Executive MBA po polsku. Trwa rekrutacja na edycję jesienną 2019

IBD Business School, we współpracy z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, organizuje nowe studia Executive MBA po polsku. Wyróżnikiem Executive Master of Business Administration (EMBA) jest unikatowe połączenie najnowszej wiedzy i praktyki zarządzania z rozbudowanym programem z zakresu psychologii biznesu.  Takie połączenie wynika z mocnych stron obu współpracujących instytucji. Uniwersytet SWPS może się poszczycić najwyższymi w Polsce osiągnięciami w dziedzinie psychologii społecznej. Z kolei  IBD Business School ma długoletnie doświadczenie i bezsprzeczne osiągnięcia w kształceniu menedżerów (ponad 225 tys. absolwentów) i w doradztwie organizacyjnym. Trwa rekrutacja na edycję jesienną 2019. Zapraszamy do kontaktu i składania aplikacji.

Executive MBA po polsku – adresaci, program

Executive MBA po polsku

Studia Executive MBA są adresowane głównie do średniej i wyższej kadry zarządzającej oraz właścicieli i sukcesorów firm rodzinnych. Z programu mogą też skorzystać przedsiębiorcy tworzący start-upy oraz konsultanci i trenerzy biznesu z zarządzania.

Executive MBA to dwuletni program modułowy. Zajęcia prowadzone są w formie trzydniowych sesji stacjonarnych, odbywających się raz na miesiąc. Pomiędzy zjazdami studenci korzystają z platformy e-learningowej. Program obejmuje:

  • 17 modułów tematycznych,
  • cykl zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie i przywódcze,
  • cykl spotkań z wybitnymi menedżerami, przedsiębiorcami i liderami biznesu,
  • warsztatów i wykładów gościnnych,
  • doradczego projektu dyplomowego.

Moduły tematyczne studiów Execeutive MBA po polsku dostarczają wszechstronnej i praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania, zarówno strategicznego, jak i taktycznego. Wszystkie kluczowe obszary funkcjonalne biznesu – zarządzanie zasobami ludzkimi, rachunkowość, finanse i controlling, zarządzanie operacjami i logistyka, marketing i sprzedaż, zarządzanie IT itd.  – są uwzględnione w curriculum programu. Studia kładą też nacisk na strategiczne aspekty funkcjonowania organizacji w otoczeniu globalnym oraz na psychologiczne aspekty zachowań organizacyjnych i podejmowania decyzji. Psychologia biznesu pozwala lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie funkcjonują w świecie organizacji oraz jak zachowują się konsumenci. Stanowi także podstawę systemów motywowania i oceny pracowników oraz kształtowania ich ścieżek kariery i rozwoju kompetencji.

Kompetencje miękkie, Executive Club

Ważnym wyróżnikiem studiów Executive MBA po polsku jest położenie dużego nacisku na rozwój tzw. kompetencji miękkich menedżerów. Na początku programu kompetencje te są diagnozowane, a następnie rozwijane, głównie opierając się na koncepcji coachingu menedżerskiego, w ramach cyklu warsztatów, które odbywają się w trakcie całych studiów.

Dodatkowymi wyróżnikami programu są spotkania z wybitnymi menedżerami, przedsiębiorcami i liderami biznesu w ramach Executive Club. Przewidziane są też warsztaty i wykłady gościnne prowadzone przez wybitnych ekspertów, także z zagranicy.

Executive MBA po polsku

Studia Executive MBA po polsku, prowadzone przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS to także opcjonalny tygodniowy wyjazd zagraniczny do atrakcyjnego regionu świata w celu eksploracji biznesu międzynarodowego. Absolwenci programu EMBA otrzymują dyplom Executive MBA oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Szczegółowe informacje

Powrót...