IBD w mediach

Zawód? Dyrektor ds. ładu korporacyjnego

Krzysztof Lis, prezes Instytutu Rozwoju Biznesu, współtwórca kodeksu dobrych praktyk dla polskich spółek: W USA rady nadzorcze większości spółek mają komitety ds. corporate governance. Teraz zarządy spółek zaczynają tworzyć nowe stanowisko i niejako w naturalny sposób dublują działania rad nadzorczych. Zjawisko to wynika z rosnącej roli problematyki nadzoru korporacyjnego w działalności spółek. Trudno powiedzieć, na ile jest to trwała tendencja.

Kategorie: IBD w mediach

Certyfikaty marketingu profesjonalnego

Program ACM jest jednym z programów szkoleniowych The Chartered Institute of Marketing – najstarszej i największej na świecie organizacji zajmującej się edukacją i konsultingiem marketingowym. Certyfikat ukończenia programu ACM, tak jak wszystkie certyfikaty wydawane przez CIM, jest prawnie uznawanym dokumentem w krajach Unii Europejskiej. CIM przywiązuje dużą wagę do zapewnienia jednakowego poziomu merytorycznego posiadaczy certyfikatów na całym świecie.

Kategorie: IBD w mediach

Trudna droga do wolnego rynku

Skutki przemian ustrojowych w Rosji w minionej dekadzie są dalekie od oczekiwań: bezrobocie, spadek realnej wartości wynagrodzeń, dramatyczne rozwarstwienie majątkowe i zubożenie dużej części społeczeństwa. Co gorsza – trudno o konstrukcję racjonalnego planu rozwoju, nawet w znanym z przedsiębiorczości regionie niżnowgorodzkim.

Kategorie: IBD w mediach

Nauka zamiast urlopu

Czy w wakacje pracujesz na pół gwizdka? Skromnie dawkujesz energię, pracujesz na „stand by”, a o rozwoju zaczniesz myśleć dopiero we wrześniu? „Przeczekanie” to dość popularna metoda na wakacyjne miesiące. Nie brak jednak takich, którzy właśnie teraz zmuszają się do większego wysiłku. Zamiast urlopu fundują sobie szkolenie

Kategorie: IBD w mediach

Nie przespać czasu na zmiany

Zarządzanie zmianami oznacza niedopuszczenie do stagnacji, zwapnienia i wolność od traktowania obecnego stanu jako tego, który „musi trwać”. Uniknięcie bezruchu jest następstwem otwartości na ciągłe uczenie się i poprawianie. Zmiany skokowe o dużej amplitudzie są zazwyczaj bardzo trudne do przeprowadzenia. Mamy tu własne doświadczenia – trwająca już kilkanaście lat transformacja ustrojowa jest bolesna, głęboka i skomplikowana.

Kategorie: IBD w mediach

Dyplomata, strateg i animator zmian

W dyskusji oksfordzkiej „Menedżer marketingu – skuteczny sprzedawca czy wytrawny dyplomata”, moderowanej przez Mariusza Trojanowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, dwa zespoły spierały się, czy marketer powinien koncentrować się na osiąganiu szybkich efektów czy na długofalowych celach. Strona „sprzedażowa” argumentowała, że w sytuacji słabej koniunktury celem marketera powinno być zapewnienie na odpowiednim poziomie przychodów i zysków.

Kategorie: IBD w mediach

Kto ważniejszy

Jaką rolę w zarządzaniu firmą pełnią działy marketingu, finansów i personalny? Czy powinny mieć wpływ na najważniejsze decyzje podejmowane przez zarząd? Jacy menedżerowie i z jakimi uprawnieniami mają nimi kierować? Na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy warsztatów zorganizowanych w zeszłym tygodniu przez Instytut Rozwoju Biznesu – Fundacja Centrum Prywatyzacji w Serocku pod Warszawą

Kategorie: IBD w mediach

Ludzie to nie jest tymczasowy zasób

Cechą dobrego menedżera jest dbanie o rozwój pracowników. Nie to jest najważniejsze, by utrzymać zatrudnienie. Bogami biznesu są pieniądze – zysk i wydajność. A tu chodzi o to, by uczynić ludzi „zatrudnialnymi”. Zadaniem menedżerów jest taka organizacja pracy, by wszyscy pracownicy, wykonując obowiązki, uczyli się, pomnażali kapitał umiejętności oraz wiedzy.

Kategorie: IBD w mediach

Marketing XXI wieku – trendy, metody, narzędzia

Po raz trzeci Instytut Rozwoju Biznesu, przy okazji wręczania międzynarodowych dyplomów The Chartered Institute of Marketing, zorganizował konferencję o marketingu. Prawie 300 osób wzięło udział w programie IRB, który przygotowuje do egzaminów The Chartered Institute of Marketing.

Kategorie: IBD w mediach