Czas trwania 48 godz., 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
21.10.2019 - 19.11.2019 Warszawa 4800 PLN
21.10.2019 - 19.11.2019 Katowice 4800 PLN
21.10.2019 - 19.11.2019 Poznań 4800 PLN
21.10.2019 - 19.11.2019 Serock, k. Warszawy 4800 PLN
21.10.2019 - 19.11.2019 Kielce 4800 PLN
21.10.2019 - 19.11.2019 Rzeszów 4800 PLN
18.11.2019 - 17.12.2019 Kraków 4800 PLN
18.11.2019 - 17.12.2019 Poznań 4800 PLN
18.11.2019 - 17.12.2019 Wrocław 4800 PLN
18.11.2019 - 17.12.2019 Katowice 4800 PLN
18.11.2019 - 17.12.2019 Warszawa 4800 PLN
16.12.2019 - 28.01.2020 Kielce 4800 PLN
16.12.2019 - 28.01.2020 Gdańsk 4800 PLN
16.12.2019 - 28.01.2020 Poznań 4800 PLN
16.12.2019 - 28.01.2020 Wrocław 4800 PLN
16.12.2019 - 28.01.2020 Katowice 4800 PLN
16.12.2019 - 28.01.2020 Warszawa 4800 PLN
16.12.2019 - 28.01.2020 Rzeszów 4800 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Certified Assessor for Assessment & Development Centre – kurs dla asesorów

 

Kurs dla asesorów Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC), oferowany przez IBD Business School, to jedyna taka propozycja na rynku: jest oparty na najnowszych badaniach nad systemami AC prowadzonymi w USA i Europie oraz na własnych doświadczeniach IBD w konstruowaniu i prowadzeniu sesji AC/DC.

Metodyka szkolenia i jego główne założenia programowe są w pełni zgodne z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines” (2008).

D o  p o b r a n i a:  Broszura Certified Assessor for Assessment & Development Centre 2018

 

 

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Struktura programu

 

 

Cele szkolenia

 • Poznanie całościowej metodologii Assessment Centre/ Development Centre: diagnoza, określenie badanych kompetencji, tworzenie modeli kompetencyjnych
 • Nabycie umiejętności z zakresu przygotowania sesji AC/DC: opracowanie zadań i skali ocen, logistyka sesji
 • Zapoznanie uczestników z zasadami przeprowadzania sesji: podawanie instrukcji, prowadzenie ewidencji
 • Nauczenie się efektywnego pełnienia roli asesora – rozwój kompetencji asesorskich
 • Nabycie takich umiejętności, jak: udzielanie informacji zwrotnych, analiza i ocena sesji AC/DC (klasyfikacja informacji z ewidencji, dyskusja asesorów), raportowanie sesji

 

Grupa docelowa

 • Menedżerowie HR
 • Specjaliści działów HR, odpowiadający za selekcję i rekrutację
 • Osoby zarządzające zespołami
 • Asesorzy AC/DC
 • Osoby pragnące nabyć kwalifikacje asesorskie

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Poznanie metod AC i DC jako skutecznych narzędzi oceny pracowników i budowania ich indywidualnych ścieżek rozwoju
 • Podniesienie efektywności procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
 • Nabycie kwalifikacji, pozwalających na odpowiedzialną rekrutację, selekcję i rozwój pracowników

 

Tematyka

 • Sesja I. Zasady realizacji projektu Assessment/ Develoment Centre. Kompetencje jako podstawa skuteczności oceny.
 • Sesja II. Kryteria sukcesu w budowaniu Assement/ Development Centre: narzędzia, rola asesora, logistyka sesji.
 • Sesja III. Rozwój kompetencji asesorskich: integracja wyników, tworzenie raportów, feedback.

