Executive MBA po polsku

IBD Business School, we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, organizuje nowe studia Executive MBA po polsku. Wyróżnikiem Executive Master of Business Administration (EMBA) jest unikatowe połączenie najnowszej wiedzy i praktyki zarządzania z rozbudowanym programem z zakresu psychologii biznesu.  Takie połączenie wynika z mocnych stron obu współpracujących instytucji. Uniwersytet SWPS może się poszczycić najwyższymi w Polsce osiągnięciami w dziedzinie psychologii społecznej. Z kolei  IBD Business School ma długoletnie doświadczenie i bezsprzeczne osiągnięcia w kształceniu menedżerów (ponad 225 tys. absolwentów) i w doradztwie organizacyjnym. Trwa rekrutacja. Zapraszamy do kontaktu i składania aplikacji.

Executive MBA po polsku – adresaci, program

Executive MBA po polsku

Studia Executive MBA są adresowane głównie do średniej i wyższej kadry zarządzającej oraz właścicieli i sukcesorów firm rodzinnych. Z programu mogą też skorzystać przedsiębiorcy, którzy tworzą start-upy, oraz konsultanci i trenerzy biznesu z zarządzania.

Executive MBA są dwuletnim programem modułowym. Zajęcia odbywają się w formie trzydniowych sesji stacjonarnych, raz w miesiącu. Pomiędzy zjazdami studenci korzystają z platformy e-learningowej. Program obejmuje:

  • 17 modułów tematycznych,
  • cykl zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie i przywódcze,
  • cykl spotkań z wybitnymi menedżerami, przedsiębiorcami i liderami biznesu,
  • warsztatów i wykładów gościnnych,
  • doradczego projektu dyplomowego.

Moduły tematyczne studiów Execeutive MBA po polsku z pewnością dostarczają wszechstronnej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, zarówno strategicznego, jak i taktycznego. Wszystkie kluczowe obszary funkcjonalne biznesu są uwzględnione w curriculum programu. Są to: zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość, finanse i controlling, zarządzanie operacjami i logistyka, marketing i sprzedaż, zarządzanie IT itd. Studia kładą też nacisk na strategiczne aspekty funkcjonowania organizacji w otoczeniu globalnym i psychologiczne aspekty zachowań organizacyjnych i podejmowania decyzji. Psychologia biznesu pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie funkcjonują w świecie organizacji. Opisuje i wyjaśnia, jak zachowują się konsumenci. Jest także podstawą systemów motywowania i oceny pracowników oraz kształtowania ich ścieżek kariery i rozwoju kompetencji.

Kompetencje miękkie, Executive Club

Nasze studia Executive MBA po polsku wyróżniają się tym, że pomagamy rozwijać kompetencje miękkie menedżerów. Na początku programu kompetencje te są diagnozowane. Następnie zaś rozwijane, głównie opierając się na koncepcji coachingu menedżerskiego, w ramach cyklu warsztatów, które odbywają się w trakcie całych studiów.

Ponadto, w ramach programu organizujemy spotkania z wybitnymi menedżerami, przedsiębiorcami i liderami biznesu w ramach Executive Club. Odbywają się też warsztaty i wykłady gościnne, które prowadzą wybitni eksperci, także z zagranicy.

Executive MBA po polsku

Studia Executive MBA po polsku, które prowadzą IBD Business School i Uniwersytet SWPS umożliwiają także opcjonalny tygodniowy wyjazd zagraniczny do atrakcyjnego regionu świata w celu eksploracji biznesu międzynarodowego. Absolwenci programu EMBA otrzymują dyplom Executive MBA oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Szczegółowe informacje

Powrót...