Szkolenie dla asesorów AC/DC w IBD Business School

Szkolenie dla asesorów AC/DC – metodyka, program

Szkolenie dla asesorów AC/DC IBD Business School realizuje na podstawie certyfikowanego programu z assessment centre i development centre (Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC). Jest to szkolenie bezsprzecznie godne uwagi. W pełni bowiem odpowiada wytycznym Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines. Te międzynarodowe standardy w kształceniu asesorów AC/DC wyróżniają naszą ofertę w porównaniu z innymi, dostępnymi na rynku szkoleniowym z tego zakresu.

szkolenie dla asesorów

Program szkolenia składa się z trzech sesji. Pierwsza dotyczy zasad przeprowadzania projektów AC/DC i kompetencji jako podstawy rzetelności i skuteczności oceny. Przedmiotem drugiej sesji są narzędzia ośrodka oceny, rola asesora i logistyka sesji AC/DC. Zaś podczas zajęć na trzeciej sesji uczestnicy, przyszli asesorzy, doskonalą głównie kompetencje asesorskie. Należą do nich m.in: integracja wyników, budowa raportów czy umiejętność udzielania informacji zwrotnej ocenianej osobie.

Szkolenie dla asesorów - Certified Assessor for Assessment & Development CentreSzkolenie dla asesorów – przeczytaj, czy jest przeznaczone dla ciebie

Program Certified Assessor for Assessment & Development Centre jest adresowany przede wszystkim do osób, które na co dzień stosują metody AC i DC do oceny pracowników.

Szkolenie kładzie także nacisk na podniesienie efektywności procesów zarządzania ludźmi w firmie, w tym rekrutacji i selekcji.

Zajęcia mają charakter głównie warsztatowy. Stosowane są w przeważającej mierze aktywne metody kształcenia.

Dlatego specjaliści, menedżerowie HR czy właściciele małych firm mogą nauczyć się, jak na praktyce korzystać z tej metody.

Szkolenie dla asesorów IBD Business School organizuje w różnych dużych miastach, w tym w Warszawie.

Prowadzący szkolenie dla asesorów

Trenerzy, którzy prowadzą zajęcia na szkoleniu są  doświadczonymi specjalistami-praktykami w zakresie realizacji sesji AC/DC. Mają za sobą wiele godzin zajęć w ramach szkoleń otwartych i projektów zamkniętych. A co jest szczególnie istotne, w swojej pracy stosują uznaną na świecie metodologię. Opierają się bowiem na wytycznych Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines.

Reasumując: polecamy program CAADC z pełnym przekonaniem! Jest to najlepsze szkolenie z tego zakresu w Polsce. Świadczy o tym coraz liczniejsze grono absolwentów, którzy pracują w charakterze asesorów.

|| Zobacz:

Referencje, jakie wystawiają szkoleniu dla asesorów nasi absolwenci.

Najbliższe terminy

 

Powrót...