Szkolenia otwarte w IBD Business School. Nowatorskie programy i aktywne metody kształcenia

Szkolenia otwarte w IBD. Od wczoraj do dziś

Szkolenia otwarte w IBD Business School są organizowane od blisko 30 lat. Opracowaliśmy pierwsze w Polsce programy szkoleń i kursów dla specjalistów rodzącej się gospodarki rynkowej. Już w latach 1990-1992 oferowaliśmy takie programy kształcenia biznesowego, jak: Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw, Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, Kurs dla maklerów giełdowych czy studia dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych oraz dyrektorów finansowych (więcej).

Nasze szkolenia otwarte – blisko 226 tys. uczestników – to także istotny wkład w tworzenie i rozwój polskiego rynku szkoleniowego. Eksperci IBD Business School, wspólnie z partnerami zagranicznymi, opracowali w ciągu tych blisko trzydziestu lat setki unikalnych programów kształcenia  zarówno dla kadry zarządzającej, jak i specjalistów. Wśród najnowszych programów są także studia MBA.

Ważna cecha wyróżniająca oferty szkoleń otwartych IBD Business School to także to, że jest ona weryfikowana czy uzupełniana w ścisłej współpracy z konsultantami naszego Działu Doradztwa i Badań. Zapewnia ona m.in. możliwość korzystania podczas zajęć w ramach szkoleń otwartych z różnego rodzaju narzędzi HR, które nie tylko uatrakcyjniają sam proces szkoleniowy, ale i pozwalają uczestnikom ocenić poziom własnej wiedzy czy umiejętności, zobaczyć swoje mocne i słabe strony i zaplanować swój dalszy rozwój zawodowy.

szkolenia otwarte w ibd

Dlaczego warto uczyć się biznesu z nami?

Dlatego, że:

– od trzech dekad dostarczamy praktycznej i usystematyzowanej wiedzy, która pomaga zrozumieć najważniejsze mechanizmy funkcjonowania biznesu we współczesnym zglobalizowanym świecie,

– kształcimy umiejętności i kompetencje, których oczekuje rynek, a do ich diagnozy i rozwoju stosujemy szerokie spektrum rzetelnych narzędzi – własnych i tych, które na świecie uznawane są za sprawdzone i zwalidowane,

– współpracujemy z najlepszymi specjalistami i ekspertami, wywodzącymi się zarówno ze środowisk gospodarczych, w tym międzynarodowych, jak i ze świata akademickiego,

aktywne metody kształcenia uznajemy za najbardziej skuteczne w szkoleniach otwartych; sięgamy nie tylko po sprawdzone formy, jak studia przypadku, dyskusje czy ćwiczenia, ale i te najnowsze: gry, testy, filmy, wideotreningi, role play,

– takie pojęcia, jak innowacje, nowatorstwo, kreatywność nie traktujemy jak zmiennego trendu, a jak podstawę w codziennym działaniu; uczestnicy naszych szkoleń otwartych to dobrze wykształceni i wymagający menedżerowie i specjaliści, którzy poszukują wiedzy nowej, ale i użytecznej, takiej, która ułatwi im wykonywanie zawodu czy konkretnych zadań na zajmowanym stanowisku,

– nasi trenerzy, coachowie i konsultanci to wyjątkowa kadra: mają zarówno praktyczne doświadczenie w biznesie, jak i wiele, wiele godzin przeprowadzonych zajęć dla uczestników z firm różnych branż, wiedzą, jak pracować z grupą, aby zajęcia od pierwszej do ostatniej godziny były wciągające, inspirujące i przydatne,

– programy szkoleń otwartych są objęte certyfikacją ISO, certyfikacją International Education Society (programy z  przywództwa i zarządzania, ZZL, sprzedaży i negocjacji), a kursy coachingu – międzynarodową akredytacją NMC, IIC&M, ILM; nasze usługi mają ponadto znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych,

– mamy własne ośrodki szkoleniowe w Warszawie i Serocku; szkolenia otwarte w IBD Business School odbywają się w komfortowych warunkach, które sprzyjają nie tylko procesowi edukacyjnemu, ale i nawiązywaniu nowych znajomości; w obu naszych ośrodkach pracuje profesjonalny, doświadczony i zawsze życzliwy personel.

– organizujemy szkolenia otwarte i w innych miastach, jak Gdańsk, Wrocław, Poznań, Katowice czy Łódź, dbając, aby zajęcia odbywały się w odpowiednio przygotowanych salach.

Szkolenia otwarte w IBD – aktualna oferta. Kalendarz 2019

Nasza najnowsza oferta obejmuje trzydzieści programów rozwojowych, które realizujemy w formule szkoleń otwartych w siedmiu obszarach wiedzy biznesowej:

Strategia i Zarządzanie

Przywództwo

Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

Marketing i Sprzedaż

Finanse i Ład Korporacyjny

Szkoła Coachingu IBD-NMC

Szkoła Trenerów Biznesu IBD

Kalendarz szkoleń otwartych ( Kalendarz szkoleń) zawiera nie tylko daty i lokalizację, ale także aktualne ceny, promocje i dostępność miejsc. Zawsze opracowujemy go z dużym wyprzedzeniem, tak aby można było zawczasu zaplanować udział w wybranym szkoleniu. Odnosi się to zarówno do osób prywatnych, jak i działów HR. Co ważne, wszystkie oferowane szkolenia otwarte, oferujemy także dla grup zamkniętych.

szkolenia otwarte w ibd

W razie jakikolwiek pytań odnośnie do trenerów prowadzących, lokalizacji zajęć czy ewentualnych rabatów, najlepiej jest skontaktować się z działem szkoleń otwartych.

Zgłoszenie udziału w naszych szkoleniach otwartych odbywa się poprzez formularz online. Jednak w przypadku np. zgłoszenia przez działy HR większej liczby uczestników wybranego szkolenia lub też zgłoszenia się przez jedną osobę na kilka szkoleń, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila – mówi Sylwia Maluszycka-Celi (nz.), Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Programów Otwartych. – Zapraszam także do korzystania z naszych cyklicznych promocji. Pozwalają one na wymierne zoptymalizowanie inwestycji w rozwój pracowników.

Wśród absolwentów naszych szkoleń otwartych jest wiele osób, które dziś zajmują najwyższe stanowiska kierownicze w dużych firmach, pełnią odpowiedzialne funkcje w instytucjach publicznych czy z powodzeniem prowadzą własną działalność trenerską czy coachingową. I dlatego również warto z nami uczyć się biznesu.

Szkolenia otwarte w IBD Business School – szczegółowe informacje:

Dział Programów Otwartych
(22) 768 20 22, 695 330 033
szkoleniaotwarte@ibd.pl

Powrót...