Finanse i ład korporacyjny

Oferta programowa IBD Business School z obszaru „Finanse i ład korporacyjny” w zakresie rozwoju pracowników przedsiębiorstw, instytucji, organizacji sektora publicznego i pozarządowego

Przedstawione niżej tematy szkoleń mają charakter egzemplifikacyjny. IBD realizuje projekty szkoleniowe, szkoleniowo-doradcze i coachingowe, dopasowując ich programy do planów i oczekiwań firmy zamawiającej, ze wszystkich najważniejszych dziedzin wiedzy i praktyki biznesu.

 

finanse i ład korporacyjny

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – zorganizowania bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.

Szkolenia, oferowane przez IBD Business School w formule otwartej, mogą być realizowane także dla zamkniętych grup na zamówienie firm.

 

 

 

Finanse i ład korporacyjny – przykładowe tematy programów kastomizowanych

FINANSE

 • Akademia Finansów dla Menedżerów
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Finanse dla niefinansistów
 • Analiza finansowo-ekonomiczna firmy
 • Excel w planowaniu i finansach
 • Formy i źródła finansowania przedsiębiorstw
 • Fuzje i przejęcia – aspekty prawne, finansowe oraz podatkowe
 • Finanse dla niefinansistów
 • Metody wyceny firmy
 • Narzędzia analizy finansowej w firmie
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Private Banking Program
 • Rachunkowość budżetowa, zarządcza
 • Studium controllingu operacyjnego
 • Zarządzanie: finansami firmy, płynnością finansową firmy, portfelem papierów wartościowych, ryzykiem w firmie, wartością firmy

 

ŁAD KORPORACYJNY

 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
 • Aspekty prawne, finansowe i podatkowe windykacji
 • Mechanizmy ochrony mniejszościowych udziałowców
 • Odpowiedzialność organów w spółkach kapitałowych i odpowiedzialność prawna członków zarządów
 • Podatek: akcyzowy, dochodowy od osób prawnych – warsztaty, VAT- aktualny stan prawny
 • Prawo autorskie
 • Profesjonalna rada nadzorcza
 • Rachunkowość finansowa dla niefinansistów
 • Zadania i odpowiedzialność komitetów rady nadzorczej
 • Zasady funkcjonowania corporate governance w spółkach – zadania, problemy, efektywność

 

KONTAKT: tel. 695 330 161, kontakt@ibd.pl