Szkoła Trenerów Biznesu IBD – szkolenia zamknięte

Szkoła Trenerów Biznesu IBD,  działająca przy IBD Business School to coraz liczniejsze grono absolwentów, wieloletnie doświadczenie, autorska metodologia i interaktywna metodyka kształcenia. Przygotowujemy do zawodu profesjonalnych trenerów biznesu – wewnętrznych i freelancerów.

Przedstawione niżej tematy szkoleń mają charakter egzemplifikacyjny. IBD realizuje projekty szkoleniowe, szkoleniowo-doradcze i coachingowe, dopasowując ich programy do planów i oczekiwań firmy zamawiającej, ze wszystkich najważniejszych dziedzin wiedzy i praktyki biznesu.

szkoła trenerów biznesuSerdecznie zapraszamy do kontaktu  w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – zorganizowania bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.

Szkolenia, oferowane przez IBD Business School w formule otwartej, mogą być realizowane także dla zamkniętych grup na zamówienie firm.

 

 

 

Szkoła Trenerów Biznesu IBD – przykładowe tematy programów kastomizowanych

 • Business Trainer Certificate (BTC)
 • Badanie kompetencji zawodowych trenera biznesu
 • Budowanie profesjonalnego wizerunku trenera
 • „Gra kometencyjna® TRAINERS’ QUANTUM LEAP” – projektowanie, przygotowanie programów i scenariuszy
 • Development Centre – badania indywidualnych kompetencji zawodowych trenera biznesu
 • Projektowanie narzędzi szkoleniowych w pracy trenerskiej
 • Skuteczny metodyk szkoleń
 • Superwizje i mentoringi trenerskie
 • Systemowe zarządzanie metodami rozwoju: coaching w pracy trenerskiej
 • Train the trainer
 • Zarządzanie procesem uczenia się i procesem grupowym

 

KONTAKT: tel. 695 330 161, kontakt@ibd.pl