Feedback 360 stopni w Individual Competence Profile

W rozmowie z Włodzimierzem K. Buśkiewiczem, Prezesem IBD Business School odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące oceny i feedbacku 360 stopni dla pracowników. Opisujemy główne cechy kwestionariusza – Individual Competence Profile (ICP). To autorskie narzędzie IBD Business School do oceny kompetencji metodą 360 stopni. Jest ono jednocześnie nowoczesną platformą badawczą online, opartą na własnej, sprawdzonej metodologii oceny pracowników. Kwestionariusz IPC stosujemy w projektach  doradczo-rozwojowych, które realizujemy na zlecenie organizacji biznesowych oraz instytucji publicznych i samorządowych. I feedback 360 stopni realizujemy zgodnie z zasadami i wymogami IPC.

Feedback 360 stopni a Individual Competence Profile

Feedback 360 stopni w naszej metodzie oceny kompetencji pełni newralgiczną rolę. Pozwala bowiem w obiektywny i pogłębiony sposób analizować informacje, które uzyskujemy z badania. „Główną wartością feedbacku 360 stopni jest to, że wszyscy uczestniczący w badaniu udzielają informacji zwrotnych w odniesieniu do tych samych kryteriów, co zapewnia procesowi szeroką perspektywę i obiektywizm – mówi Włodzimierz K. Buśkiewicz. – Dodatkowo, samoocena też jest źródłem informacji i bazą do interpretacji uzyskanych wyników, czyli jak widzę siebie, czy podobnie jak inni, czy w odmienny sposób i w jakim zakresie.”

W rozmowie poruszamy również tak ważną kwestię w ocenie kompetencji pracowników, jak cele feedbacku 360 stopni. Chodzi bowiem o to, aby przede wszystkim był pomocny w budowie indywidualnych planów rozwoju pracowników. Ponadto, aby precyzyjnie wskazywał, jakimi kompetencjami organizacja dysponuje, a jakich jej brakuje.

Kwestionariusz Individual Competence Profile polecamy tym organizacjom, które korzystają z usług doradczych zewnętrznych firm, realizujących ocenę i feedback 360 stopni pracowników. Dlaczego? Nasze narzędzie jest zweryfikowane pod względem swojej wartości diagnostycznej. Pozwala badać szeroką pulę kompetencji. Platforma ICP zaś jest w pełni zinformatyzowana i pozwala na udział w badaniu w formacie online.

Zapraszamy do lektury rozmowy z Włodzimierzem K. Buśkiewiczem, który jest współautorem kwestionariusza ICP, a w projektach doradczych w zakresie oceny i feedbacku 360 stopni pełni rolę lidera merytorycznego.

Ważne linki:

Zobacz także:

Kalendarz certyfikowanych szkoleń otwartych

Szczegółowe informacje: szkoleniaotwarte@ibd.pl,   tel. 695 330 033, 695 119 911

Powrót...