Executive MBA

Executive Master of Business Administration - Studia EMBA

Executive MBA jest programem przygotowanym wspólnie z brytyjską szkołą biznesu Ashridge Executive Educaton i prowadzonym wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Program  przeznaczony jest dla średniej, wyższej i najwyższej kadry zarządzającej, właścicieli firm, przedsiębiorców oraz konsultantów w dziedzinie zarządzania.

IBD Business SchoolAshridge Executive EducationUniwersytet SWPS

Studia Executive MBA dla menedżerów są połączeniem solidnych podstaw teoretycznych oraz najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze. Dwanaście modułów programu obejmuje wszystkie istotne funkcje menedżerskie, poddane analizie krytycznej i ujęte w kontekście globalizacji ekonomicznej, strategii biznesowej i innowacji. Na bazie modułów przygotowywany jest projekt dyplomowy. Jego celem jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności badawczych i analitycznych studentów, które będą oni mogli zastosować w dotyczących ich bezpośrednio lub interesujących sytuacjach biznesowych.

Dyplom wydawany jest przez IBD Business School w partnerstwie z Ashridge. Uczestnicy dodatkowo otrzymują świadectwo studiów podyplomowych wydawane przez Uniwersytet SWPS.

D o  p o b r a n i a:  Executive MBA - brochure

Studia Executive MBA - dlaczego warto je wybrać?

Najlepsza międzynarodowa kadra w Polsce

Wykładowcy studiów Executive MBA pracują lub pracowali na renomowanych uniwersytetach zagranicznych i w międzynarodowych organizacjach. Pochodzą z wielu krajów świata. Prowadzą zajęcia w angażujący i praktyczny sposób.

28 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School od 1990 roku kształci kadry menedżerskie. Nasza oferta zawiera trzy programy MBA, które odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce. Adresujemy ją do ambitnych profesjonalistów zarządzania.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji interpersonalnych i zdolności przywódczych. Jest oparty na unikalnym doświadczeniu IBD nabytym w trakcie realizacji programów szkoleniowych i doradczych dla firm. Dodatkowy certyfikat High Performance Leadership.

Innowacyjna organizacja i metodyka studiów

Zajęcia Executive MBA dla menedżerów są prowadzone w formie intensywnych sesji rezydencyjnych, odbywających się raz na dwa miesiące, połączone z dynamicznym e-learningiem. Uczestnicy w dogodny dla siebie sposób łączą zajęcia w kampusie z wirtualną nauką.

Brytyjskie standardy edukacji biznesowej

Program studiów Executive MBA dla menedżerów został opracowany wspólnie z brytyjską szkołą biznesu Ashridge Executive Education. jest zgodny z ramami akredytacyjnymi Wielkiej Brytanii, które zapewniają najwyższe brytyjskie standardy edukacji biznesowej.

Moduł międzynarodowy w Wielkiej Brytanii

Moduł „Information Management” realizowany w Ashridge pod Londynem. Zajęcia dydaktyczne połączone z wystąpieniami przedstawicieli angielskiego biznesu i spotkaniami ze studentami Ashridge. Wizyta w innowacyjnej firmie brytyjskiej.

Executive MBA - o programie

EXECUTIVE MBA jest programem składającym się z dwunastu modułów dydaktycznych, które pozwolą absolwentom zdobyć szczegółową wiedzę biznesową oraz poznać praktyki skutecznego zarządzania firmą, kadrami oraz finansami przedsiębiorstwa. Podczas trwania modułów dydaktycznych prowadzony jest także coaching grupowy w ramach Personal and Leadership Development (P&LD), który pozwala studentom rozwijać ich kompetencje menedżerskie poza zakresem standardowej wiedzy MBA.

Nauka w ramach programu Executive MBA odbywa się poprzez połączenie sesji dydaktycznych (w formie spotkań „face to face”) i dynamicznego e-learningu. Zjazdy dydaktyczne odbywają się co drugi miesiąc i trwają cztery i pół dnia (od środy rano do połowy niedzieli). Typowy zjazd dydaktyczny obejmuje 2 moduły. Coaching grupowy w ramach programu P&LD także odbywa się podczas zjazdu.

Ponieważ dużą część zajęć odbywa się w weekendy, czas nieobecności w biurze i oderwania się od obowiązków służbowych jest minimalizowany; studenci, aby móc ukończyć program Executive MBA, ogółem potrzebują tylko ok. 30 dni roboczych na uczestnictwo w sesjach dydaktycznych w Serocku i w Ashridge. Poniższy wykres przedstawia przebieg studiów.

