Baza Usług Rozwojowych dla sektora MSP

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz unijnych.

 

Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym czasie zamieszczono w niej 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów.

Baza Usług Rozwojowych to rewolucyjne na europejskim rynku HR interaktywne narzędzie. Dzięki jego funkcjonalnościom firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Czym jest Podmiotowy System Finansowania?

Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać  dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

Podejście popytowe jest wdrażane na dwóch poziomach: krajowym oraz regionalnym.

  1. Krajowy – skupiony jest na zapewnieniu dostępności o jakości usług i jest realizowany z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych BUR),
  2. Regionalny – dotyczy dystrybucji środków EFS przeznaczonych na wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw. PSF funkcjonuje w 14 województwach ( z wyłączeniem województwa mazowieckiego i pomorskiego) .

Ogólne ramy funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania uregulowane zostały w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania są określane na poziomie każdego z RPO.

Główne założenia Podmiotowych Systemów Finansowania

  • wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców
  • odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej;
  • system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia
  • system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.

 

Jak krok po kroku otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie PARP szkoleń otwartych

1. W Bazie Usług Rozwojowych wybierz dowolne szkolenie dopasowane do Twoich potrzeb – jeżeli tylko potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego szkolenia dla siebie skontaktuj się z nami – pomożemy!

2. Skontaktuj się z operatorem w Twoim województwie, który pomoże Ci wypełnić wniosek zgłoszeniowy, jak również zweryfikuje możliwość wejścia do projektu oraz poziom dofinansowania. Listę Podmiotowych Systemów Finansowania w konkretnych województwach podajemy w dalszej części tekstu.

3. Podpisz Umowę z operatorem (Operatorem jest instytucja, która realizuje podmiotowy system finansowania w danym województwie. Dysponuje ona i przyjmuje wnioski zgłoszeniowe oraz dystrybuuje środki do beneficjentów, czyli do osób i firm zainteresowanych kursami dofinansowanymi, które takie wsparcie otrzymają).

4. Zapisz się na realizowane przez nas szkolenie poprzez Bazę Usług Rozwojowych – pełną listę szkoleń znajdziesz tutaj

5. Zrealizuj szkolenie, oceń je oraz opłać fakturę.

6. Skontaktuj się z operatorem w celu otrzymania refundacji.

Podmiotowe Systemy Finansowania

1.    Podmiotowy System Finansowania w woj. dolnośląskim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-dolnoslaskie

2.   Podmiotowy System Finansowania w woj. kujawsko-pomorskim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-kujawsko-pomorskie

3.   Podmiotowy System Finansowania w woj. lubelskim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-lubelskie

4.   Podmiotowy System Finansowania w woj. lubuskim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-lubuskie

5.   Podmiotowy System Finansowania w woj. łódzkim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-lodzkie

6.   Podmiotowy System Finansowania w woj. małopolskim:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-malopolskie

7.   Podmiotowy System Finansowania w woj. opolskim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-opolskie

8.   Podmiotowy System Finansowania w woj. podkarpackim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-podkarpackie

9.    Podmiotowy System Finansowania w woj. podlaskim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-podlaskie

10.   Podmiotowy System Finansowania w woj. śląskim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-slaskie

11.   Podmiotowy System Finansowania w woj. świętokrzyskim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-swietokrzyskie

12.   Podmiotowy System Finansowania w woj. warmińsko-mazurskim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-warminsko-mazurskie

13.   Podmiotowy System Finansowania w woj. wielkopolskim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-wielkopolskie

14.   Podmiotowy System Finansowania w woj. zachodniopomorskim:
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-zachodniopomorskie

 

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Dział Szkoleń Otwartych

695 330 033

e-mail: szkoleniaotwarte@ibd.pl