Kariera po studiach MBA zaczyna się przed ich rozpoczęciem

Dyplom ukończonych studiów MBA – jak pokazuje praktyka – nie zawsze pomaga w rozwoju kariery tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. Czasem mijają lata, zanim absolwent znajdzie pracę, która go będzie w pełni satysfakcjonować. Taka sytuacja może dotyczyć zarówno absolwentów prestiżowych studiów, jak i tych mniej znanych. Niejednokrotnie jednym z powodów tego, jak się wydaje, jest traktowanie zdobycia wykształcenia na poziomie MBA jako celu samego w sobie. W istocie jest to tylko środek, który ma ułatwić realizację własnych celów zawodowych. To one są azymutem w pomyślnym budowaniu kariery w zarządzaniu. O tym, jaka będzie kariera po studiach MBA, w dużym stopniu decyduje sam moment wyboru programu.

Kariera po studiach MBA – wyzwanie dla ambitnych

Z reguły na kształcenie na poziomie MBA decydują się menedżerowie z praktycznym doświadczeniem, często mogący się pochwalić wymiernymi osiągnięciami w zarządzaniu. Są to ludzie, którzy w praktyce zweryfikowali swoje kwalifikacje. I dobrze wiedzą, co jest ich mocną stroną, a co wymaga poprawy i krytycznego przemyślenia. Najczęściej też tacy menedżerowie chętnie poddają się diagnozie swoich kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji.

Kariera po studiach MBAProfesor Jan Nowak, wieloletni wykładowca na studiach MBA (m.in. w Kanadzie i na Fidżi) w swoim najnowszym artykule pisze o tym, na co zwracać uwagę przy wyborze studiów, aby po ich ukończeniu łatwiej było zrealizować swoje cele zawodowe. „Studia MBA – podkreśla profesor – tworzą niezwykłą atmosferę i okazję do autorefleksji. Najważniejsze jest 'poznanie samego siebie’ – poznanie zarówno własnych możliwości, jak i ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności oraz poznanie sposobów pokonywania ograniczeń.”

Chodzi zatem o taki wybór, który pozwoli studentowi nie tylko pogłębić wiedzę z zarządzania czy podnieść kwalifikacje, ale i krytycznie spojrzeć na swoje umiejętności i predyspozycje. „Czas studiów MBA – pisze prof. Jan Nowak – to także okazja do odkrycia własnych, nie znanych dotychczas zdolności i kompetencji”.

Zapraszamy do lektury artykułu – Kariera po MBA

Powrót...