Certified HR Business Partner – szkolenie online. 7 sesji

Zapraszamy menedżerów działów personalnych na szkolenie online dla HR Biznes Partnerów – Certified HR Business Partner (CHRBP). Polecamy je także wszystkim osobom, które są zainteresowane poszerzeniem i pogłębieniem praktycznej wiedzy z zarządzania kapitałem ludzkim. Nasze szkolenie wyróżnia się tym, że szczególną wagę przykładamy do nabycia przez uczestników najistotniejszych kompetencji z tego zakresu. Głównie chodzi o te kompetencje, które są niezbędne w stałej współpracy HR Biznes Partnera z kierownictwem firm w realizacji zarówno bieżących zdań, jak i celów długoterminowych. Zmienna, niepewna sytuacja gospodarcza i społeczna w kraju i na świecie sprawia, że wymagania wobec menedżerów HR są coraz większe i bardziej złożone. To właśnie menedżerowie HR muszą wiedzieć, jak na praktyce rozwiązywać problemy personalne w czasach, gdy praca zdalna staje się stałym elementem zatrudnienia.

Sprawdź najbliższe terminy

Szkolenie dla HR Biznes Partnerów w IBD Business School – główne korzyści dla uczestników

 1. Program i metodyka szkolenia niezmiennie uzyskują wysokie oceny absolwentów dotychczasowych edycji, których odbyło się już kilkadziesiąt.
 2. Prowadzący to niewątpliwie specjaliści-praktycy, z dużym udokumentowanym doświadczeniem, rozumiejący wszelkie niuanse pracy na stanowisku HR Biznes Partnera. Na zajęciach w szczególności kładą akcent na zagadnienia wynikające ze stałej współpracy z zarządami organizacji w zakresie rekrutacji, kształcenia i rozwoju kadr.
 3. Szkolenie przygotowuje w pełni kompetentnego i profesjonalnego HR Biznes Partnera w zakresie:
  1. korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi HR,
  2. poprawy sprawności działania w realizacji zadań,
  3. stałej i efektywnej współpracy z kadrą kierowniczą we wszystkich procesach zarządzania ludźmi w organizacji,
  4. gruntownego zrozumienia głównych zagadnień HR w odniesieniu do aktualnych i przyszłych wymagań rynku pracy
 4. Uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie w ocenie i rozwoju swoich kompetencji. W ramach programu przewidziane jest bowiem badanie uczestników autorskim narzędziem Individual Competence Profile (ICP – oceną typu 360 stopni).
 5. Realizacja programu Certified HR Business Partner umożliwia odbycie prestiżowego kursu coachingowego – Coaching Fundamentals Certificate (CFC). W związku z tym mogą oni następnie rozpocząć proces międzynarodowej certyfikacji. Przyznają ją: Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Institute of Coaching & Mentoring.

szkolenie dla HR Biznes Partnerów

Główne zagadnienia

 • Rola i kompetencje HRBP
 • Kompendium wiedzy HR-owca – główne narzędzia
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy HRBP
 • Zarządzanie projektem przez HRBP
 • HRBP – jego rola w zarządzaniu zmianą
 • Kompetencje menedżerskie – HRBP partnerem dla kadry kierowniczej

Metody kształcenia na szkoleniu dla HR Biznes Partnerów

 • ćwiczenia – w grupach i indywidualne,
 • dyskusja, moderacja,
 • studia przypadków (różne branże, nowe koncepcje, stosowane modele),
 • wideotrening, role play, scenki,
 • testy, kwestionariusze.

Zapraszamy do kontaktu: szkoleniaotwarte@ibd.pl | tel. 695 330 033, 695 119 911

Powrót...