Szkolenie dla asesorów AC/DC w IBD Business School

Program szkoleniowy

Certyfikowany program z assessment centre i development centre (Certified Assessor for Assessment & Development Centre), oferowany przez IBD Business School, to szkolenie oparte na wytycznych Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines.

Program szkolenia składa się z trzech sesji. Pierwsza dotyczy zasad przeprowadzania projektów AC/DC i kompetencji jako podstawy rzetelności i skuteczności oceny. Druga sesja jest poświęcona narzędziom ośrodka oceny, roli asesora i logistyce sesji AC/DC. Zajęcia trzeciej sesji są przeznaczone na doskonalenie kompetencji asesorskich, w tym takim jak integrowanie wyników, budowanie raportów czy udzielanie informacji zwrotnej ocenianej osobie.

Certified Assessor for Assessment & Development Centre

Przeczytaj, czy jest przeznaczony dla Ciebie

Certified Assessor for Assessment & Development Centre jest adresowany w szczególności do tych osób, które na co dzień stosują metody AC i DC do oceny pracowników i budowania ich indywidualnych karier. Szkolenie kładzie także nacisk na podniesienie efektywności procesów zarządzania ludźmi w firmie, w tym rekrutacji i selekcji.

Polecamy program CAADC z pełnym przekonaniem, że jest to najlepsze szkolenie z tego zakresu w Polsce. A świadczy o tym coraz liczebniejsze grono absolwentów, którzy pracują w charakterze asesorów.

Zobacz najbliższe terminy.

 

Powrót...