Tak jak pracodawcy powinni konstruować środowisko pracy sprzyjające maksymalizacji zaangażowania pracowników, analogicznie szkoleniowcy i edukatorzy szczególnie powinni bazować na narzędziach ułatwiających przyswajanie wiedzy i usprawniających nabywanie nowych umiejętności przez uczestników szkoleń. Tradycyjna forma wykładowa czy nawet warsztatowo-ćwiczeniowa nie może się równać z grami zarówno w aspekcie kreowania doświadczenia, jak i angażowania uczestników. Pomimo że gry są faktycznie symulacjami wymagającymi poznania zasad, odnalezienia się w nowej rzeczywistości, analizy możliwości i podejmowania trudnych decyzji, są jednocześnie kojarzone z rozrywką – dobrze skonstruowane, dają uczestnikom-graczom radość i flow.

Istotą dobrej (skutecznej) gry szkoleniowej będzie więc przekazanie ważnych treści i danie uczestnikom szansy doświadczenia konsekwencji własnych wyborów w sytuacji naturalnego zaangażowania i radości. Trener pilnuje przy tym regularności i jakości feedbacku.

Skuteczne szkolenie oparte na grze lub połączone z grą będzie symulowało realne dylematy stojące przed pracownikiem w jego pracy zawodowej (zależnie od celu szkolenia). Będzie też umożliwiało mu zrozumienie i doświadczenie konsekwencji podejmowanych decyzji. Rolą przeszkolonego trenera jest w tej sytuacji pokazanie analogii do realnych sytuacji, z jakimi uczestnik szkolenia spotyka się w życiu zawodowym, i omówienie decyzji podejmowanych przez uczestników gry.

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych certyfikowanych programów menedżerskich wykorzystujących gry szkoleniowe:

 

High Performance Leadership (HPL) - Przywództwo dla rezultatów

 

 

 

Rising Leaders Program (RLP) Program dla nowych menedżerów

 

 

 

 

Korzyści z zakupu gotowej gry z Katalogu Korzyści z kastomizacji gry
Krótki czas oczekiwania na grę

Gotowe narzędzia, sprawdzone na grupach testowych

Gry  o uniwersalnych celach edukacyjnych – zależnych od rodzaju gry

Gry o ustalonej fabule, sprawdzonej na grupach testowych

Rozwiązanie ekonomiczne – niższa cena w porównaniu do rozwiązań kastomizowanych – czyli na zamówienie

Kastomizacja – proces dopasowania gry do potrzeb klienta poprzez ścisłą współpracę na każdym etapie tworzenia gry

Pełne dopasowanie celów, fabuły i mechaniki do rzeczywistości biznesowej Klienta

Testowanie narzędzia na grupach testowych, w realiach biznesowych Klienta

Kastomizacja gry w przypadku licencji „niewyłącznej”: na podstawie wybranych elementów (mechaniki i fabuły) powstaje następnie gra gotowa o zbliżonej tematyce szkoleniowej dostępna w sprzedaży otwartej – ekonomiczne rozwiązanie dla Klienta

Kastomizacja gry z przekazaniem autorskich praw majątkowych: przekazanie wszystkich elementów gry wraz z kompletem materiałów w formie elektronicznej na wyłączny użytek Zamawiającego