 

Polecamy lekturę:

1. Wytyczne i reguły etyczne The International Congress on Assessment Center Methods

2. Trudna sztuka assessmentu

 

Metody szkoleniowe

Miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, symulacja działań asesorskich.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, assessment center, development centre, szkolenie dla asesorów, sesje AC/DC, kompetencje asesorskie

Zobacz także:

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

Test TIC. Szkolenie certyfikujące

 

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte dla asesorów

 

SESJA I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU ASSESSMENT/ DEVELOPMENT CENTRE. Kompetencje jako podstawa skuteczności oceny

 1. Assessment/ Development Centre – w jakich celach stosować tę metodę, w jakich obszarach HR się sprawdza?
 2. Zasady projektów AC/ DC
 3. Podobieństwa i różnice między AC i DC.
 4. Kompetencje, których nie można mierzyć w DC.
 5. Model kompetencyjny jako podstawa efektywnych ośrodków oceny i rozwoju.
 6. Właściwości kompetencji i ich związek ze zmiennymi psychologicznymi.
 7. Metodologia budowy modeli i tworzenia kompetencji.
 8. Przygotowanie opisów kompetencji na poziomach i zachowaniach.
 9. Zastosowanie wiedzy o tworzeniu kompetencji w case study – wybór kompetencji i przygotowanie arkuszy obserwacyjnych do AC/DC dla konkretnego stanowiska.
 10. Kryteria doboru testów i standardy użytkowników testów
 11. Rola analizy stanowiska pracy, profil stanowiska

 

SESJA II. KRYTERIA SUKCESU W BUDOWANIU ASSESSMENT/ DEVELOPMENT CENTRE: NARZĘDZIA, ROLA ASESORA, LOGISTYKA SESJI

 1. Osoby biorące udział w projekcie, ich zadania
 2. Rola asesora i zasady prowadzenia obserwacji
 3. Błędy w ocenie
 4. Rodzaje ćwiczeń wykorzystywanych w trakcie sesji
 5. Omówienie najistotniejszych aspektów międzynarodowych wytycznych
 6. Założenia wywiadu kompetencyjnego, budowa pytań, prowadzenie wywiadu
 7. Rodzaje testów: PTP, dla biznesu
 8. Logistyka sesji: harmonogramy, sprawy organizacyjne istotne w trakcie sesji

 

SESJA III. ROZWÓJ KOMPETENCJI ASESORSKICH: INTEGRACJA WYNIKÓW, TWORZENIE RAPORTÓW, FEEDBACK

 1. Symulacja fragmentu sesji
 2. Weryfikacja poprawności ćwiczeń
 3. Rozwój kompetencji obserwacji
 4. Generowanie ocen i integracja wyników
 5. Zakres raportu po ocenie, różnice w raportach po sesjach AC i DC
 6. Tworzenie raportu
 7. Określanie propozycji rozwojowych
 8. Informacja zwrotna po sesji AC/DC – zasady
 9. Udzielanie informacji zwrotnej
 10. Prowadzenie rozmów rozwojowych
 11. Skuteczność sesji AC/DC i czynniki wpływające na jego efektywność z uwzględnieniem międzynarodowych wytycznych

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie...>>

Jolanta Hanc - senior konsultant/ senior trener

Z wykształcenia polonistka, absolwentka podyplomowych studiów: Zarządzanie i Marketing na SGH oraz Profesjonalny Trener Biznesu w Akademii Koźmińskiego...>>

Małgorzata Klimowicz - senior konsultant/ senior trener

Absolwentka Zarządzania i Marketingu Politechniki Lubelskiej. Dyplomowany trener biznesu, certyfikowany trener NLP, Certyfikowany Trener Zastępowania...>>

Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

Magdalena Olechnowicz - senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1997). Obecnie senior trener i konsultant w IBD Business School, wcześniej w latach 2006-2007...>>

Terminy

Warszawa

21-22.10.2019 Sesja I
04-05.11.2019 Sesja II
18-19.11.2019 Sesja III

 

18-19.11.2019 Sesja I
09-10.12.2019 Sesja II
16-17.12.2019 Sesja III

 

16-17.12.2019 Sesja I
13-14.01.2020 Sesja II
27-28.01.2020 Sesja III

Wrocław

18-19.11.2019 Sesja I
09-10.12.2019 Sesja II
16-17.12.2019 Sesja III
 

16-17.12.2019 Sesja I
13-14.01.2020 Sesja II
27-28.01.2020 Sesja III
 

Katowice

21-22.10.2019 Sesja I
04-05.11.2019 Sesja II
18-19.11.2019 Sesja III

 

18-19.11.2019 Sesja I
09-10.12.2019 Sesja II
16-17.12.2019 Sesja III

 

16-17.12.2019 Sesja I
13-14.01.2020 Sesja II
27-28.01.2020 Sesja III

Poznań

21-22.10.2019 Sesja I
04-05.11.2019 Sesja II
18-19.11.2019 Sesja III

 

18-19.11.2019 Sesja I
09-10.12.2019 Sesja II
16-17.12.2019 Sesja III

 

16-17.12.2019 Sesja I
13-14.01.2020 Sesja II
27-28.01.2020 Sesja III

Kraków

18-19.11.2019 Sesja I
09-10.12.2019 Sesja II
16-17.12.2019 Sesja III

 

 

 

 

Gdańsk

16-17.12.2019 Sesja I
13-14.01.2020 Sesja II
27-28.01.2020 Sesja III

 

 

 

 

Serock

21-22.10.2019 Sesja I
04-05.11.2019 Sesja II
18-19.11.2019 Sesja III

 

 

 

 

Kielce
21-22.10.2019 Sesja I
04-05.11.2019 Sesja II
18-19.11.2019 Sesja III
 

16-17.12.2019 Sesja I
13-14.01.2020 Sesja II
27-28.01.2020 Sesja III

Rzeszów
21-22.10.2019 Sesja I
04-05.11.2019 Sesja II
18-19.11.2019 Sesja III
 

16-17.12.2019 Sesja I
13-14.01.2020 Sesja II
27-28.01.2020 Sesja III

Warunki udziału

Cena szkolenia: 4800 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 5 200 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Uczestnicy szkoleń otwartych realizowanych w kampusie IBD Business School w Serocku mają możliwość skorzystania z  preferencyjnych cen noclegów i wyżywienia.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Referencje

Spółka Tramwaje Warszawskie z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 20, potwierdza, że firma IBD Business School Sp. z o.o. zrealizowała szkolenie zamknięte - "Certified Assessor for Assessment & Development Centre" dla pracowników Spółki w okresie od 10.12.2018 r. do 08.01.2019 r. - trzy dwudniowe sesje szkoleniowe zakończone uzyskanie certyfikatu IES. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przygotowanie trenerów (Pan Włodzimierz Buśkiewicz i Pani Magdalena Olechnowicz) pod względem merytorycznym oraz profesjonalizm prowadzenia zajęć. Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy IBD Business School jako profesjonalnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Marcin Jachacy Specjalista ds. szkoleń Tramwaje Warszawskie sp. z o.o.
Kurs Certified Assessor for Assessment and Development Centre (CAADC) organizowany przez IBD Business School w terminie od 23 kwietnia do 22 maja 2018 r. był dla nas doskonałą okazją do pogłębienia umiejętności asesorskich, jakże przydatnych i cennych dla osób pracujących w branży HR. Podczas zajęć, które odbywały się w formie warsztatowej, mieliśmy okazję zdobyć kompleksową wiedzę dotyczącą interesującego nas obszaru. Warto podkreślić ogromne doświadczenie najwyższej klasy ekspertów-praktyków, którzy pełnili rolę trenerów.
Katarzyna Nowaczyk Dyrektor ds. potencjału ludzkiego, Departament Administracji Grant Thornton
W okresie od 31.07.2018 do 21.08.2018 r. uczestniczyłem w kursie Certified Assessor for Assessment and Development Centre (CAADC) zorganizowanym przez IBD Business School. Zajęcia były prowadzone przez zespół trenerów posiadających dużą wiedzę i doświadczenie oraz potrafiących się nimi dzielić z uczestnikami. Dzięki wysokiemu poziomowi warsztatu trenerskiego prowadzący potrafili dostosować proces szkoleniowy do zróżnicowanej grupy uczestników. Sposób prowadzenia zajęć, zawierający dużo elementów praktycznych, pozwolił mi nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy asesora. Otrzymane materiały szkoleniowe pozwolą w przyszłości opracowywać własne narzędzia potrzebne przy realizacji procesów AC/DC. Jestem zadowolona z uczestnictwa w kursie, ponieważ zdobyłam transferowalną wiedzę i umiejętności - będę mogła wykorzystać je nie tylko przy realizacji procesów AC/DC, ale również przy innych podejmowanych przeze mnie działaniach.
Anna Kaczmarska Właściciel LFC Anna Kaczmarska
Jestem studentką V roku psychologii i postanowiłam odbyć pierwsze szkolenie w profesjonalnej szkole. Wybrałam kurs Certified Assesor for Assessment and Development Centre w IBD Business School i przeszło ono moje najśmielsze oczekiwania. Profesjonalna opieka nad kursantami od dnia zgłoszenia aż do dziś! Ogromna wiedza i doświadczenie trenerów, obszerne i solidne materiały, teoria połączona z praktyką - to wszystko jest właśnie tutaj. Gwarantuję, że każda osoba, która zgłosi się do IBD Business School raz, zostanie tutaj na zawsze.
Natalia Skrzyczewska Business Development Manager BetExpert24
Miałam przyjemność brać udział w kursie Certified Asesor for Assessment & Development Centre w 2016 roku. Terminy sesji w który uczestniczyłam to: 18-19.01, 01-02.02, 15-16.02. Zajęcia były prowadzone przez bardzo profesjonalnych prowadzących, którzy byli zawsze dobrze przygotowani. Wiedza była przekazywana poprzez zastosowanie różnorodnych metod warsztatowych i aktywizacji uczestników. Cały kurs był świetnym połączeniem teorii z praktyką. Pozwoliło to na wypracowanie konkretnych narzędzi, które stosuję w swojej pracy, podczas procesów rekrutacyjnych. Materiały szkoleniowe zawierały sporą porcję praktycznej wiedzy, dzięki temu cały czas mogę z nich korzystać.
Alicja Szyndrowska-Solich Trener Centrum Relacji z Klientami AEGON Transform Tomorrow
Jeżeli ktoś chce zdobyć kompetencje do bycia Certyfikowanym Asesorem Assessment & Development Centre, to zachęcam do skorzystania z oferty szkoleniowej IDB Business School. W ubiegłym roku wzięłam udział w takim szkoleniu i mogę stwierdzić, że było ono przeprowadzone przez profesjonalną kadrę szkoleniową posiadającą wysokie kwalifikacje co przełożyło się na poziom merytoryczny zajęć. Rzetelnie przygotowane treści materiałów edukacyjnych wspierały przyswojenie wiedzy teoretycznej, która na bieżąco była testowana w ćwiczeniach praktycznych. Dla mnie ćwiczenia te były bardzo cenne, ponieważ pozwalały zdobyć realne umiejętności do pracy asesora a oprócz tego dyskusje, pytania i wymiana doświadczeń uczestników, stanowiły dla mnie dodatkową wartość dodaną tych zajęć. Wszystkim zainteresowanym zdobyciem kwalifikacji Asesora Assessment & Development Centre, szczerze polecam wykorzystanie do tego celu, oferty szkoleniowej IDB Business School.
Aldona Boguś Psycholog, doradca zawodowy, trener Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Szkolenie [Certified Assesor for Assessment and Development Centre] spełniło moje wszelkie oczekiwania, m. in. bardzo ciekawie dobrane treści merytoryczne, idealne proporcje między teoria i praktyką, dużo ćwiczeń, dyskusji, pytań, wymiany myśli i doświadczeń. Ale przede wszystkim prowadzący – specjaliści chętnie dzielący się swoją wiedzą i przykładami ze swoich bogatych doświadczeń zawodowych, które „urealniły” tematykę poznawaną na sali szkoleniowej. [...] Doceniam umiejętność stworzenia atmosfery sprzyjającej wchłanianiu wiedzy i sprawiającej, że szkolenie to nie pozostawało w mojej pamięci tylko jako "szkolenie", ale także jako spotkanie z ciekawymi ludźmi, stymulacja i inspiracja do dalszego rozwoju z zakresu tematyki assessment and development centre.
Magdalena Bis Psycholog, doradca zawodowy, trener Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Rekomenduję IBD Business School jako profesjonalną, godną polecenia firmę oferującą usługi szkoleniowe. Miałam okazję uczestniczyć w zajęciach Assessment i Development Center. Zajęcia przeprowadzone były w profesjonalny sposób. Prowadzone były przez Trenerów z dużym doświadczeniem, którzy posiadali obszerną wiedzę.

