każdy z uczestników otrzymuje także indywidualny plan rozwoju, który prowadzący zajęcia przygotowują na podstawie wyników sesji informacji zwrotnych.

Program składa się z 6 sesji. Są oneą poświęcone następującym blokom zagadnień:

  • zarządzanie procesem grupowym,
  • praca z głosem i ciałem,
  • praktyczne opanowanie różnych metod trenerskich,
  • projektowanie szkoleń,
  • prowadzenie zajęć,
  • kompetencje coachingowe (z możliwością zdobycia dodatkowo międzynarodowych certyfikacji).

Na rynku jest tylko jeden tak skonstruowany program, z myślą zarówno o praktykujących trenerach, jak i przyszłych, a także menedżerach zarządzających zespołami. Wszystkie sesje są prowadzone metodą action learning, każdorazowo z szerokim zestawem ćwiczeń i zadań wdrożeniowych.

Kompetentny trener biznesu – zawód dla odpowiedzialnych

Program Business Trainer Certificate (BTC) IBD Business School prowadzi w ramach Szkoły Trenerów Biznesu, która oferuje także szkolenie Master Sales Trainer Certificate (MST). Adresujemy je do trenerów pracujących bezpośrednio ze sprzedawcami oraz dyrektorów i menedżerów sprzedaży. Szkolenie polecamy również doświadczonym sprzedawcom, którzy chcą przede wszystkim usystematyzować swoją wiedzę z zakresu kompetencji sprzedażowych

IBD Business School ma kilkunastoletnie doświadczenie w profesjonalnym przygotowaniu uczestników do zawodu trenerów biznesu. Wykształciliśmy już spore grono specjalistów, którzy z powodzeniem pracują zarówno w ramach indywidualnej praktyki, jak i jako trenerzy wewnętrzni. Tego zawodu warto nauczyć się, uczestnicząc właśnie w naszych szkoleniach. Dlaczego? Ponieważ lata praktyki pokazały nam, jak trudny i odpowiedzialny jest to zawód. Zawód, który wymaga przede wszystkim mozolnego, systematycznego i metodycznego budowania własnego warsztatu.

|| Zobacz:

Szczegółowy program BTC, lista prowadzących i rejestracja

Do pobrania: Program ramowy

Powrót...