Strategia i zarządzanie – szkolenia zamknięte

Oferta programowa IBD Business School w zakresie rozwoju pracowników przedsiębiorstw, instytucji, organizacji sektora publicznego i pozarządowego z obszaru „Strategia i zarządzanie – szkolenia zamknięte”

Przedstawione niżej tematy szkoleń mają charakter egzemplifikacyjny. IBD realizuje projekty szkoleniowe, szkoleniowo-doradcze i coachingowe, dopasowując ich programy do planów i oczekiwań firmy zamawiającej, ze wszystkich najważniejszych dziedzin wiedzy i praktyki biznesu.

 

strategia i zarządzanie

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – zorganizowania bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.

Szkolenia, oferowane przez IBD Business School w formule otwartej, mogą być realizowane także dla zamkniętych grup na zamówienie firm.

 

Przykładowe szkolenia kastomizowane

  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie procesami
  • Zarządzanie poprzez cele (Management By Objectives – MBO)
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie portfelem projektów
  • Zarządzanie zmianą
  • Studia podyplomowe „in company” z zarządzania (240 godz.)

– współczesne wyzwania a zarządzanie
– trendy w praktyce i teorii a koncepcje organizacyjne
– klienci, marketing, organizacja firmy zorientowanej na klienta
– rachunkowość i finanse dla niefinansistów
– ludzie i systemy – kultura organizacyjna
– praca zespołowa i współpraca
– skuteczny menedżer zespołu
– zarządzanie czasem
– zarządzanie przez cele
– prawo pracy menedżera
– zarządzanie zmianą
– zarządzanie własnym rozwojem

 

 KONTAKT: tel. 695 330 161, kontakt@ibd.pl