Studia MBA w IBD Business School

Studia MBA w IBD Business School, zostały wprowadzone do oferty po kilkudziesięciu latach doświadczeń w tworzeniu szkoleń rozwojowych w zakresie edukacji menedżerskiej. Szkoła biznesu - IBD Business School oferuje trzy programy Master of Business Administration: MBA, International MBA i Executive MBA. Jesteśmy przekonani, że nasze studia MBA są najlepsze w Polsce. Dlaczego?

Odzwierciedlają potrzeby biznesu w zglobalizowanej gospodarce, w coraz większym stopniu opartej na cyfrowych modelach biznesowych. Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających przedstawicieli kadr kierowniczych i ambitnych młodych menedżerów, stojących u progu swojej zawodowej kariery. Kładą nacisk na rozwój kompetencji interpersonalnych i zdolności przywódczych, co w istotny sposób wyróżnia naszą ofertę na rynku

Dzięki zaś współpracy z renomowanymi szkołami biznesu i instytucjami edukacyjnymi w Polsce i za granicą – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Ashridge Executive Education, Buckinghamshire New University, Noble Manhattan Coaching i innych – nasze programy MBA charakteryzują się silnie zaakcentowanym praktycznym podejściem, najlepszą międzynarodową kadrą i nowoczesną dydaktyką.

Ponadto, w ramach współpracy z brazylijską International Business School-Americas i kalifornijskim University of La Verne, IBD Business School oferuje swoim uczestnikom i absolwentom, w tym studiów MBA, stypendia na kilkutygodniowe programy menedżerskie w USA i Brazylii.

Umów się na spotkanie lub zadzwoń

Programy MBA


Studia MBA
MBA to praktyczny program stworzony z myślą o polskim biznesie. Prowadzony wspólnie z Uniwersytetem SWPS. Adresowany do właścicieli, sukcesorów i kadry zarządzającej polskim firm. Program kładzie nacisk na zdobywanie wiedzy poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów zarządzania w polskich realiach rynkowych. Stanowi unikalne w Polsce połączenie najnowszej wiedzy i praktyki zarządzania z solidną dawką psychologii biznesu. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Dyplom MBA wydawany jest przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS. Dodatkowo uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydawane przez SWPS.

Dowiedz się więcej o MBA

International MBA
International MBA to najnowszy program oferowany we współpracy z Buckinghamshire New University. Jest skierowany do młodych menedżerów i talentów z grupy specjalistów pracujących lub planujących pracować w środowisku międzynarodowym. Studia wyposażą studentów w umiejętności, które są niezbędne do prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowych modeli biznesowych. Zajęcia odbywają się w języku angielskim. Absolwenci otrzymają dyplom IBD Business School oraz oryginalny brytyjski dyplom MBA wydawany przez Buckinghamshire New University.

Dowiedz się więcej o International MBA

Executive MBA
Executive MBA to program opracowany wspólnie z Ashridge Executive Education i prowadzony wspólnie z Uniwersytetem SWPS. Jest przeznaczony dla średniej, wyższej i najwyższej kadry zarządzającej, głównie z polskich i międzynarodowych korporacji. Zajęcia odbywają się w języku angielskim, który jest naturalnym językiem wykładowców. Prowadzony jest przez najlepszą międzynarodową kadrę w Polsce. Dyplom wydawany jest przez IBD Business School w partnerstwie z Ashridge Executive Education. Uczestnicy dodatkowo otrzymują świadectwo studiów podyplomowych wydawane przez SWPS.

Dowiedz się więcej o Executive MBA

MBA Polska

IBD Business School oferuje swoje studia MBA w modułowym formacie specjalnie zaprojektowane dla organizacji, które poszukują możliwości kierowania na studia grup pracowników o wysokim potencjale rozwojowym. Posiadamy duże doświadczenie w kastomizowaniu programów rozwoju kadry menedżerskiej. Możemy wspólnie z zainteresowaną organizacją przygotować Studia MBA prowadzone w języku angielskim lub polskim z możliwością odbycia sesji wyjazdowych za granicą. Kastomizowane programy MBA organizowane są w formie wygodnych dla klienta sesji rezydencyjnych wspartych e-learningiem.

Do kogo adresowane są studia MBA?

