Optymalizacja produkcji i sprzedaży. Dwudniowe szkolenie dla menedżerów

Zapraszamy kierowników projektów i linii produkcyjnych, właścicieli firm i menedżerów, w tym m.in. dyrektorów ds. sprzedaży na szkolenie online z optymalizacji produkcji i sprzedaży. Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o tych aspektach procesów produkcyjnych i sprzedażowych, które determinują ich efektywność. Optymalizacja produkcji i sprzedaży ma bowiem za zadanie przede wszystkim definiowanie działań, które negatywnie wpływają na osiągane wyniki. A następnie jej celem jest, po pierwsze, opracowanie planów naprawy procesów związanych z produkcją i sprzedażą i, po drugie, skuteczne wdrożenie zmian.

Optymalizacja produkcji i sprzedaży. Główne korzyści dla uczestników i organizacji

Optymalizacja produkcji i sprzedażyDzięki szkoleniu uczestnicy będą lepiej rozumieć znaczenie informacji finansowych i poznają sposoby ich wykorzystywania i interpretowania. Utrwaleniu tej wiedzy służy zestaw ćwiczeń, które osoby uczestniczące w szkoleniu wykonują podczas zajęć. Opanowanie terminologii finansowej pozwoli im następnie lepiej zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na rezultaty osiągane w produkcji i sprzedaży.

Podczas zajęć szczególny akcent kładziemy na nabycie tak istotnej umiejętności, jaką jest rzeczowa i kompletna analiza sytuacji finansowej organizacji i potencjalnego ryzyka w jej działalności. Coraz bardziej docenianą w praktyce biznesowej jest także umiejętność komunikowania się między pracownikami działów produkcji i sprzedaży. Ponadto, wiedza wyniesiona ze szkolenia będzie mogła być wykorzystywana przez uczestników do poprawy bieżącego zarządzania procesami produkcyjnymi i sprzedażowymi. W szczególności chodzi tu o monitoring podejmowanych działań, analizę odchyleń od planów czy podejmowanie działań, które doraźnie podniosą efektywność działalności przedsiębiorstwa. Systematycznie prowadzony monitoring pomoże z kolei minimalizować wpływ różnego rodzaju ryzyka na przebieg procesów produkcyjnych i sprzedażowych.

Tematyka szkolenia obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: analiza sprawozdań finansowych, obieg gotówki w firmie, czym jest kapitał pracujący, zarządzanie zapasami, motywowanie pracowników czy analiza kosztów działów produkcyjnych i sprzedażowych.

Ważne: Szkolenie „Optymalizacja produkcji i sprzedaży” stanowi jedną z pięciu dwudniowych sesji Akademii Finansów dla Menedżerów. Zapraszamy do zgłoszeń online.

Zobacz także pełną ofertę szkoleniową IBD Business School

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   tel. 695 330 033, 695 119 911

Powrót...