300. edycja kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w IBD Business School

Wymagania

Od ponad roku obowiązują nowe wymagania wobec kandydatów do organów nadzorczych (rad nadzorczych, komisji rewizyjnych) i zarządzających przedsiębiorstw państwowych, określone w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Jednym z takich wymagań jest zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną, którą wyznacza prezes Rady Ministrów. Takiego egzaminu nie muszą jednak składać osoby posiadające tytuł zawodowy np. doradcy podatkowego, radcy prawnego, biegłego rewidenta lub adwokata.

kurs na kandydatów organów nadzorczych - ibd.pl

Główny cel

Celem egzaminu jest teoretyczne sprawdzenie wiedzy kandydata z takich dziedzin, jak: prawo gospodarcze (publiczne, prywatne, unijne), prawo pracy, prawo rynku kapitałowego, a także podstawy w zakresie ekonomii i zarządzania. Odbywa się raz w miesiącu, w terminach i miejscu określanych przez prezesa rady Ministrów.

Zapraszamy na najbliższą edycję kursu. Jubileuszową, trzechsetną! Są jeszcze wolne miejsca. Znane są także terminy kolejnych, rozpoczynających się w kwietniu, maju i czerwcu.

Więcej o kursie, zgłoszenia uczestnictwa.

 

Powrót...