Szkolenia dla kadry zarządzającej

Szkolenia dla kadry zarządzającej ze strategii i zarządzania są adresowane do menedżerów wyższego szczebla. Koncentrują się na krytycznej analizie praktyki zarządczej, formułowaniu wniosków i opracowywaniu konkretnych rozwiązań, których celem jest podniesienie konkurencyjności firm przede wszystkim poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów i usług.

Kompetencje w zakresie strategicznego myślenia są krytyczne dla ludzi i organizacji. Nie jest ono tożsame z planowaniem strategicznym i nie ogranicza się do top managementu odpowiedzialnego za określenie kierunku strategicznego firmy. Takie zawężone rozumienie nie pozwala na wykreowanie wartości, wynikającej z podejścia wszystkich członków organizacji do pracy w sposób bardziej strategiczny. Jest to szczególnie istotne w czasach, kiedy turbulencje spowodowane nowymi technologiami i zmianami społecznymi stanowią wyzwanie dla status quo.

Przemyślane na nowo podejście do otoczenia rynku, innowacji i strategii cenowych umożliwia tworzenie scenariuszy przyszłości poprawiających wydajność i kreujących wartość organizacji.