 

Jakie umiejętności rozwiną studia Executive MBA?

W trakcie studiów Executive MBA studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w poszczególnych dziedzinach prowadzenia biznesu:

  • Studenci poznają i zrozumieją zasady analizy krytycznej oraz jej praktyczne zastosowanie. Nauczą się umiejętności krytycznego porównania informacji z dwóch potencjalnie sprzecznych źródeł, a także obiektywna analiza pracy oraz jej efektów z elementem refleksji i wyciągania wniosków.
  • Studenci zrozumieją proces globalizacji biznesu. Studia Executive MBA dla menedżerów przygotują studentów do lepszego zarządzania przedsiębiorstwem funkcjonującym na rynku międzynarodowym. Moduły ukierunkowane na biznes globalny pozwolą zrozumieć swobodę przepływu kapitału na rynku międzynarodowym. Poruszą również kwestie zależności państw i korporacji.
  • W modułach finansowych studenci poznają wszystkie czynniki ekonomiczne i finansowe, które mogą wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa – jego rentowność, sytuację na rynku i alokację zasobów. Ponadto poznają techniki skutecznego zarządzania majątkiem i finansami firmy.
  • Kluczem do sukcesu firmy są zaangażowani i usatysfakcjonowani pracownicy. Absolwenci kierunku Executive MBA będą posiadać wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania kadrami. Będą również znać metody rozwoju osobistego oraz pracowników pod kątem umiejętności miękkich oraz twardych.
  • Studia Executive MBA pozwolą zdobyć wiedzę na temat innowacyjnych technologii informatycznych oraz wdrażania ich do biznesu celem usprawnienia pracy.
  • Studenci zdobędą wiedzę na temat technik opracowywania i wdrażania strategii biznesowych.
  • Absolwenci zdobędą umiejętności tworzenia zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sieci. Nauczą się też poznawania potrzeb klienta i podejmowania decyzji marketingowych, bazując na komunikacji z klientem.

Jaki otrzymasz dyplom?

Dyplom ukończenia studiów Executive MBA otrzymują studenci, którzy zaliczą wszystkie przedmioty i obronią biznesowy projekt doradczy. Dyplom Executive MBA w języku angielskim wydają: IBD Business School i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Dodatkowo IBD wydaje certyfikat High Performance Leadership (HPL), a Uniwersytet SWPS - świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Certyfikat HPL stanowi wartość dodaną programu Executive MBA, potwierdza wysoki poziom rozwoju umiejętności menedżerskich i zdolności przywódczych absolwenta.

Dowiedz się więcej o pozostałych programach MBA: Studia MBA

Studia Executive MBA. Adresaci

Studia EXECUTIVE MBA adresowane są dla menedżerów, średniej, wyższej i najwyższej kadry zarządzającej, właścicieli firm, przedsiębiorców oraz konsultantów w dziedzinie zarządzania. Z programu mogą skorzystać menedżerowie zarówno firm międzynarodowych jak i polskich. Program Executive MBA przeznaczony jest do osób z bardzo różnymi specjalnościami; zapraszamy osoby zarówno z wykształceniem ścisłym jak i humanistycznym. Adresaci studiów Executive MBA, a zarazem potencjalni kandydaci powinni się charakteryzować wysokim poziomem motywacji i umiejętnością zarządzania własnym czasem w sytuacji konieczności łączenia nauki z intensywną pracą zawodową i życiem rodzinnym. Studenci Executive MBA powinni chętnie dzielić się z innymi uczestnikami programu swą wiedzą i doświadczeniem.

 

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz minimum 5-letniego doświadczenia menedżerskiego. Wymagane jest potwierdzenie kompetencji językowych lub zdanie odpowiedniego testu z języka angielskiego.
Dowiedz się więcej o warunkach przyjęcia na studia EMBA: Rekrutacja i opłaty Executive MBA

Stypendia w USA i Brazylii

Zakwalifikowanych kandydatów na studia MBA w IBD Business School zapraszamy do udziału w konkursie stypendialnym na kilkutygodniowe programy menedżerskie,  realizowane w brazylijskiej International Business School-Americas  w Sao Paolo i kalifornijskim University of La Verne.

Szczegółowe informacje: