Szkolenia certyfikowane

Fachowość i prestiż

Instytut Rozwoju Biznesu, jako jedna z nielicznych polskich firm szkoleniowych, nieprzerwanie od wielu lat prowadzi zaawansowane szkolenia dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz specjalistów z takich dziedzin, jak przywództwo, marketing, finanse, prawo i nadzór właścicielski.

Taka kompleksowość oferty, uwzględniającej różne potrzeby kształcenia menedżerów wewnątrz organizacji, pozwala klientom korporacyjnym przygotować plan szkoleń dla swoich pracowników z wyprzedzeniem kilku-kilkunastu miesięcy, a nawet dłuższym, odpowiednio do wielkości inwestycji przeznaczanych na edukację w poszczególnych firmach. Z kolei osoby kształcące się w trybie indywidualnym otrzymują korzystne rabaty w opłacie usług hotelowo-gastronomicznych za pobyt w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Instytutu w Serocku (w trakcie zajęć) oraz – w przypadku uczestnictwa w drugim i następnym programie – odpowiednie zniżki cen wybranych szkoleń.

Stało się już tradycją, że tzw. wielosesyjne szkolenia, dające możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu międzynarodowej instytucji edukacyjnej czy dyplomu cenionej uczelni wyższej lub też kończące się egzaminem uprawniającym do wykonywania zawodu/funkcji są organizowane przez Instytut w dwóch głównych edycjach – wiosennej i jesiennej, w Warszawie lub w ośrodku w Serocku. Odbywają się także dodatkowe edycje, często w innych miastach lub w formule „in company” na zamówienie firm.

Wspólnymi cechami wszystkich programów certyfikowanych są: program oparty na najnowszych osiągnięciach w danej dziedzinie, praktyczny, warsztatowy charakter zajęć oraz ceniona kadra wykładowców z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Ponadto, zawartość zagadnień w poszczególnych programach jest stale monitorowana i weryfikowana, odpowiednio, z jednej strony, do oczekiwań uczestników, a z drugiej – do nowych trendów w kształceniu specjalistów dla biznesu. Wydaje się, że takie podejście, choć wymaga nieustannego wysiłku ze strony osób odpowiedzialnych w Instytucie za dany program oraz części najbardziej zaangażowanych wykładowców i trenerów, przynosi wymierne efekty, np. w postaci rosnącej liczby chętnych do udziału w tych szkoleniach.

Krótka charakterystyka programów

 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczychSzkolenie przygotowuje uczestników do pomyślnego zdania egzaminu na członka rady nadzorczej przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa. Słuchacze kursu otrzymują kompleksową i usystematyzowaną wiedzę na temat funkcjonowania podstawowych działów w przedsiębiorstwie, która pozwoli im w sposób odpowiedzialny i zgodnie ze standardami ładu korporacyjnego wypełniać obowiązek stałego nadzoru nad działalnością spółki.

  Szkolenie w formule otwartej odbywa się w dogodnych, weekendowych sesjach – od piątkowego popołudnia do 17.30 w niedzielę, z reguły w Warszawie. Od III sesji dodatkowo organizowane są repetytoria, mające na celu ugruntowanie wiedzy, zdobytej podczas wcześniejszych wykładów, pod kątem wymagań egzaminacyjnych. Z kolei jako „zamknięte” może być zorganizowane już dla 6 osób z jednej firmy. Taka liczba zgłoszonych przez jednego klienta pozwala także na uzyskanie dodatkowych zniżek na szkoleniu otwartym (jeśli na taką formę zdecyduje się podmiot zgłaszający).

 • Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowychSzkolenie jest organizowane od 1992 roku. Dotychczas we wszystkich edycjach łącznie uczestniczyło ponad tysiąc osób.

