Aktualności

Szkolenia EFS realizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu i Fundację - Centrum Prywatyzacji

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013)   W najbliższych trzech latach Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. i Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji, prowadząca placówkę...
Kategorie: Aktualności, Aktualności ogólne, Szkolenia EFS