Gra menedżerska online HIL – High-Impact Leadership Online Game

Gra menedżerska online HIL uczy przywództwa w zmianie, motywacji i zarządzania pracownikami w zmianie

 

Charakterystyka gry

Abonament – formuła otwarta i zamknięta

Co się dzieje w grze?

Dlaczego będzie ciekawie?

Co najbardziej dynamizuje rozgrywkę?

Zagadnienia poruszane w grze HIL Online

Charakterystyka gry

Gra menedżerska online HIL – High-Impact Leadership Online Game – to specjalistyczne narzędzie rozwojowe, które absorbuje użytkownika atrakcyjną formą, kładąc nacisk na zwiększenie świadomości przebiegu zmiany i umożliwienie menedżerom doświadczenia różnorodnych strategii zarządzania zespołem w zmianie. Najbardziej zaawansowana na polskim rynku gra szkoleniowa dotycząca zarządzania zespołem w zmianie – skutecznie stosowana w rozwoju menedżerów – jest teraz dostępna w wersji online do samodzielnego rozgrywania na komputerach i urządzeniach mobilnych. Jest to rozwiązanie elastyczne skierowane do zapracowanych menedżerów – użytkownik może dziennie poświęcić tylko tyle czasu na grę, ile ma do dyspozycji, w dogodnym momencie dnia i w komfortowych warunkach.

Gra menedżerska online HIL  została przygotowana z myślą o stopniowym budowaniu ekspertyzy i rozumienia różnych aspektów zarządzania zespołem w zmianie na przestrzeni kolejnych rozgrywek. Każda rozgrywka jest inna – gracz zarządza innymi pracownikami i ma do dyspozycji zróżnicowaną gamę działań menedżerskich. Tak jak w życiu, w HIL Online nie ma jednej zdefiniowanej strategii zarządzania zespołem. Testując różne rozwiązania w zróżnicowanych warunkach, gracz uświadamia sobie, jakie wyzwania stoją przed liderem zespołu w zmianie i jak skutecznie sobie z nimi radzić.

Gra menedżerska online HIL Online dodatkowo zawiera:
 • bogatą i aktualną bazę wiedzy nt. zarządzania zmianą i motywowania pracowników w zmianie
 • rozbudowany Profil Użytkownika uwzględniający statystyki z rozegranych gier
 • bazę kilkudziesięciu pytań testowych sprawdzających wiedzę Użytkownika w aktywnej, zgrywalizowanej formie (gracze zdobywają Punkty Doświadczenia i Poziomy w grze)
 • szczegółowe raporty po każdej rozgrywce, umożliwiające analizę decyzji krytycznych, wymianę doświadczeń i pracę z mentorem/trenerem
 • zintegrowany czat do komunikacji między graczami
 • tabele najlepszych wyników w kilku kategoriach tematycznych

Abonament – formuła otwarta i zamknięta

Ze względu na to, że HIL Online nie jest oparta tylko na jednym scenariuszu, grę oferujemy Klientom w formie dostępu abonamentowego. Rekomendowany czas trwania abonamentu to 30 lub 90 dni. Użytkownik może rozegrać tyle rozgrywek, ile będzie chciał czy mógł w okresie aktywnego abonamentu, grając zarówno rozgrywki samodzielne – przeciwnikiem jest algorytm komputerowy, jak i rywalizując z innymi graczami w formule multiplayer. Rozgrywka nie wymaga nadzoru trenera – gracz jest wprowadzany do gry przez samouczek, a dokładna instrukcja i szeroka baza wiedzy umożliwiają szczegółową analizę mechanizmów i merytoryki stojących za grą.

W formule online dostęp do gry dla Zamawiającego jest możliwy w dwóch wariantach:
 • formule otwartej, w której Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z całą społecznością graczy,
 • formule zamkniętej, w której Użytkownicy widzą tylko innych Użytkowników z własnej firmy.

W obu wariantach do dyspozycji Zamawiającego jest panel Klienta, umożliwiający wgląd w aktywność poszczególnych Użytkowników, a także przyłączanie wybranych Użytkowników do wspólnych rozgrywek. W porozumieniu z IBD Business School możliwe jest również uzyskiwanie raportów z wybranych gier z komentarzem ekspertów.

Proponujemy ponadto wykorzystanie gry w formule tradycyjnej lub blended learning:

 • Szkolenie z grą High-Impact Leadership Online Game
 • Szkolenia merytoryczne oparte o doświadczenia z rozgrywki (w trakcie lub po okresie abonamentu)
 • praca indywidualna z tutorami IBD

gra menedżerska online HIL

Co się dzieje w grze?

Każdy z Graczy wciela się w menedżera zarządzającego zespołem w sytuacji zmiany. Każdy dysponuje zespołem złożonym z pracowników, którzy charakteryzują się różnym poziomem doświadczenia, wydajności, dojrzałości, zróżnicowaną charakterystyką motywacyjną oraz w różny sposób reagujących na zmiany. Zadaniem menedżera jest przeprowadzić zespół oraz każdego pracownika indywidualnie przez zmianę i zarządzać zespołem w zmianie, jednocześnie dbając o realizację projektów i planów. Umiejętne przeprowadzenie zespołu przez zmianę skutkuje podniesieniem jego sprawności i wzrostem efektywności. To z kolei przekłada się bezpośrednio na zyski firmy, którą Gracz reprezentuje.

