Zespół

Aureliusz Leżeński - senior trener/ coach

Dyrektor Szkoły Coachingu IBD-NMC i Działu Coachingu Systemowego w IBD Business School, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem. Akredytowany trener, mentor i egzaminator Noble Manhattan Coaching na wszystkich kursach NMC. Dodatkowo jest również certyfikowanym coachem...>>

Agnieszka Ausfeld - coach/ trener

Business Development Manager Centrum Eksperckiego Szkoła Coachingu IBD-NMC
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Andragogika – edukacja pozaformalna dorosłych – prowadzenie szkoleń oraz Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, kierunek: resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych. Zdobyła również wykształcenie...>>

Gerard O'Donovan - coach/ trener

Członek Rady Programowej IBD Business School, Dyrektor Zarządzający Noble Manhattan Coaching Ltd
Z wykształcenia filozof i psycholog biznesu. Czołowy europejski mówca oraz Life i Executive Coach. Założyciel i prezes międzynarodowej szkoły coachingu – Noble Manhattan Coaching jedynej szkoły dla coachów w Wielkiej Brytanii z akredytacją na poziomie A+ od International Institute...>>

Bartosz Berendt - coach

Coach akredytowany (MCC) przez International Coach Federation (ICF), coach i superwizor akredytowany przez Izbę Coachingu, członek prezydium Izby Coachingu od stycznia 2015 roku, prezes zarządu polskiego oddziału ICF w kadencji 2011-2012 oraz członek Zespołu ds. Psychologii Polskiego Komitetu Olimpijskiego....>>

Marta Gabalewicz - coach/ trener

Coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej oraz wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka wydziałów biznesowych: Lund University w Szwecji oraz Copenhagen Business School w Danii. Jest akredytowanym...>>

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje się w projektowaniu procesów związanych z rozwojem sił sprzedaży i obsługi klienta; coachingu indywidualnym; coachingu zespołów projektowych;...>>

Dagmara Kanik-Kłoczko - trener/ coach/ mentor

Coach, trener kompetencji biznesowych i rozwoju osobistego. Absolwentka psychologii zarządzania i innowacji  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2002 roku projektuje i realizuje programy rozwojowe dla indywidualnych klientów, zespołów i całych organizacji. Prowadzi też projekty diagnostyczne i...>>

Kamila Koźbiał - coach/ trener

Coach, trener umiejętności biznesowych i rozwoju personalnego. Specjalistka ds. komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w biznesie. Absolwentka kierunku Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Coach, trener i mentor Noble Manhattan Coaching. Doświadczenie zawodowe, z którego...>>

Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia samooceny oraz aktywnych, innowacyjnych, rozwojowych i kreatywnych postaw u swoich klientów. Z powodzeniem prowadzi sesje z zakresu business...>>

Beata Ponichtera - coach/ mentor

Absolwentka Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Wydział Administracji Państwowej, kierunek: dyplomacja i służby zagraniczne oraz Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe, Wydział Psychologii, kierunek: psychologia w zarządzaniu personelem. Zdobyła szerokie wykształcenie...>>

Magdalena Radomska - coach/ trener/ mentor

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching. W pracy z klientami koncentruje się na life coachingu, w którym pomaga ludziom osiągnąć osobiste i zawodowe cele. Prowadząc warsztaty „Be a woman” uczy Europejki...>>