Kurs trenera biznesu w IBD Business School

Zapraszamy na kurs trenera biznesu – certyfikowane szkolenie online Business Trainer Certificate (BTC). IBD Business School od ponad dwudziestu lat szkoli profesjonalnych trenerów biznesu. Stosujemy aktywne metody kształcenia. W szczególności przykładamy dużą wagę do diagnozy i doskonalenia kompetencji na podstawie autorskiego modelu kompetencyjnego trenera biznesu.

Zobacz, jak uczestnicy oceniają nasz kurs trenera biznesu

kurs trenera biznesu

Kurs trenera biznesu w IBD Business School

Dlaczego warto nauczyć się podstaw zawodu trenera biznesu w IBD Business School? Z kilku powodów.

Po pierwsze, kształceniem trenerów biznesu zajmujemy się od ponad dwudziestu lat. Zdobyte doświadczenie utwierdza nas w przekonaniu, że tego zawodu nie można nauczyć się tylko teoretycznie. Niezbędna jest praktyka – ćwiczenia podczas zajęć dają właśnie możliwość sprawdzenia się w roli trenera. Potrzebne jest także indywidualne podejście do każdego uczestnika kursu. Dlatego przed rozpoczęciem programu ma miejsce diagnoza kompetencji trenerskich. Chodzi o to, aby już na początku zajęć pomóc uczestnikom określić, na jakie elementy szkolenia powinni zwracać szczególną uwagę.

Po drugie, zajęcia na kursie prowadzą doświadczeni praktycy – trenerzy, którzy swoje szlify zdobywali podczas wielu, wielu godzin dydaktycznych na szkoleniach dla różnych branż. Są cenieni nie tylko za swoje wysokie kwalifikacje, ale także za umiejętność tworzenia odpowiednich warunków do autorefleksji i samooceny, co w zawodzie każdego nauczyciela jest niezbędne.

Po trzecie, program jest tak skonstruowany, aby każda sesja pozwala uczestnikom nabyć konkretne kwalifikacje, niezbędne w pracy trenera biznesu. I tak, pierwsza sesja jest poświęcona zarządzaniu procesem grupowym, druga – pracy z głosem i ciałem. Trzecia koncentruje się na treningu pracy z wykorzystaniem różnych metod szkoleniowych. Dwie ostatnie to odpowiednio: projektowanie sesji szkoleniowej i nauka opanowywania trudnych sytuacji podczas zajęć. Ponadto, uczestnicy mogą też wziąć udział w sesji dodatkowej – Coaching Fundamentals Certificate – w ramach której nabywają podstawowe umiejętności coachingowe.

Certyfikowany Kurs trenera biznesu Business Trainer Certificate (BTC) to jedyna taka propozycja na rynku szkoleniowym, właśnie ze względu na praktyczny charakter zajęć, możliwość diagnozy posiadanych i nabytych kompetencji oraz uzyskania pełnej i usystematyzowanej informacji zwrotnej od prowadzących. Polecamy z pełnym przekonaniem.

Więcej:

Zapraszamy także do lektury artykułu Rola trenera biznesu w budowaniu warsztatu specjalisty

Skontaktuj się z nami

Dział Programów Otwartych

 

Powrót...