Studia Executive MBA po polsku – wiedza, praktyka, kompetencje miękkie

Studia MBA po polsku są realizowane wspólnie przez IBD Business School i Uniwersytet SWPS wg programu Executive MBA. Oprócz klasycznych zagadnień dla tego typu kształcenia zawierają także cykl zajęć warsztatowych rozwijających „miękkie” kompetencje menedżerskie oraz rozbudowany program z psychologii w biznesie.

Studia MBA po polsku. Kompetencje miękkie – współczesne wyzwania

Studia MBA po polskuTakie podejście w konstrukcji programu studiów Executive MBA wynika z dwóch ważnych uwarunkowań. Po pierwsze, takie są dziś trendy światowe (czytaj więcej na ten temat). Sama tzw. „twarda” wiedza to za mało, by umieć sprawnie zarządzać firmą, działem czy zespołem i mieć wymierne rezultaty. Po drugie, wychodząc poza ramy międzynarodowego standardu MBA, w programie naszych studiów Executive MBA kładziemy szczególny akcent na specyfikę polskiego biznesu.

Praktyka pokazuje, jak bardzo członkom zarządów, dyrektorom zarządzającym i właścicielom firm oraz tzw. funkcjonalnym menedżerom – HR, marketingu, logistyki itp. – potrzebne są  kompetencje miękkie. Ci ostatni zdobywają ważną umiejętność zbudowania szerszej perspektywy działania w biznesie, torując sobie drogę do awansu zawodowego.

Ponadto, dzięki współpracy z Uniwersytetem SWPS i jego eksperckiej kadrze wykładowców uczymy studentów głębszego rozumienia psychologicznych aspektów w działalności biznesowej. Dotyczy to np. newralgicznych kwestii zarządzania każdą organizacją. Są to umiejętności w zakresie współpracy, prowadzenia skutecznych negocjacji, zarządzania zmianą oraz inspirowania zespołu przy zastosowaniu odpowiedniego stylu przywództwa. Odnosi się to także do kreatywności i wprowadzania innowacji w organizacji. Bez umiejętności miękkich i bez znajomości psychologicznych uwarunkowań w zachowaniach nabywców coraz trudniej jest utrzymać się na rynku. A jeszcze trudniej jest rozszerzać biznes czy zmieniać jego profil.

Studia MBA po polsku – czas poszukiwań i autorefleksji

Przygotowując program Executive MBA wychodziliśmy z założenia, że poświęcony na nie czas musi nie tylko dawać możliwość zdobycia nowej wiedzy i nowych kompetencji. Powinien także – co jest równie ważne – być okazją do weryfikacji własnych planów zawodowych. Chcielibyśmy, aby sprzyjał krytycznej analizie posiadanych umiejętności czy pogłębionej refleksji nad przedmiotem aktualnej działalności zawodowej. A nie ma ku temu lepszej sposobności niż wspólne zajęcia.

Gdy bowiem na sali spotykają się ze sobą doświadczeni wykładowcy – międzynarodowi i krajowi eksperci z ambitnymi studentami, którzy mają już za sobą kilkuletni staż menedżerski, tworzy się unikalna atmosfera do otwartych dyskusji i intelektualnych sporów, do zderzania poglądów i postaw.

Zapraszamy do składania aplikacji.

Zobacz: program studiów Executive MBA, rekrutacja i opłaty

Powrót...