Studia MBA to prestiżowe programy biznesowe studiów podyplomowych. Kierowane są do aspirujących menedżerów, których celem są awanse na kolejne szczeble zarządzania, wprowadzanie firmy na coraz szersze rynki oraz zaistnienie w środowisku międzynarodowym. Studenci MBA to osoby mające predyspozycje do zarządzania przedsiębiorstwem pod każdym względem, począwszy od struktur przez finanse aż po zespół pracowników.

Studia MBA przeznaczone są dla wszystkich osób, które bardziej od teorii cenią sobie praktykę. Do niej właśnie przykłada się największą wagę na zajęciach, bowiem w biznesie tylko dobrze zaplanowane i skuteczne działanie może przynieść zamierzone korzyści. Oprócz poznawania praktycznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej studenci na przykładach rzeczywistych mają możliwość nauki rozwiązywania wielu potencjalnych problemów, które można napotkać w czasie rozwijania przedsiębiorstwa. Studia przeznaczone są dla:

 • osób, których celem zawodowym jest objęcie stanowiska kierownika zarządzającego średnią lub dużą firmą,
 • menedżerów różnego stopnia,
 • osób z doświadczeniem w prowadzeniu własnej działalności.

W zależności od wybranego programu – studia MBA przeznaczone są dla menedżerów i właścicieli polskich przedsiębiorstw z różnych sektorów (studia Master of Business Administration po polsku we współpracy z Uniwersytetem SWPS). Dla menedżerów pracujących lub planujących pracę w biznesowym środowisku międzynarodowym przeznaczony jest program International MBA, który prowadzony jest we współpracy z Buckinghamshire New University.Menedżerowie średnich i najwyższych szczebli mogą studiować w ramach programu Executive MBA. Dyplom tych studiów wydawany jest przy ścisłej współpracy z Uniwersytetem SWPS oraz brytyjską szkołą biznesową Ashridge Executive Education. Kandydaci na studia powinni odznaczać się ambicją, potrzebą rozwoju intelektualnego, motywacją do osiągania najwyższych celów.

Jak przebiegają studia Master of Business Administration?

Dwuletnie studia MBA podzielone są na kilkanaście weekendowych zjazdów dydaktycznych, które zakończone są obroną pracy dyplomowej. Programy studiów MBA łączą w sobie klasyczne akademickie nauczanie z nowoczesnymi programami do e-learningu.Ten tryb nauki pozwala studentom na większą elastyczność w łączeniu nauki w szkole IBD z obowiązkami zawodowymi oraz rodzinnymi.

Moduły, które składają się na program studiów dostarczają teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu:

 • księgowości – prawo podatkowe oraz prowadzenie ksiąg finansowych przedsiębiorstwa wiąże się znajomością skomplikowanych przepisów, szczególnie w przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa międzynarodowego;
 • finansów – podejmowanie decyzji finansowych należy ściśle uzależniać od sytuacji przedsiębiorstwa oraz prognoz finansowych w branży oraz na rynku;
 • marketingu – dotarcie do potencjalnego klienta to gwarancja sprzedaży towarów lub usług;
 • zarządzania przedsiębiorstwem – w skutecznym zarządzaniu konieczna jest znajomość wszystkich czynników wpływających na finanse, efektywność pracy oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku;
 • korzystania z systemów informacji – wykorzystanie nowoczesnych technologii usprawnia przepływ informacji, podział obowiązków oraz komunikację wewnątrz przedsiębiorstwa oraz z interesantami;
 • prawa – prowadzenie biznesu na rynkach lokalnych i międzynarodowych wymaga dostosowywania się do przepisów, ustaw oraz międzynarodowych ustaleń i dyrektyw, które regulują przepływ towarów, usług oraz środków pieniężnych;
 • psychologii biznesu– teorie psychologiczne zastosowane w biznesie pozwalają zwiększyć efektywność oraz zaangażowanie pracowników;
 • zarządzania zasobami ludzkimi– znajomość potrzeb zasobów ludzkich pozwala sprawniej zarządzać zespołem pracowników oraz spełniać jego oczekiwania.

Każdy z modułów jest prowadzony przez wyspecjalizowanego w danej dziedzinie wykładowcę.

