Certified HR Business Partner – szkolenie online. 7 sesji

Zapraszamy menedżerów działów personalnych na szkolenie online dla HR Biznes Partnerów – Certified HR Business Partner (CHRBP). Polecamy je także wszystkim osobom, które są zainteresowane poszerzeniem i pogłębieniem praktycznej wiedzy z zarządzania kapitałem ludzkim. Nasze szkolenie wyróżnia się tym, że szczególną wagę przykładamy do nabycia przez uczestników najistotniejszych kompetencji z tego zakresu. Głównie chodzi o te kompetencje, które są niezbędne w stałej współpracy HR Biznes Partnera z kierownictwem firm w realizacji zarówno bieżących zdań, jak i celów długoterminowych. Zmienna, niepewna sytuacja gospodarcza i społeczna w kraju i na świecie sprawia, że wymagania wobec menedżerów HR są coraz większe i bardziej złożone. To właśnie menedżerowie HR muszą wiedzieć, jak na praktyce rozwiązywać problemy personalne w czasach, gdy praca zdalna staje się stałym elementem zatrudnienia.

Pandemia koronawirusa nie ustępuje. Trwa wojna za naszą wschodnią granicą. Ich gospodarcze skutki, jak niespotykane od lat ceny na nośniki energii czy wysoka inflacja, są, niestety, odczuwalne coraz bardziej. Zbliżająca się zima będzie bez wątpienia najtrudniejsza od wielu lat, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Powrót do poprzedniej rzeczywistości biznesowej się oddala. I raczej ona już nie wróci do stanu sprzed pandemii. Będzie inna, także jeśli chodzi o sposoby i formy pracy. To na menedżerach HR spoczywa dziś największa odpowiedzialność za właściwą organizację funkcjonowania firm poprzez optymalne łączenie pracy stacjonarnej w biurach i zdalnej w domach

Terminy

Szkolenie dla HR Biznes Partnerów w IBD Business School – główne korzyści dla uczestników

 1. Program i metodyka szkolenia niezmiennie uzyskują wysokie oceny absolwentów dotychczasowych edycji, których odbyło się już kilkadziesiąt.
 2. Prowadzący to niewątpliwie specjaliści-praktycy, z dużym udokumentowanym doświadczeniem, rozumiejący wszelkie niuanse pracy na stanowisku HR Biznes Partnera. Na zajęciach w szczególności kładą akcent na zagadnienia wynikające ze stałej współpracy z zarządami organizacji w zakresie rekrutacji, kształcenia i rozwoju kadr.
 3. Szkolenie przygotowuje w pełni kompetentnego i profesjonalnego HR Biznes Partnera w zakresie:
  1. korzystania z szerokiego wachlarza narzędzi HR,
  2. poprawy sprawności działania w realizacji zadań,
  3. stałej i efektywnej współpracy z kadrą kierowniczą we wszystkich procesach zarządzania ludźmi w organizacji,
  4. gruntownego zrozumienia głównych zagadnień HR w odniesieniu do aktualnych i przyszłych wymagań rynku pracy
 4. Uczestnicy otrzymają indywidualne wsparcie w ocenie i rozwoju swoich kompetencji. W ramach programu przewidziane jest bowiem badanie uczestników autorskim narzędziem Individual Competence Profile (ICP – oceną typu 360 stopni).
 5. Realizacja programu Certified HR Business Partner umożliwia odbycie prestiżowego kursu coachingowego – Coaching Fundamentals Certificate (CFC). W związku z tym mogą oni następnie rozpocząć proces międzynarodowej certyfikacji. Przyznają ją: Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Institute of Coaching & Mentoring.

szkolenie dla HR Biznes Partnerów

Główne zagadnienia

 • Rola i kompetencje HRBP
 • Kompendium wiedzy HR-owca – główne narzędzia
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy HRBP
 • Zarządzanie projektem przez HRBP
 • HRBP – jego rola w zarządzaniu zmianą
 • Kompetencje menedżerskie – HRBP partnerem dla kadry kierowniczej

Metody kształcenia na szkoleniu dla HR Biznes Partnerów

 • ćwiczenia – w grupach i indywidualne,
 • dyskusja, moderacja,
 • studia przypadków (różne branże, nowe koncepcje, stosowane modele),
 • wideotrening, role play, scenki,
 • testy, kwestionariusze.

Zapraszamy do kontaktu: szkoleniaotwarte@ibd.pl | tel. 695 330 033, 695 119 911

Powrót...