Trudne zagadnienia przedstawione były w sposób jasny i klarowny, a wszelkie wątpliwości na bieżąco wyjaśniane. Trenerzy udzielali rzetelnych odpowiedzi oraz przytaczali przykłady z własnych doświadczeń. Zajęcia prowadzone były w sposób aktywny, co umożliwiało bieżące utrwalanie zdobytej wiedzy oraz dzielenie się własnymi doświadczeniami.

Małgorzata Dubowicz Konsultant People Sp. z o.o.

W okresie od 29 września do 28 października 2014 roku uczestniczyła w szkoleniu "Certified Assessor for Assessment & Development Centre", które zostało zorganizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu, dziś kontynuujący działalność pod nazwą IBD Business School.

Z przyjemnością mogę stwierdzić, że zarówno strona organizacyjna, jak i samo prowadzenie szkolenia pozostały bez zarzutu. Program szkoleniowy zawierał w sobie doskonałą proporcję pomiędzy solidną dawką wiedzy merytorycznej a możliwością jej wykorzystania w praktyce. Tym samym rekomenduję szkolenie jako wartościowe, zaś organizatora polecam jako rzetelnego i zaangażowanego partnera szkoleniowego.

Katarzyna Piwowar Specjalista ds. HR CRAFTS Agencja Pracy Tymczasowej
Wysoki merytoryczny poziom sesji, solidnie przygotowane materiały, doświadczeni trenerzy, a także networking między uczestnikami, sprawiają, że zaimplementowanie narzędzi AC/DC nastąpi w Państwa przypadku bardzo szybko po zakończeniu programu szkoleniowego.
Agnieszka Samborska-Szczepanik Manager ds. rekrutacji Sephora Polska
W marcu 2011 roku mieliśmy przyjemność brać udział w trzech 2-dniowych sesjach szkoleniowych prowadzonych w systemie otwartym: „Assessment Centre / Development Centre jako skuteczna metoda oceny personelu” organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu. Szkolenie poparte było ogromną wiedzą merytoryczną, a głównie składało się z ćwiczeń praktycznych, gdzie każdy z uczestników nabywał umiejętności potrzebne do pracy asesora w trakcie sesji AC/DC.
Agata Pasek, Piotr Rybiński, Krzysztof Urbański Zespól Trenerów FM Banku
Udział w szkoleniu AC/DC spełnił moje oczekiwania zarówno pod względem wysokiego poziomu merytorycznego zajęć i ich organizacji, a także profesjonalizmu wykładowców. materiały.
Bożena Szałaj Koordynator ds. zarządzania zasobami ludzkimi Danfoss LPM Sp. o.o.