Zarządzanie kapitałem ludzkim – szkolenia zamknięte

Oferta programowa IBD Business School z obszaru „Zarządzanie kapitałem ludzkim – szkolenia zamknięte” w zakresie rozwoju pracowników przedsiębiorstw, instytucji, organizacji sektora publicznego i pozarządowego

Przedstawione niżej tematy szkoleń mają charakter egzemplifikacyjny. IBD realizuje projekty szkoleniowe, szkoleniowo-doradcze i coachingowe, dopasowując ich programy do planów i oczekiwań firmy zamawiającej, ze wszystkich najważniejszych dziedzin wiedzy i praktyki biznesu.

 

zarządzanie kapitałem ludzkim

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – zorganizowania bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.

Szkolenia, oferowane przez IBD Business School w formule otwartej, mogą być realizowane także dla zamkniętych grup na zamówienie firm.

 

 

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim – szkolenia zamknięte. Przykładowe tematy

 • Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)
  Certyfikowany Asesor Assessment & Development Centre
 • Certified HR Business Partner (CHRBP)
 • Certificate in Talent and Career Management (CTCM)
 • Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)
 • Test TIC – Ocena osobowościowego potencjału w sytuacji pracy
 • Tworzenie i wdrażanie modelu kompetencyjnego
 • Kształtowanie efektywnej struktury działu personalnego
 • Wdrażanie systemu motywacyjnego w firmie
 • Budowa efektywnych systemów wynagradzania
 • Budowa i wdrażanie systemów oceny pracowniczej
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy oceniającej
 • Ocena 360 stopni – sposób budowy i wdrażania w organizacji
 • Feedback po ocenie 360 stopni, Assessment/ Development Centre
 • Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 • Rekrutacja i selekcja oparte na kompetencjach
 • Wywiad oparty na kompetencjach jako narzędzie doboru pracowników (competence based interview)
 • Projektowanie i prowadzenie sesji Assessment i Development Centre
 • Przygotowywanie asesorów wewnętrznych do udziału w sesjach Assessment i Development Centre
 • Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
 • Wdrażanie systemu zarządzania szkoleniami w firmie
 • Systemowe zarządzaniem karierą pracowników w organizacji
 • Budowanie i wdrażanie programów talent management
 • Przygotowywanie pracowników działu HR do prowadzenia rozmów metodami coachingowymi
 • Coaching menedżerski jako sposób pracy z podwładnymi
 • Mentoring jako nowoczesna metoda doskonalenia kompetencji pracowników
 • Controling personalny – budowa zestawu mierników efektywności funkcji HR
 • Outplacement – program wsparcia dla zwalnianych pracowników
 • Zarządzanie wiekiem

 

KONTAKT: tel. 695 330 161, kontakt@ibd.pl