Szkolenie dla asesorów AC/DC w IBD Business School

Szkolenie dla asesorów AC/DC – metodyka, program

Certyfikowany program z assessment centre i development centre (Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC),  oferowany przez IBD Business School, to szkolenie dla asesorów AC/DC oparte na wytycznych Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines. Międzynarodowe standardy w kształceniu asesorów AC/DC są jednym z głównych wyróżników naszej oferty szkoleniowej z tego zakresu.

szkolenie dla asesorów

Program szkolenia składa się z trzech sesji. Pierwsza dotyczy zasad przeprowadzania projektów AC/DC i kompetencji jako podstawy rzetelności i skuteczności oceny. Druga sesja jest poświęcona narzędziom ośrodka oceny, roli asesora i logistyce sesji AC/DC. Zajęcia trzeciej sesji są przeznaczone na doskonalenie kompetencji asesorskich, w tym takim jak integrowanie wyników, budowanie raportów czy udzielanie informacji zwrotnej ocenianej osobie.

Szkolenie dla asesorów - Certified Assessor for Assessment & Development Centre

Szkolenie dla asesorów – przeczytaj, czy jest przeznaczone dla ciebie

Szkolenie Certified Assessor for Assessment & Development Centre jest adresowane w szczególności do tych osób, które na co dzień stosują metody AC i DC do oceny pracowników i budowania ich indywidualnych karier. Szkolenie kładzie także nacisk na podniesienie efektywności procesów zarządzania ludźmi w firmie, w tym rekrutacji i selekcji.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest tak skonstruowane, aby specjaliści i menedżerowie HR, ale także np. właściciele małych firm, mogli nabyć praktyczne umiejętności korzystania z tego narzędzia. Szkolenie dla asesorów IBD Business School organizuje w różnych dużych miastach. Warszawskie edycje odbywają się w ośrodku szkoleniowym Sienna Training Centre.

Szkolenie dla asesorówProwadzący szkolenie dla asesorów

Trenerzy, prowadzący zajęcia na szkoleniu Certified Assessor for Assessment & Development Centre, są  wysokiej klasy specjalistami-praktykami w zakresie realizacji sesji AC/DC. Mają za sobą wiele godzin zajęć zarówno w ramach szkoleń otwartych, jak i projektów zamkniętych. A co jest szczególnie istotne, w swojej pracy stosują uznaną na świecie metodologię, opartą na wytycznych Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines.

Polecamy program CAADC z pełnym przekonaniem, że jest to najlepsze szkolenie z tego zakresu w Polsce. Świadczy o tym coraz liczebniejsze grono absolwentów, którzy pracują w charakterze asesorów.

|| Zobacz:

Referencje, jakie wystawiają szkoleniu dla asesorów nasi absolwenci.

Najbliższe terminy

 

Powrót...