Studia MBA w IBD Business School

Studia MBA w IBD Business School zostały wprowadzone do oferty po kilkudziesięciu latach doświadczeń w tworzeniu szkoleń rozwojowych w zakresie edukacji menedżerskiej. IBD Business School oferuje dwa programy Master of Business Administration: Executive MBA i MBA w formule zamkniętej dla firm. Jesteśmy przekonani, że nasze studia MBA są najlepsze w Polsce. Dlaczego?

Odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce, w coraz większym stopniu opartej na cyfrowych modelach biznesowych. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających przedstawicieli kadr kierowniczych i ambitnych młodych menedżerów, stojących u progu swojej zawodowej kariery. Kładą nacisk na rozwój kompetencji interpersonalnych i zdolności przywódczych, co w istotny sposób wyróżnia naszą ofertę na rynku

Dzięki współpracy z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny i Noble Manhattan Coaching nasze programy MBA charakteryzują się silnie zaakcentowanym praktycznym podejściem, kadrą doświadczonych i wysoko kwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesną dydaktyką.

Umów się na spotkanie lub zadzwoń

Programy MBA

Studia MBA

Executive MBA to praktyczny, nowatorski program prowadzony przez IBD Business School wspólnie z Uniwersytetem SWPS. Adresowany do średniej i wyższej kadry zarządzającej oraz właścicieli i sukcesorów polskich firm. Studia Executive MBA są unikalnym w Polsce połączeniem najnowszej wiedzy i praktyki zarządzania z solidną dawką psychologii biznesu. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Dyplom Executive MBA wydawany jest przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Dodatkowo uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez SWPS.

Dowiedz się więcej o Executive MBA

MBA Polska

IBD Business School oferuje swoje studia MBA w modułowym formacie specjalnie zaprojektowane dla organizacji, które poszukują możliwości kierowania na studia grup pracowników o wysokim potencjale rozwojowym. Posiadamy duże doświadczenie w kastomizowaniu programów rozwoju kadry menedżerskiej. Możemy wspólnie z zainteresowaną organizacją przygotować studia MBA prowadzone w języku polskim lub angielskim z możliwością odbycia sesji wyjazdowych za granicą. Kastomizowane programy MBA organizowane są w formie wygodnych dla klienta sesji online lub rezydencyjnych wspartych e-learningiem.

Do kogo adresowane są studia MBA?

Studia MBA to prestiżowe programy biznesowe. Kierowane są do aspirujących menedżerów, których celem są awanse na kolejne szczeble zarządzania, wprowadzanie firmy na coraz szersze rynki oraz zaistnienie w środowisku międzynarodowym. Studenci MBA to osoby mające predyspozycje do zarządzania przedsiębiorstwem pod każdym względem, począwszy od struktur przez finanse aż po zespół pracowników.

Studia MBA przeznaczone są dla wszystkich osób, które bardziej od teorii cenią sobie praktykę. Do niej właśnie przykłada się największą wagę na zajęciach, bowiem w biznesie tylko dobrze zaplanowane i skuteczne działanie może przynieść zamierzone korzyści. Oprócz poznawania praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej studenci na przykładach rzeczywistych mają możliwość nauki rozwiązywania wielu potencjalnych problemów, które można napotkać w czasie rozwijania przedsiębiorstwa.

Każdy z modułów jest prowadzony przez wyspecjalizowanego w danej dziedzinie wykładowcę.

Poznaj wykładowców studiów MBA

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów – wykładowców i konsultantów. Większość z nich zdobyła szerokie doświadczenie międzynarodowe. Z wykładowcami szkoły IBD Business School możesz zapoznać się, odwiedzając zakładki poszczególnych programów MBA. Profile wykładowców przedstawiają historię ich drogi naukowej w kierunku biznesu oraz doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Jak zdobyć dyplom MBA?

Ukończenie studiów MBA wymaga od studentów zaliczenia wszystkich modułów prowadzonych w okresie trwania programu studiów oraz obronienia pracy dyplomowej, którą studenci rozpoczynają pisać po ostatnim zjeździe dydaktycznym. Dyplomy uzyskane przez studentów kierunków MBA w IBD Business School są jednocześnie dyplomami uczelni, z którymi IBD współtworzy kierunki swoich studiów. Do dyplomu dołączany jest suplement przedstawiający oceny z wszystkich modułów oraz inne osiągnięcia studenta. Jeśli program studiów zawierał dodatkowe programy, takie jak np. Personal Leadership Development, wówczas również ich ukończenie jest udokumentowane. Dzięki temu przyszli pracodawcy lub rekruterzy do kolejnych szkół biznesowych będą mieli dokładny wgląd w wykształcenie oraz doświadczenie i osiągnięcia absolwenta studiów MBA.

Dlaczego warto wybrać studia MBA?

Podstawowym celem studiów MBA jest zapewnienie studentom wysokiego poziomu nauczania i umożliwienie im zdobycie praktycznego doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Wiedza oraz umiejętności przekazywane w trakcie trwania studiów są oparte na bieżących trendachoraz nowoczesnych metodach zarządzania i prowadzenia biznesu. Absolwent studiów MBA nauczy się, jak skutecznie odnaleźć się w międzynarodowym środowisku biznesowym. Będzie także umiał nawiązywać współpracę z innymi przedsiębiorstwami oraz podmiotami, które w jakikolwiek sposób mogą znaleźć się w gronie interesariuszy jego firmy. Dyplom MBA jest honorowany przez pracodawców w wielu krajach na całym świecie. Pomaga również w rekrutacji na kierunki związane z biznesem na najlepszych uniwersytetach.

Studia MBA kładą nacisk nie tylko na rozwój w kierunku biznesu. Ważnym elementem kształcenia efektywnego menedżera jest również rozwój jego umiejętności miękkich, które są niezwykle istotne w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz podczas współpracy z zespołami pracowników.

Jak aplikować na studia?

Komisja Rekrutacyjna studiów MBA rozpatruje każdy wniosek aplikacyjny i bierze pod uwagę to, czy umiejętności i doświadczenie kandydata są zgodne z programem studiów. Kandydaci nieposiadający pełnego wymaganego wykształcenia również mają szansę, aby dostać się na studia. Jest to możliwe dzięki wyjściu naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, którzy swój czas poświęcali na zdobycie doświadczenia zawodowego i udało im się osiągnąć satysfakcjonujące cele w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Aplikujący, których zgłoszenia zostaną pozytywnie rozpatrzone, są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Aby zostać studentem MBA, należy:

  • przedstawić komisji dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • przedstawić dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym (5 lat dla Executive MBA),
  • pozytywnie przejść rozmowę kwalifikacyjną,
  • przedstawić dokumenty potwierdzające bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, która zostanie zweryfikowana w czasie rozmowy rekrutacyjnej.

PARTNERZY

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny jest partnerem IBD Business School w prowadzeniu studiów Executive MBA.

Noble Manhattan Coaching uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu zajęć w ramach cyklu „Rozwój umiejętności menedżerskich i zdolności przywódczych” w programie Executive MBA.