Executive MBA

Executive Master of Business Administration - Studia EMBA

Executive MBA jest programem przygotowanym wspólnie z brytyjską szkołą biznesu Ashridge Executive Educaton i prowadzonym wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Program  przeznaczony jest dla średniej, wyższej i najwyższej kadry zarządzającej, właścicieli firm, przedsiębiorców oraz konsultantów w dziedzinie zarządzania.

IBD Business SchoolAshridge Executive EducationUniwersytet SWPS

Studia Executive MBA są połączeniem solidnych podstaw teoretycznych oraz najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze. Dwanaście modułów programu obejmuje wszystkie istotne funkcje menedżerskie, poddane analizie krytycznej i ujęte w kontekście globalizacji ekonomicznej, strategii biznesowej i innowacji. Na bazie modułów przygotowywany jest projekt dyplomowy. Jego celem jest pogłębienie wiedzy oraz umiejętności badawczych i analitycznych studentów, które będą oni mogli zastosować w dotyczących ich bezpośrednio lub interesujących sytuacjach biznesowych.

Dyplom wydawany jest przez IBD Business School w partnerstwie z Ashridge. Uczestnicy dodatkowo otrzymują świadectwo studiów podyplomowych wydawane przez Uniwersytet SWPS.

D o  p o b r a n i a:  Executive MBA - brochure

 

Studia Executive MBA - dlaczego warto je wybrać?

Najlepsza międzynarodowa kadra w Polsce

Wykładowcy studiów Executive MBA pracują lub pracowali na renomowanych uniwersytetach zagranicznych i w międzynarodowych organizacjach. Pochodzą z wielu krajów świata. Prowadzą zajęcia w angażujący i praktyczny sposób.

28 lat doświadczenia w edukacji menedżerskiej

IBD Business School od 1990 roku kształci kadry menedżerskie. Nasza oferta zawiera trzy programy MBA, które odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce. Adresujemy ją do ambitnych profesjonalistów zarządzania.

Rozwój kompetencji i umiejętności miękkich

Rozbudowany cykl rozwoju kompetencji interpersonalnych i zdolności przywódczych. Jest oparty na unikalnym doświadczeniu IBD nabytym w trakcie realizacji programów szkoleniowych i doradczych dla firm. Dodatkowy certyfikat High Performance Leadership.

Innowacyjna organizacja i metodyka studiów

Zajęcia są prowadzone w formie intensywnych sesji rezydencyjnych, odbywających się raz na dwa miesiące, połączone z dynamicznym e-learningiem. Uczestnicy w dogodny dla siebie sposób łączą zajęcia w kampusie z wirtualną nauką.

Brytyjskie standardy edukacji biznesowej

Program studiów EMBA został opracowany wspólnie z brytyjską szkołą biznesu Ashridge Executive Education. jest zgodny z ramami akredytacyjnymi Wielkiej Brytanii, które zapewniają najwyższe brytyjskie standardy edukacji biznesowej.

Moduł międzynarodowy w Wielkiej Brytanii

Moduł „Information Management” realizowany w Ashridge pod Londynem. Zajęcia dydaktyczne połączone z wystąpieniami przedstawicieli angielskiego biznesu i spotkaniami ze studentami Ashridge. Wizyta w innowacyjnej firmie brytyjskiej.

Stypendia w USA i Brazylii

Zakwalifikowanych kandydatów na studia MBA w IBD Business School zapraszamy do udziału w konkursie stypendialnym na kilkutygodniowe programy menedżerskie,  realizowane w brazylijskiej International Business School-Americas  w Sao Paolo i kalifornijskim University of La Verne.

Szczegółowe informacje: