Gry szkoleniowe i symulacje biznesowe

Gry szkoleniowe i symulacje biznesowe stanowią istotny know-how, który pozostaje w organizacji i wspiera jej innowacyjność. W IBD Business School mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu złożonych programów i narzędzi rozwojowych, w tym gier szkoleniowych. Projektujemy gry przeznaczone do rozgrywania w ramach warsztatów, różne formy blended-learningowe aż po gry stricte online z możliwym zdalnym wsparciem tutorów. Wysoko wyspecjalizowana kadra IBD – złożona z praktyków biznesu z różnych branż, badaczy związanych ze środowiskiem akademickim, konstruktorów, projektantów i testerów – współpracuje przy tworzeniu złożonych narzędzi i prowadzeniu specjalistycznych szkoleń opartych o te narzędzia. Przy projektowaniu gier dla Klienta lub zakupie licencji na gry przygotowujemy również kadrę wewnętrzną w organizacji do samodzielnego stosowania zakupionych gier.

W zakresie gier szkoleniowych proponujemy współpracę w następujących formułach:

  • Szkolenia z grami
  • Zakup licencji na gry z katalogu do wykorzystania wewnątrz organizacji
  • Kastomizacja – pełne zbudowanie gry od podstaw, w oparciu o potrzeby klienta

Gry szkoleniowe i symulacje biznesowe mają przede wszystkim uczynić proces szkoleniowy bardziej efektywnym i angażującym. Ze względu na swoją specyfikę gry pozwalają uczestnikom głęboko wniknąć w określone sytuacje biznesowe, z którymi spotykają się w swojej codziennej pracy. Ponadto, gry uczą podejmowania decyzji, czasem pod presją. Wymagają umiejętności szybkiej analizy i wnioskowania. Wartość dydaktyczna gier jest nie do przecenienia. Ważne jest zatem, aby były odpowiednio zaprojektowane, z uwzględnieniem precyzyjnie określonych celów.

Zobacz pełną ofertę gier szkoleniowych

Agenci zmiany

gry szkoleniowe i symulacje biznesowe

przywództwo w zmianie
motywowanie
zarządzanie zespołem

Gorączka złota

gry szkoleniowe i symulacje biznesowe

zarządzanie konfliktem
negocjacje komunikacja
wywieranie wpływu

Kredyt zaufania

zarządzanie konfliktem
negocjacje komunikacja
wywieranie wpływu

Czas to pieniądz

zarządzanie czasem
efektywność własna menedżera
zarządzanie zasobami w zespole

Skazani na sukces

sprzedaż
budowanie relacji z klientem
zarządzanie zespołem sprzedażowym

Między słowami

wartość organizacji

Pod prąd

przywództwo, zarządzanie,
współpraca, komunikacja,
role grupowe

Do kwadratu

współpraca,
komunikacja,
zarządzanie, synchronizacja
działań zespołowych

Formacja

współpraca,
komunikacja,
zarządzanie, synchronizacja
działań zespołowych

Pod lupą

komunikacja,
współpraca,
dedukcja,
myślenie analityczne

HR Transformation

model HRM Dave’a
Ulricha, kluczowe role
pełnione przez HR,
współpraca
i odpowiedzialność w HR