Aktualności

Konferencja Workflow - dokumenty pod kontrolą

Konferencja Workflow - dokumenty pod kontrolą

PATRONAT | Jak zarządzać dokumentami w przedsiębiorstwie, by prowadzić sprawną, profesjonalną komunikację – wewnętrzną i z wszystkimi interesariuszami? To główny temat konferencji, która odbędzie się w Warszawie 26 kwietnia 2018. Nasz serwis tradycyjnie już jest partnerem medialnym wydarzenia.

Kategorie: Patronaty
IBD Business School zaprasza na szkolenia dla liderów

IBD Business School zaprasza na szkolenia dla liderów

Szkolenia z przywództwa oferowane przez IBD Business School kładą nacisk zarówno na diagnozę i doskonalenie kompetencji przywódczych uczestników, jak i na ich przygotowanie do opartej na zaufaniu współpracy. Takiego współdziałania, które daje wymierne (mierzalne) rezultaty dla organizacji i satysfakcję zawodową tak dla zespołu, jak i jego lidera.

Kategorie: Aktualności, Aktualności ogólne, Przywództwo, HRM
Jubileuszowa edycja kursu dla kandydatów na członków organów nadzorczych rozpoczęta

Jubileuszowa edycja kursu dla kandydatów na członków organów nadzorczych rozpoczęta

Pierwsza sesja 300. edycji kursu już za nami. W dniu rozpoczęcia, 24 marca, w naszym ośrodku Sienna Training Centre w Warszawie było niezwykle uroczyście i trochę sentymentalnie, wszak pierwsze kursy zorganizowaliśmy w 1990 roku, gdy dopiero startowała polska transformacja ustrojowa, powstawały takie instytucje jak Giełda Papierów Wartościowych czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Kategorie: Fotorelacje, Wydarzenia
300. edycja kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w IBD Business School

300. edycja kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w IBD Business School

Od ponad roku obowiązują nowe wymagania wobec kandydatów do organów nadzorczych (rad nadzorczych, komisji rewizyjnych) i zarządzających przedsiębiorstw państwowych, określone w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Jednym z takich wymagań jest zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, którą wyznacza prezes Rady Ministrów.

Kategorie: Aktualności, Aktualności ogólne, Ład korporacyjny i prawo