Baza Usług Rozwojowych dla sektora MSP

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych oraz unijnych.

 

Baza Usług Rozwojowych stanowi kontynuację ogólnopolskiej bazy ofert szkoleniowych www.inwestycjawkadry.pl, prowadzonej od ponad dziesięciu lat przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W tym czasie zamieszczono w niej 0,5 miliona ofert szkoleniowych, z których skorzystało 250 tysięcy osób. Łączna liczba użytkowników portalu przekroczyła 7 milionów.

Baza Usług Rozwojowych to rewolucyjne na europejskim rynku HR interaktywne narzędzie. Dzięki jego funkcjonalnościom firmy szkoleniowe i doradcze uzyskują bezpłatną możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Czym jest Europejski Fundusz Społeczny na lata 2014-2020?

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z pięciu głównych funduszy, poprzez które Unia Europejska wspiera rozwój społeczno-gospodarczy wszystkich krajów członkowskich. Jego zasoby finansowe inwestuje się w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy. Głównym celem funduszu jest walka z bezrobociem w krajach członkowskich. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększają możliwość zatrudnienia i kształcenia. Ze środków EFS współfinansowana jest pomoc dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności dla osób zagrożonych ubóstwem oraz dla ludzi młodych wchodzących na rynek pracy.
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą wykorzystywane na dwóch poziomach: krajowym i regionalnym. Na poziomie krajowym funkcjonuje jeden Program Operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który otrzymał 4,4 mld euro, co stanowi ok. 34% ogółu środków. Pozostałe ponad 66% zostało rozdzielone między 16 programów regionalnych. Taka decentralizacja zarządzania ma na celu przybliżenie decyzji o finansowaniu projektów do ich głównych odbiorców tak, by jak najlepiej zaspokoić potrzeby regionów i ich społeczności.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Ze szkoleń oferowanych w Bazie Usług Rozwojowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mogą skorzystać pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (do 250 pracowników). Nie trzeba przy tym przygotowywać wniosku o dofinansowanie projektu, tylko zgłosić się do operatora projektu wybranego w danym województwie.

Adresy Operatorów w poszczególnych województwach:

1.    Dofinansowanie w woj. dolnośląskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-dolnoslaskie

2.    Dofinansowanie w woj. kujawsko-pomorskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie

3.    Dofinansowanie w woj. lubelskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lubelskie

4.    Dofinansowanie w woj. lubuskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lubuskie

5.    Dofinansowanie w woj. łódzkim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-lodzkie

6.    Dofinansowanie w woj. małopolskim:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/psf-wojewodztwo-malopolskie

7.    Dofinansowanie w woj. opolskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-opolskie

8.    Dofinansowanie w woj. podkarpackim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-podkarpackie

9.    Dofinansowanie w woj. podlaskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-podlaskie

10.    Dofinansowanie w woj. śląskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-slaskie

11.    Dofinansowanie w woj. świętokrzyskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-swietokrzyskie

12.    Dofinansowanie w woj. warmińsko-mazurskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-warminsko-mazurskie

13.    Dofinansowanie w woj. wielkopolskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-wielkopolskie

14.    Dofinansowanie w woj. zachodniopomorskim:
http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie/wojewodztwo-zachodniopomorskie

 

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Dział Szkoleń Otwartych

(tel. (22) 768 20 22 lub 695 330 033,

e-mail: szkoleniaotwarte@ibd.pl