  Doradca inwestycyjny i analityk papierów wartościowych to zawody, na których opiera się siła rynku kapitałowego. Od wiedzy, umiejętności analitycznych i dalekowzroczności w myśleniu osób wykonujących te trudne i prestiżowe profesje w dużej mierze zależy pozycja spółek na giełdzie i ich atrakcyjność dla inwestorów. Dobre doradztwo to dobre inwestycje, a dobre inwestycje to szansa na zysk i w perspektywie – na powiększenie realnej wartości firmy, w szczególności w czasach wzrostu gospodarczego. Gdy zaś koniunktura słabnie, pojawiają się spadki indeksów giełdowych, wówczas inwestycje mogą być tylko dobre, przemyślane i trafione.

 • Professional Diploma in Marketing, XX edycja (w j. angielskim)Kurs akredytowany przez The Chartered Institute of Marketing, najstarszą i największą na świecie organizacją zajmującą się edukacją i konsultingiem marketingowym. Podczas ponad 60-letnich doświadczeń Instytutu przyznawane przez niego certyfikaty zyskały statut światowego standardu. Można je zdobyć w 88 krajach na całym świecie. Instytut Rozwoju Biznesu od 1999 roku corocznie uzyskuje akredytację na prowadzenie programów przygotowujących do uzyskania certyfikatów CIM i oferuje je na wszystkich trzech poziomach zaawansowania: podstawowym (Professional Certificate in Marketing), zaawansowanym (Professional Diploma in Marketing) i na najwyższym – Professional Postgraduate Diploma in Marketing. Egzaminy odbywają się w języku angielskim.

  Zakres tematyczny programów CIM znacznie wykracza poza ramy tradycyjnych szkoleń w dziedzinie marketingu. Nowością na polskim rynku jest interdyscyplinarny charakter szkoleń. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z innymi obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa, takimi jak rachunkowość zarządcza czy zarządzanie ludźmi, w zakresie przydatnym w codziennej pracy ludzi zajmujących się marketingiem.

  Do zalet programu można zaliczyć też uwzględnienie w nim polskiej specyfiki marketingu i możliwość rozszerzenia swojej wiedzy w kontaktach z licznymi gośćmi – praktykami marketingu z firm różnych branż. Wszystkie te cechy programu sprawiają, że przez wielu programy te określane są mianem MBA z marketingu.

 • Doskonalenie Umiejętności MenedżerskichZaawansowany program kształcenia dla menedżerów, przygotowujący do pełnienia funkcji przywódczych w nowoczesnej firmie, certyfikowany przez International Education Society.

  Program DUM jest wynikiem ewolucji kilku różnych programów oferowanych wcześniej w Fundacji jako oddzielne szkolenia. Pod kierunkiem Miry Dziedzic, obecnie wiceprezes Instytutu, w 2003 roku został przekształcony w kompleksowe i cenione przez klientów szkolenie kształcące umiejętności menedżerskie. Traktuje kwalifikacje kierownicze w sposób uniwersalny, odwołując się do podstawowych funkcji zarządzania, a nie do różnorodnych ról w hierarchii zarządzania.

 • Studia podyplomowe dla doradców inwestycyjnychTo jedyna taka oferta na rynku. Program studiów został zbudowany na sprawdzonym i cieszącym się uznaniem Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych, będącym podstawowym modułem studiów. Podyplomowy zaś moduł obejmuje następujące zagadnienia: podstawowe informacje o funduszach inwestycyjnych i zarządzanie nimi, ocena realizacji działania funduszy, metody wyceny firmy oraz seminarium podyplomowe.

  Dyplom WSPiZ im. L. Koźmińskiego zapewnia programowi najwyższe standardy naukowe i dydaktyczne. Wśród prowadzących wybitni wykładowcy, m.in. prof. Victor M. Boruń, dr Anna Bielecka, prof. Krzysztof Jajuga czy dr Dawid Sukacz.

Więcej informacji:

Anna Opalińska-Raczyńska
dyrektor ds. komunikacji
tel. 607-857-156, (022) 618-85-83
aopalinska@irb.pl, http://www.ibd.pl

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Powrót...