Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa. Nowe szkolenie dla menedżerów

Zapraszamy menedżerów, dyrektorów działów, kierowników projektów, właścicieli firm i franczyzobiorców  na dwudniowe szkolenie z zarządzania płynnością i rentownością przedsiębiorstwa. Zachowanie płynności finansowej jest kluczowe w stabilnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i jest podstawą do określania realnych celów długoterminowego rozwoju. Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa jest szczególnie istotne w warunkach niepewności i zagrożeń na rynkach lokalnych i globalnym, z czym obecnie mamy do czynienia. Dlatego środki pieniężne muszą być stale i wnikliwie analizowane.

Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa – to, co najważniejsze

zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstwaW zarządzaniu finansami punktem wyjścia jest dbanie o taki poziom środków pieniężnych, który zapewni przedsiębiorstwu funkcjonowanie w konkretnej sytuacji rynkowej. Przede wszystkim chodzi o utrzymanie tzw. bezpiecznej płynności finansowej, tj. takiej, która będzie minimalizować negatywny wpływ potencjalnych rodzajów ryzyka na wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Po zajęciach uczestnicy szkolenia będę lepiej rozumieli znaczenie informacji finansowych i sposoby ich wykorzystania, w tym w podejmowaniu konkretnych decyzji finansowych. Dzięki szkoleniu nabędą umiejętność analizy sytuacji finansowej firmy czy działu, którym kierują. Zobaczą, jak rzeczowa i sprawna komunikacja między poszczególnymi działami może pozytywnie wpływać na ogólny wynik finansowy firmy.

Tematyka szkolenia

Zagadnienia, które są szczegółowo omawiane na szkoleniu, to m.in.:

  • analiza działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych,
  • strategie zarządzania płynnością i utrzymywania rentowności przedsiębiorstwa,
  • kapitał obrotowy a poziom płynności przedsiębiorstwa,
  • zarządzanie gotówką i jej przepływami,
  • zysk przedsiębiorstwa: rzeczywisty a papierowy.

Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikom, jak ważne jest utrzymanie płynności i wypłacalności przedsiębiorstwa. Podczas zajęć poznają najważniejsze metody i narzędzia oceny poziomu płynności finansowej. Dowiedzą się także, jakie mogą być konsekwencje jej utraty lub nadpłynności w przedsiębiorstwie. Zdobędą wiedzę o możliwych barierach w maksymalizacji zysku i o potencjalnych ryzykach zachwiania płynnością.

Ważne: Szkolenie „Zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstwa” stanowi jedną z pięciu dwudniowych sesji Akademii Finansów dla Menedżerów. Zapraszamy do zgłoszeń online.

Zobacz także pełną ofertę szkoleniową IBD Business School.

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   tel. 695 330 033, 695 119 911

Powrót...