Sprawozdania finansowe. Szkolenie dla menedżerów

Zapraszamy na szkolenie z analizy sprawozdań finansowych. Adresujemy je w szczególności do tych menedżerów, którzy odpowiadają za zarządzanie firmą, działem, projektem. Nie da się podejmować dobrych decyzji, jeśli nie umie się czytać ze zrozumieniem bilansu, rachunku zysków i strat czy rachunku przepływów pieniężnych. I dotyczy to zarówno dokumentacji księgowej swojej organizacji, jak i kontrahentów. Sprawozdania finansowe bowiem zawierają nie tylko najważniejsze informacje dotyczące kondycji przedsiębiorstwa. Pełnią również funkcję kontrolną, gdyż pozwalają prawidłowo ocenić skutki podjętych decyzji.

Sprawdź najbliższe terminy

Sprawozdania finansowe – jak je czytać?

Sprawozdania finansowe. Szkolenie dla menedżerów

Obraz David Schwarzenberg z Pixabay

Podczas zajęć staramy się przekonać uczestników o tym, jak ważne dla rozwoju firmy jest planowanie. Dlatego kluczową umiejętnością jest prawidłowe interpretowanie wszystkich informacji, które zawierają sprawozdania finansowe. Uczymy uczestników szkolenia, jak przeprowadzać różnego rodzaju analizy, w tym przede wszystkim wskaźnikową. Pokazujemy, jak – czytając sprawozdania finansowe – zobaczyć różnego rodzaju ryzyka w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa. I jak im zapobiegać lub niwelować ich skutki. Optymalizacja działań, osiąganie celów bieżących i długoterminowych są ściśle związane z wynikami analizy sprawozdań finansowych.

Czego uczymy w trakcie szkolenia? Przede wszystkim uczymy analizy działalności firmy na podstawie informacji i danych zawartych w sprawozdaniach finansowych. W szczególności zaś analizy marż i rentowności w poszczególnych działach czy sektorach oraz analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wyjaśniamy, na czym polega zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami. Tłumaczymy, jak analizować wskaźniki dotyczące zadłużenia organizacji.

Uczestnictwo w szkoleniu to także wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą w bardziej kompleksowy sposób planować jego rozwój jako całości lub poszczególnych działów w dłuższej perspektywie. Ułatwi systematyczny i szczegółowy monitoring podejmowanych działań. Pomoże śledzić różnego rodzaju odchylenia od przyjętych planów i podejmować na bieżąco działania, które poprawią efektywność prowadzonej działalności.

Ważne: Szkolenie „Analiza sprawozdań finansowych” stanowi jedną z pięciu dwudniowych sesji Akademii Finansów dla Menedżerów. Zapraszamy do zgłoszeń online.

Zobacz także pełną ofertę szkoleniową IBD Business School

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   tel. 695 330 033, 695 119 911

Powrót...