Szkolenia HR. Kogo kształcimy?

Szkolenia HR w IBD Business School są realizowane według certyfikowanych programów, opracowanych przez doświadczonych i cenionych ekspertów z zarządzania kapitałem ludzkim. Metodyka szkoleń z HR jest zróżnicowana pod względem formy i zgodna z najnowszymi zasadami kształcenia dorosłych.

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY I ZGŁOŚ SIĘ ONLINE

Kogo kształcimy na szkoleniach HR?

IBD Business School od ponad dekady prowadzi certyfikowane, zaawansowane szkolenia HR. Do udziału zapraszamy przede wszystkim asesorów AC/ DC, HR Business Partnerów, specjalistów w zakresie zarządzania karierą, zarządzania wynagrodzeniami czy ds. rekrutacji i rozwoju.

Zaawansowane szkolenie otwarte, które przygotowuje do profesjonalnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach biznesowych różnych branż.

Założenia programowe i metodyczne szkolenia są w pełni zgodne z „Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Task Force on Assessment Center Guidelines”.

Otwarte szkolenie z zarządzania talentami i karierą. Dostarcza wiedzy z zakresu budowy ścieżek karier i rozwoju pracowników w odniesieniu do strategii organizacji oraz jej modelu kompetencyjnego.

Szkolenie jest zwartym kompendium fachowej wiedzy z zakresu tworzenia i wdrażania systemów wynagrodzeń w firmie, opracowywania opisów stanowisk, ich wartościowania i siatek płac.

Szkolenie otwarte z rekrutacji i selekcji pracowników, które jest oparte na najnowszych praktykach i narzędziach stosowanych w Polce i Europie.

Test TIC mierzy dwie ogólne cechy osobowości – gotowość do wkładania wysiłku w pracę (intentio) i gotowość do podejmowania współpracy (consensio), które mają największy wpływ na motywację w pracy.

 

szkolenia HR

Szkolenia HR – metodyka

Podczas zajęć stosowane są głównie metody aktywizujące uczestnictwo słuchaczy na szkoleniu, m.in. następujące:

  • ćwiczenia w grupach i indywidualne,
  • studia przypadków, odpowiednio dobrane do tematyki omawianych zagadnień,
  • analiza – w grupie i w podgrupach – konkretnych problemów z praktyki HR,
  • dyskusje o najnowszych wynikach badań, koncepcjach i modelach działania dotyczących zarządzania personelem,
  • testy, kwestionariusze, ankiety, służące do indywidualnej diagnozy kompetencji uczestników,
  • role play, wideotreningi, filmy.

Co wyróżnia szkolenia HR w IBD Business School?

Nasze szkolenia HR niewątpliwie spełniają najważniejsze wymogi klasycznych profesjonalnych kursów, które przygotowują do pracy na wybranych stanowiskach w działach HR. Dlatego koncentrujemy się na diagnozie i kształceniu praktycznych kompetencji i umiejętności uczestników szkoleń.

Stale obserwujemy i analizujemy również zmiany zachodzące na współczesnym rynku pracy. Bezsprzecznie, w coraz większym stopniu kładzie on bowiem nacisk na konkretne profesjonalne kwalifikacje i kompetencje.

Rozumiemy, że na kształt szeroko rozumianego zarządzania kapitałem ludzkim wpływają dziś różne czynniki. Ale najważniejsze to pędzący wręcz postęp technologiczny, katastrofalne zmiany klimatu, migracja. Te czynniki z pewnością, co ważne, mają charakter zarówno lokalny, jak i globalny.

Reasumując, głównym celem szkoleń HR w IBD Business School jest przygotowanie uczestników do samodzielnego budowania własnego warsztatu specjalisty HR.

Zapraszamy zatem do kontaktu: szkoleniaotwarte@ibd.pl, (22) 768 20 22, 695 330 03

Zobacz także: Pełna oferta szkoleń otwartych

 

Powrót...