Szkolenia certyfikowane w IBD Business School. Co je wyróżnia

Szkolenia certyfikowane w IBD Business School

Szkolenia certyfikowane w IBD dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw i  specjalistów z takich dziedzin, jak przywództwo, zarządzanie zasobami ludzkimi, marketing, finanse, prawo i nadzór właścicielski, zarządzanie strategiczne są organizowane nieprzerwanie od 1990 roku. Szkoła kształci także profesjonalnych trenerów biznesu, coachów i mentorów. Szkolenia certyfikowane w IBD – otwarte – odbywają się w formule online.

Taka kompleksowość oferty, która uwzględnia różne potrzeby kształcenia menedżerów wewnątrz organizacji, pozwala klientom korporacyjnym przygotować plan szkoleń dla swoich pracowników z wyprzedzeniem kilku-kilkunastu miesięcy, a nawet dłuższym. Tak aby były zgodne z wielkością inwestycji przeznaczanych na edukację w poszczególnych firmach. Z kolei uczestnicy indywidualni mogą dopasować udział w wybranym szkoleniu do swojego kalendarza, niezależnie od miejsca pobytu.

Szkolenia certyfikowane w IBD – co je wyróżnia

szkolenia certyfikowane

Wspólnymi cechami wszystkich programów certyfikowanych są:

  • tematyka oparta na najnowszych osiągnięciach w danej dziedzinie,
  • praktyczny, warsztatowy charakter zajęć,
  • aktywne metody nauczania,
  • diagnoza umiejętności i kompetencji uczestników,
  • ceniona kadra wykładowców z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć. Nasze usługi szkoleniowe są objęte także: certyfikacją International Education Society (programy z  przywództwa i zarządzania, ZZL, sprzedaży i negocjacji), międzynarodową akredytacją trzech szkół coachingu, znakiem jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. (więcej)

Ponadto, zawartość zagadnień w poszczególnych programach jest stale monitorowana i weryfikowana, odpowiednio, z jednej strony, do oczekiwań uczestników, a z drugiej – do nowych trendów w kształceniu specjalistów dla biznesu. Wydaje się, że takie podejście przynosi wymierne efekty, np. w postaci rosnącej liczby chętnych do udziału w tych szkoleniach. Wymaga to nieustannego wysiłku ze strony osób odpowiedzialnych w IBD Business School za dany program oraz części najbardziej zaangażowanych wykładowców i trenerów.

Wśród szkoleń certyfikowanych szczególną popularnością cieszą się m.in. takie programy, jak:

dla kandydatów na członków organów nadzorczych

dla specjalistów HR

dla menedżerów, mentorów, coachów

dla trenerów biznesu

To tylko część oferty IBD Business School (zobacz: kalendarz szkoleń certyfikowanych). A jak szkolenia certyfikowane w IBD oceniają uczestnicy?  Oto ich referencje.

 

Kontakt do Działu Programów Otwartych:

szkoleniaotwarte@ibd.pl, tel. 695 330 033, 695 119 911

 

Powrót...