Zgłoszenie na szkolenie otwarte

Dane uczestników

Cena nominalna za osobę:
4800 PLN
Cena całkowita:
4800 PLN