Celem każdego menedżera jest tak zarządzać, aby osiągnąć jak największe zyski i zrealizować założone plany przy dbałości o zespół, poprzez umiejętne stosowanie określonych działań menedżerskich. Gracz-menedżer uczy się stosować takie działania, dostosowane do pojedynczego pracownika, by wspierać go w zmianie i reagować umiejętnie na jego potrzeby i trudności. Uczestnicy gry mogą sami zdecydować, jak przygotować się do zmiany i kiedy zainicjować proces zmian w firmie. Nie mogą jednak czekać zbyt długo – rynek jest nieubłagany.

Dlaczego będzie ciekawie?

Na graczy zarządzających zespołem w zmianie czekają liczne wyzwania, stojące przed menedżerami, którzy mierzą się z trudnymi reakcjami pracowników przeżywających zmiany w organizacji: opór zespołu, motywacja do pracy, indywidualne charaktery pracowników. Dodatkowym wyzwaniem w grze są nagłe wydarzenia i trudne sytuacje, będące częścią rzeczywistości zarządczej, m.in. destabilizacja zespołu wywołana przez możliwe zwolnienia pracowników, nieplanowane obowiązkowe czynności, np. niezapowiedziany audyt, który opóźnia realizację projektów i dodatkowo wpływa na emocje pracowników itp.

Uczestnicy gry muszą stale monitorować płynność finansową w każdym okresie funkcjonowania firmy, a jednocześnie dbać o zespół i pojedynczego pracownika. Narzędzia przeprowadzania zespołu przez zmianę to przede wszystkim odpowiednie motywowanie oraz określone działania menedżerskie dostosowane do pojedynczego pracownika – jego potrzeb, motywacji i zachowań w zmianie.

Kluczowym hasłem jest balans pomiędzy naciskiem na wynik biznesowy a dbałością o potrzeby pracowników. Jaką strategię działania obrać, by zrealizować cele biznesowe, a jednocześnie poświęcić czas, uwagę i energię swojemu zespołowi?

Co najbardziej dynamizuje rozgrywkę?

Gracze-menedżerowie rywalizują także pomiędzy sobą, prowadząc osobne firmy i zarządzając konkurującymi zespołami w sytuacji zmiany. Każdy z nich dysponuje nie tylko narzędziami usprawniającymi pracę własnego zespołu, ale także takimi, które odpowiednio zastosowane, mogą pomieszać szyki współgraczom.

Zagadnienia poruszane w grze HIL Online

Przeprowadzanie zespołu przez zmiany
 • Proces przeprowadzania zespołu przez zmiany
 • Zrozumienie i doświadczenie faz zmiany, przez jakie przechodzi zespół
 • Dobór skutecznych działań menedżerskich do określonych faz (doświadczenia w procesie zmiany emocji wspólnych dla całego zespołu)
 • Indywidualne reakcje pracowników na zmiany (doświadczenia przejścia przez zmiany charakterystyczne dla pojedynczych ludzi)
 • Dobór skutecznych działań menedżerskich dopasowanych do indywidualnej charakterystyki pracowników
 • Decyzje o wprowadzeniu zespołu w zmianę
 • Przygotowanie zespołu i siebie na zmiany
Motywowanie pracowników w zmianie
 • Potrzeby motywacyjne zespołu w zmianie
 • Indywidualna charakterystyka motywacyjna pracowników
 • Dopasowywanie interwencji i działań menedżerskich do określonych potrzeb motywacyjnych indywidualnych pracowników
 • Poznawanie zespołu i poszczególnych pracowników, tak aby skuteczne motywować ludzi o określonych potrzebach
 • Balansowanie energii (wydajność, czas, zasoby menedżera) pomiędzy skuteczne osiąganie celów biznesowych, czyli realizację planów i projektów, a skupienie się na relacjach w zespole i dbałości o stan emocjonalny pojedynczego pracownika
Osobiste doświadczanie zmiany przez menedżera
 • Doświadczenie osobiste procesu zmiany i emocji towarzyszących zmianie
 • Doświadczenie osobiste faz przechodzenia przez zmiany: emocji i reakcji im towarzyszących
 • Doświadczenie osobistego indywidualnego stylu reagowania na zmiany
 • Analiza własnej efektywności w doborze skutecznych narzędzi menedżerskich, służących przeprowadzaniu zespołu przez zmiany
Zarządzanie zespołem i realizacja celów biznesowych
 • Realizacja założonych planów przy balansowaniu reakcji zespołu
 • Dbałość o płynność finansową
 • Dbałość o realizację projektów i zysk – rywalizacja z innymi graczami o maksymalny zysk

Zobacz pełną ofertę gier szkoleniowych