NASZE REKOMENDACJE. Co warto wiedzieć o metodzie assessment centre?

Assessment centre metodą oceny kompetencji pracowników

Polecamy lekturę „Wytycznych i reguł etycznych dotyczących stosowania ośrodka oceny”, dokumentu  zatwierdzonego przez 34. „Międzynarodowy kongres poświęcony metodom ośrodka oceny” (The International Congress on Assessment Center Methods). Assessment centre metoda AC, powszechnie znana, ale i budząca często wątpliwości, jest stosowana od kilku dziesiątków lat. W 1975 roku, podczas kongresu praktyków w Quebecku, zatwierdzono pierwszy zbiór standardów. Obecna, zmieniona wersja wytycznych została jednogłośnie zatwierdzona przez 34. międzynarodowy kongres (2008, Waszyngton).

Zawarte w dokumencie standardy zawierają: wskazówki dla psychologów organizacji, konsultantów organizacyjnych, specjalistów i teoretyków z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz innych osób projektujących i realizujących ośrodki oceny; informacje dla kadry kierowniczej, wspomagające podejmowanie decyzji, czy wprowadzić metodykę ośrodka oceny; wskazówki dla asesorów w ramach ośrodka oceny; pomoc z zakresu wykorzystania technologii w ocenie.

Praktycy, stosujący metodę AC w codziennej pracy do oceny kompetencji pracowników, w procesach rozwojowych kadry kierowniczej i do oceny utalentowanych osób, uważają ją za wartościową i pomocną. Ważne jest jednak, aby korzystając z tej metody, przestrzegać ogólnie przyjętych na świecie standardów i, co ważne, zasad etycznych. Metoda jest narzędziem oceny ludzi, dlatego gdy się z niej korzysta, nie należy dopuszczać ani do dowolnego interpretowania samych standardów, ani do pracy „na skróty”.

assessment centre metoda

„Wytyczne” są podstawą metodologiczną programu IBD Business School – Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC). Warto zatem je przeczytać, aby wiedzieć, czego należy oczekiwać po udziale w zajęciach, na co w szczególności zwrócić uwagę w pracy w charakterze asesora.

Rekomendujemy z naszej Biblioteki jako lekturę nieobowiązkową, ale przydatną:  Wytyczne i reguły etyczne dotyczące stosowania ośrodka oceny, a także inne artykuły, dotyczące praktyki stosowania metody assessment centre, np. Mierniki sesji. Kryteria skuteczności AC i DC,  Praktyka stosowania AC/DC w Polsce – raport z badania.

 

 

>>Szkolenie dla asesorów: Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

>>Usługi doradcze:

 

Powrót...