Individual Competence Profile (ICP) – Ocena kompetencji metodą 360 stopni

Nasze podejście

 • Individual Competence Profile (ICP) to autorskie narzędzie Instytutu do oceny kompetencji tzw. metodą 360 stopni i wspierającym osoby oceniane w ich rozwoju. Ocena 360 stopni polega na ocenianiu kompetencji przez inne osoby. Umożliwia to poszerzenie perspektywy i zmianę patrzenia na siebie.
 • Możliwa jest nieograniczona ilość grup oceniających i osób ocenianych. Ilość grup oceniających jest uzależniona od sytuacji firmy. Najczęściej wykorzystywane grupy ocenianych przez naszych klientów: przełożony, podwładni, współpracownicy, klienci zewnętrzni i wewnętrzni. Rekomendujemy ilość osób ocenianych do 20 osób.
 • Cały proces oceny 360 stopni od momentu podjęcia decyzji po udzielenie informacji zwrotnej możemy zakończyć w trakcie 6 tygodni. Długość trwania procesu oceny jest uzależniona od zaangażowania firmy i wsparcia na każdym etapie realizacji oceny.

 

 

Ocena 360 – co nas wyróżnia

 • Kwestionariusz ICP zweryfikowany pod względem psychometrycznym i dostosowany do specyfiki polskich organizacji
 • Szeroka pula kompetencji pozwalająca na ich adekwatny dobór do potrzeb organizacji
 • Możliwość oceniania w jednym czasie dużej liczby menedżerów przez różne grupy oceniające
 • Dopasowanie zawartości raportu do specyfiki organizacji: raport dostępny w wersji skróconej i rozszerzonej
 • Dostępność raportu zbiorczego pozwalającego na analizę całej ocenianej grupy, pokazanie zbiorczych potrzeb rozwojowych i rekomendacji dla kolejnej oceny
 • Elastyczność w dopasowaniu się do oczekiwań klienta
 • Pełna informatyzacja procesu
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych

 

Korzyści ICP

 • Kompleksowy obraz kompetencji pracownika
 • Zobiektywizowana informacja o mocnych stronach i obszarach do rozwoju pochodząca z wielu źródeł
 • Wiedza niezbędna do planowania ścieżek kariery
 • Wzrost trafności decyzji o działaniach rozwojowych
 • Powiązanie planów rozwojowych pracowników z kierunkami rozwoju organizacji
 • Możliwość wykorzystania ICP w długoterminowym pomiarze efektywności szkoleń
 • Kształtowanie i wzmacnianie pożądanych zachowań wśród pracowników
 • Budowanie kultury otwartej komunikacji w organizacji

 

Metodologia ICP

 • Spójna i zweryfikowana statystycznie koncepcja kompetencji oraz składających się na nią zachowań
 • Ocena kompetencji na podstawie możliwych do zaobserwowania zachowań
 • Pomiar szeregu zachowań składających się na daną kompetencję
 • Informacja zwrotna dla osób ocenianych zawsze wsparta facylitacją
 • Określenie poziomu kompetencji na podstawie częstości występowania zachowań
 • Sprawdzenie jakości narzędzia ICP w badaniach nad pracownikami polskich organizacji

 

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. (22) 618 85 83