Executive MBA

Executive Master of Business Administration – Studia EMBA

Executive MBA jest programem prowadzonym w języku polskim wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Program  przeznaczony jest głównie dla średniej i wyższej kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw i instytucji oraz właścicieli i sukcesorów firm rodzinnych.

 

Exexutive MBA

 

Executive MBA to dwuletni program modułowy, stworzony z myślą o potrzebach rozwojowych polskiej kadry zarządzającej oraz właścicieli i sukcesorów firm rodzinnych. Zajęcia prowadzone są w formie trzydniowych sesji online, odbywających się raz na miesiąc. Pomiędzy sesjami studenci korzystają z platformy e-learningowej.

Dyplom wydawany jest przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Uczestnicy dodatkowo otrzymują świadectwo studiów podyplomowych wydawane przez Uniwersytet SWPS.

 

Executive MBA

 

 

Studia Executive MBA – dlaczego warto je wybrać?

Najlepsza polska i międzynarodowa kadra wykładowców

Wykładowcy studiów Executive MBA to cenieni eksperci w swoich dziedzinach z akademickim i praktycznym doświadczeniem w biznesie. Prowadzą zajęcia w angażujący i praktyczny sposób.

Ponad 30 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School kształci kadry menedżerskie od 1990 roku. Nasza oferta studiów MBA odzwierciedla potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce. Adresujemy ją do ambitnych profesjonalistów zarządzania.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Cykl rozwoju kompetencji interpersonalnych i zdolności przywódczych, oparty na unikalnym doświadczeniu IBD w realizacji szkoleń i usług doradczych dla firm. Certyfikat High Performance Leadership.

Innowacyjna organizacja i metodyka studiów

Zajęcia Executive MBA dla menedżerów są prowadzone głównie w formie intensywnych sesji online, połączonych z dynamicznym e-learningiem. IBD Business School od lat korzysta z różnych form zdalnej nauki.

Najwyższe standardy edukacji biznesowej

Program łączy najwyższe standardy edukacji akademickiej, jakie zapewnia Uniwersytet SWPS, oraz dogłębną znajomość potrzeb rozwojowych polskiej kadry menedżerskiej, którą IBD Business School kształci od wielu lat..

Eksploracja biznesu międzynarodowego

W programie studiów Executive MBA przewidziany jest opcjonalny wyjazd zagraniczny do atrakcyjnego regionu świata w celu głębszego zaznajomienia się z innowacyjnym biznesem międzynarodowym.

Executive MBA – o programie

EXECUTIVE MBA jest programem, który pozwola absolwentom zdobyć szczegółową wiedzę biznesową oraz poznać praktyki skutecznego zarządzania firmą, kadrami oraz finansami przedsiębiorstwa. Podczas trwania modułów dydaktycznych prowadzony jest także coaching grupowy w ramach Personal and Leadership Development (P&LD), który pozwala studentom rozwijać ich kompetencje menedżerskie poza zakresem standardowej wiedzy MBA.

Nauka w ramach programu EMBA odbywa się online z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi dynamicznego e-learningu. Zajęcia odbywają się co drugi miesiąc i trwają cztery i pół dnia (od środy rano do połowy niedzieli). Typowa sesja obejmuje 2 moduły. Coaching grupowy w ramach programu P&LD także odbywa się online.

Jakie umiejętności rozwijają studia Executive MBA?

W trakcie studiów Executive MBA studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w poszczególnych dziedzinach prowadzenia biznesu:

  • Studenci poznają i zrozumieją zasady analizy krytycznej oraz jej praktyczne zastosowanie. Nauczą się umiejętności krytycznego porównania informacji z dwóch potencjalnie sprzecznych źródeł, a także obiektywna analiza pracy oraz jej efektów z elementem refleksji i wyciągania wniosków.
  • Studenci zrozumieją proces globalizacji biznesu. Studia Executive MBA dla menedżerów przygotują studentów do lepszego zarządzania przedsiębiorstwem funkcjonującym na rynku międzynarodowym. Moduły ukierunkowane na biznes globalny pozwolą zrozumieć swobodę przepływu kapitału na rynku międzynarodowym. Poruszą również kwestie zależności państw i korporacji.
  • W modułach finansowych studenci poznają wszystkie czynniki ekonomiczne i finansowe, które mogą wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa – jego rentowność, sytuację na rynku i alokację zasobów. Ponadto poznają techniki skutecznego zarządzania majątkiem i finansami firmy.
  • Kluczem do sukcesu firmy są zaangażowani i usatysfakcjonowani pracownicy. Absolwenci będą posiadać wiedzę i umiejętności skutecznego zarządzania kadrami. Będą również znać metody rozwoju osobistego oraz pracowników pod kątem umiejętności miękkich oraz twardych.
  • Studia Executive MBA pozwolą zdobyć wiedzę na temat innowacyjnych technologii informatycznych oraz wdrażania ich do biznesu celem usprawnienia pracy.
  • Studenci zdobędą wiedzę na temat technik opracowywania i wdrażania strategii biznesowych.
  • Absolwenci zdobędą umiejętności tworzenia zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych sieci. Nauczą się też poznawania potrzeb klienta i podejmowania decyzji marketingowych, bazując na komunikacji z klientem.

Jaki otrzymasz dyplom?

Dyplom ukończenia studiów Executive MBA otrzymują studenci, którzy zaliczą wszystkie przedmioty i obronią biznesowy projekt doradczy. Dyplom wydają: IBD Business School i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Dodatkowo IBD wydaje certyfikat High Performance Leadership (HPL), a Uniwersytet SWPS – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Certyfikat HPL stanowi wartość dodaną programu studiów, potwierdza wysoki poziom rozwoju umiejętności menedżerskich i zdolności przywódczych absolwenta.