Ocena projektów inwestycyjnych. Dwudniowe szkolenie dla menedżerów

Zapraszamy menedżerów i właścicieli firm, kierowników linii produkcyjnych i projektów, dyrektorów działów personalnych, marketingowych i sprzedażowych na szkolenie z oceny projektów inwestycyjnych. Dziś każdy sektor gospodarki boryka się z różnego rodzaju zawirowaniami gospodarczymi i społecznymi, które mają wymiar zarówno lokalny, jak i globalny. Organizacje, aby nie tylko przetrwać, ale i się rozwijać, muszą mieć opracowane różne scenariusze funkcjonowania w tak zmiennych jak obecnie trudnych warunkach. Dlatego tak ważna jest ocena projektów inwestycyjnych, głównie pod względem ich opłacalności. Odpowiedzialny menedżer potrafi analizować i wybierać te projekty, które nie narażą organizacji (czy dział, za który odpowiada) na straty, lecz pozwolą uzyskać wymierne korzyści.

Ocena projektów inwestycyjnych. Cele szkolenia

Najważniejszym zadaniem prowadzących szkolenie jest przekonanie uczestników do uważnego i racjonalnego planowania swoich rozwojowych działań. Dlatego podczas zajęć słuchacze nabywają umiejętność rozumienia i interpretowania informacji, które zawierają m.in. sprawozdania finansowe. Poznają najważniejsze narzędzia i metody nie tylko planowania, ale i budżetowania czy controlingu. Otrzymują wiedzę o tym, jak przeprowadzać np. analizę wrażliwości czy analizę scenariuszową. Uczestnicy poznają także rodzaje ryzyka, jakie mogą wystąpić, oraz sposoby i mechanizmy niwelowania czy minimalizowania ich oddziaływania na kondycję firmy.

Szkolenie „Ocena projektów inwestycyjnych” – jakie korzyści dla organizacji i uczestników

ocena projektów - szkoleniePo szkoleniu uczestnicy wniosą do organizacji umiejętność kompleksowego planowania rozwoju przedsiębiorstwa. Opanują zasady monitoringu podejmowanych przez siebie działań. Będą wiedzieli, jak analizować odchylenia od planów oraz jak i kiedy podejmować doraźne działania. Nauczą się też – dzięki utrwalającym ćwiczeniom – według jakich zasad i kryteriów należy wybierać najlepsze, optymalne projekty inwestycyjne. Ocena projektów inwestycyjnych, jakiej będą dokonywali w firmie, będzie się cechować rzetelnością i trafnością odpowiednio do wymaganych nakładów, z jednej strony, i do potencjalnych zagrożeń płynących z bliższego i dalszego otoczenia biznesowego.

Tematyka szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:

  • analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych,
  • analiza opłacalności projektów inwestycyjnych,
  • planowanie przychodów w długim okresie,
  • monitorowanie budżetów i pozycji kosztowych.

Ważne: Szkolenie „Ocena projektów inwestycyjnych” stanowi jedną z pięciu dwudniowych sesji Akademii Finansów dla Menedżerów. Zapraszamy do zgłoszeń online.

Zobacz także pełną ofertę szkoleniową IBD Business School

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   tel. 695 330 033, 695 119 911

 

Powrót...