Poznaj wykładowców studiów MBA

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów – wykładowców i konsultantów. Większość z nich zdobyła szerokie doświadczenie międzynarodowe. Z wykładowcami szkoły IBD możesz zapoznać się, odwiedzając zakładki poszczególnych programów MBA. Profile wykładowców przedstawiają historię ich drogi naukowej w kierunku biznesu oraz doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Jak zdobyć dyplom MBA?

Ukończenie studiów MBA wymaga od studentów zaliczenia wszystkich modułów prowadzonych w okresie trwania programu studiów oraz obronienia pracy dyplomowej, którą studenci rozpoczynają pisać po ostatnim zjeździe dydaktycznym.Dyplomy uzyskane przez studentów kierunków MBA w IBD Business School są jednocześnie dyplomami uczelni, z którymi IBD współtworzy kierunki swoich studiów. Do dyplomu dołączany jest suplement przedstawiający oceny z wszystkich modułów oraz inne osiągnięcia studenta. Jeśli program studiów zawierał dodatkowe programy, takie jak np. Personal Leadership Development, wówczas również ich ukończenie jest udokumentowane. Dzięki temu przyszli pracodawcy lub rekruterzy do kolejnych szkół biznesowych będą mieli dokładny wgląd w wykształcenie oraz doświadczenie i osiągnięcia absolwenta studiów MBA.

Dlaczego warto wybrać studia MBA?

Podstawowym celem studiów MBA jest zapewnienie studentom wysokiego poziomu nauczania i umożliwienie im zdobycie praktycznego doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Wiedza oraz umiejętności przekazywane w trakcie trwania studiów są oparte na bieżących trendachoraz nowoczesnych metodach zarządzania i prowadzenia biznesu. Absolwent studiów MBA nauczy się, jak skutecznie odnaleźć się w międzynarodowym środowisku biznesowym. Będzie także umiał nawiązywać współpracę z innymi przedsiębiorstwami oraz podmiotami, które w jakikolwiek sposób mogą znaleźć się w gronie interesariuszy jego firmy. Dyplom MBA jest honorowany przez pracodawców w wielu krajach na całym świecie. Pomaga również w rekrutacji na kierunki związane z biznesem na najlepszych uniwersytetach.

Studia MBA kładą nacisk nie tylko na rozwój w kierunku biznesu. Ważnym elementem kształcenia efektywnego menedżera jest również rozwój jego umiejętności miękkich, które są niezwykle istotne w pracy na stanowiskach kierowniczych oraz podczas współpracy z zespołami pracowników.

Jak aplikować na studia?

Komisja Rekrutacyjna studiów MBA rozpatruje każdy wniosek aplikacyjny i bierze pod uwagę to, czy umiejętności i doświadczenie kandydata są zgodne z programem studiów. Kandydaci nieposiadający pełnego wymaganego wykształcenia również mają szansę, aby dostać się na studia. Jest to możliwe dzięki wyjściu naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, którzy swój czas poświęcali na zdobycie doświadczenia zawodowego i udało im się osiągnąć satysfakcjonujące cele w zarządzaniu przedsiębiorstwami.Aplikujący, których zgłoszenia zostaną pozytywnie rozpatrzone, są zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną. Spotkania te odbywają się w Warszawie lub Serocku. Kandydaci z odleglejszych miejscowości lub z zagranicy rozmawiają z komisją przez komunikator Skype. Aby zostać studentem MBA, należy:

 

 • przedstawić komisji dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • przedstawić dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym (3 lata dla programu MBA, 2 lata dla International MBA lub 5 lat dla Executive MBA).
 • pozytywnie przejść rozmowę kwalifikacyjną,
 • przedstawić dokumenty potwierdzające bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, która zostanie zweryfikowana w czasie rozmowy rekrutacyjnej.

PARTNERZY

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny jest partnerem IBD Business School w organizacji programów: Executive MBA i MBA.

Ashridge Executive Education i IBD Business School wspólnie opracowały program Executive MBA.

IBD Business School jest partnerem Buckinghamshire New University w realizacji programu International MBA.

Noble Manhattan Coaching uczestniczy w projektowaniu i prowadzeniu zajęć w ramach cyklu "Personal and Leadership Development" w programie Executive MBA.

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa jest partnerem instytucjonalnym IBD Business School w promowaniu programów MBA i fundatorem stypendiów.