Pożyczka na kształcenie – nieoprocentowana pomoc zwrotna nawet do 100.000 PLN

Pożyczka na kształcenie

„Pożyczka na kształcenie” jest nieoprocentowaną pomocą zwrotną dla Uczestnika projektu wynosząca nie mniej niż 600 zł i nie więcej niż 100.000 zł. W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, studia MBA, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty, trwające nie dłużej niż 24 miesiące. Pomoc zwrotna przekazywana jest przez Operatora do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

Dla kogo pożyczka na kształcenie ?

Pożyczka na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).

Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.

Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Na co ?

Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia podyplomowe, studia MBA, kurs itp.), zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Pożyczkę można wziąć jedynie na formę kształcenia, która na dzień składania wniosku jeszcze się nie rozpoczęła.

Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

Jak uzyskać pożyczkę ?

  1. Znaleźć odpowiedni dla siebie kurs, szkolenie, studia MBA
  2. Wypełnić i złożyć wniosek wraz z odpowiednimi skanami dokumentów na stronie https://inwestujwrozwoj.pl/
  3. Weryfikacja wniosku przez operatora (procedura trwa do 30 dni)
  4. Informacja zwrotna od operatora na temat statusu pożyczki

Najważniejsze informacje:

Start naboru: 18 marca 2019r.

pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)

pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym

istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

100 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych /studiów MBA

wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online

minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Dział Szkoleń Otwartych

tel. (22) 768 20 22 lub 695 330 033

e-mail: szkoleniaotwarte@ibd.pl