Przywództwo – szkolenia zamknięte

Oferta programowa  IBD Business School z obszaru „Przywództwo – szkolenia zamknięte” w zakresie rozwoju pracowników przedsiębiorstw, instytucji, organizacji sektora publicznego i pozarządowego

Przedstawione niżej tematy szkoleń mają charakter egzemplifikacyjny. IBD realizuje projekty szkoleniowe, szkoleniowo-doradcze i coachingowe, dopasowując ich programy do planów i oczekiwań firmy zamawiającej, ze wszystkich najważniejszych dziedzin wiedzy i praktyki biznesu.

 

przywództwo - szkolenia zamknięte

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – zorganizowania bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.

Szkolenia, oferowane przez IBD Business School w formule otwartej, mogą być realizowane także dla zamkniętych grup na zamówienie firm.

 

 

 

Przykładowe tematy szkoleń kastomizowanych

 • High Peformance Leadership
 • Rising Leaders Program
 • Certificate in Business Mentoring (CBM)
 • Autoprezentacja
 • Budowanie autorytetu lidera
 • Etykieta w biznesie
 • Delegowanie odpowiedzialności
 • Innowacyjność – na czym polega i jak ją wykorzystywać w pracy menedżerskiej
 • Jak motywować pracowników i uczyć ich odpowiedzialności?
 • Jak skutecznie i efektownie prezentować siebie, produkt i firmę?
 • Komunikacja menedżerska
 • Kontrola menedżerska – narzędzie doskonalenia zarządzania organizacją
 • Kreatywność w pracy menedżerskiej
 • Menedżerskie zarządzanie czasem
 • Motywowanie pozafinansowe pracowników
 • Prowadzenie spotkań biznesowych
 • Osiąganie celów menedżerskich
 • Przywództwo kooperacyjne – Cooperation Based Leadreship
 • Przywództwo w zmianie, w czasach kryzysu
 • Planowanie i organizacja pracy menedżera
 • Prezentacje – zasady opracowania
 • Prowadzenie rozmów oceniających
 • Trudne rozmowy z pracownikami, jak je przeprowadzać?
 • Wizerunek biznesowy
 • Wystąpienia publiczne
 • Zarządzanie konfliktem i radzenie sobie ze stresem
 • Stres i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Zarządzanie zespołem i przywództwo

 

 KONTAKT: tel. 695 330 161, kontakt@ibd.pl