Szkolenia dla kadry zarządzającej

szkolenia dla kadry zarządzającejSzkolenia dla kadry zarządzającej ze strategii i zarządzania są adresowane do menedżerów wyższego szczebla. Koncentrują się na krytycznej analizie praktyki zarządczej, formułowaniu wniosków i opracowywaniu konkretnych rozwiązań, których celem jest podniesienie konkurencyjności firm przede wszystkim poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów i usług.

Kompetencje w zakresie strategicznego myślenia są krytyczne dla ludzi i organizacji. Nie jest ono tożsame z planowaniem strategicznym i nie ogranicza się do top managementu odpowiedzialnego za określenie kierunku strategicznego firmy. Takie zawężone rozumienie nie pozwala na wykreowanie wartości, wynikającej z podejścia wszystkich członków organizacji do pracy w sposób bardziej strategiczny. Jest to szczególnie istotne w czasach, kiedy turbulencje spowodowane nowymi technologiami i zmianami społecznymi stanowią wyzwanie dla status quo.

Przemyślane na nowo podejście do otoczenia rynku, innowacji i strategii cenowych umożliwia tworzenie scenariuszy przyszłości poprawiających wydajność i kreujących wartość organizacji.

Szkolenia dla kadry zarządzającej – czego uczymy?

W programach ze strategii i zarządzania dla kadry kierowniczej i właścicieli firm kładziemy akcent na:
– pogłębione i usystematyzowane rozumienie kwestii ekonomicznych w ujęciu makro i mikro jako podstawy do formułowania strategii zarządzanymi firmami,
– nabycie i ugruntowanie podstawowych umiejętności zarządczych, w tym takich jak podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie, zarządzanie firmą w różnych etapach jej rozwoju, w szczególności w procesie zmian,
– zrozumienie przez menedżerów konieczności krytycznej analizy własnych umiejętności i predyspozycji do zarządzania ludźmi, w tym zdolności przywódczych,
– spójność strategii biznesowej firmy z jej celami w zarządzaniu kapitałem ludzkim,
– budowanie innowacyjnego podejścia i konsekwentne jego stosowanie w działalności firmy przez wszystkich jej pracowników, nie tylko przez top management.

Metodyka – nowoczesna i aktywizująca

  • Analiza wielu studiów przypadków z różnych branż biznesu
  • Małe zespoły projektowe – opracowywanie zadań, dyskusje, analizy, ćwiczenia
  • Panele dyskusyjne z zaproszonymi praktykami, którzy osiągnęli sukces zawodowy i biznesowy
  • Sesje networkingowe
  • Zaawansowane technologicznie narzędzia edukacyjne

Zobacz ofertę szkoleń otwartych dla kadry zarządzającej