Czas trwania 80 godz., 10 dni Ilość sesji 5

Najbliższe terminy

Brak.
Wypełnij zgłoszenie

Advanced Marketing Expedition – szkolenie z marketingu

 

Szkolenie z marketingu – Advanced Marketing Expedition – to unikalny na rynku szkoleniowym rozwojowo-inspiracyjny program  w duchu  marketingu  doświadczeń. Powstał na bazie doświadczeń, najnowszych teorii, przemyśleń praktyków i kadry naukowo-dydaktycznej IBD Business School. To propozycja dla tych, którzy:

 • szukają praktycznej wiedzy i inspiracji,
 • chcą poznać nowoczesne koncepcje marketingowe z elementami psychologii marketingu i sprzedaży,
 • domagają się konkretnych odpowiedzi z obszaru marketingu i sprzedaży w ujęciu strategicznym.

Co wyróżnia nasz program?

 • Nowatorskie metody nauczania, m.in. gry  marketingowe, elementy ABIs oraz inne aktywne metody w duchu nauki przez doświadczenie.
 • Personalizacja – dajemy uczestnikom możliwość wyboru części tematów sesji w zależności od zainteresowań.
 • Praca nad realnymi problemami z własnej praktyki zawodowej, z pomocą trenerów-konsultantów i innych uczestników.
 • Podczas programu stosowany jest język polski i angielski.
 • Narzędzia pomocne w pracy w obszarze marketingu i sprzedaży.
 • Synkretyzm – inspiracje z różnych dziedzin.
 • Oprócz wiedzy i inspiracji bezcenną wartością programu jest możliwość nawiązania nowych kontaktów, networking uczestników.

Program potwierdzony gwarancją jakości IBD Business School i realizowany we współpracy z agencją mediową MEC.

„Bądź jak Marco Polo, który wyruszył w podróż niesamowitych doświadczeń, po to, aby powrócić bezpiecznie do domu”.

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

Cele szkolenia

 • Wzbogacenie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu marketingu i sprzedaży w ujęciu strategicznym z elementami psychologii biznesu oraz nowych trendów rynkowych, m.in. jak i kiedy stosować nowe media
 • Rozwój umiejętności w obszarze marketingu i sprzedaży poprzez aktywne formy nauki
 • Inspiracja
 • Integracja i networking uczestników

 

Grupa docelowa

Program przeznaczony jest dla kadry menedżerskiej wyższego  i średniego szczebla (minimum 6 lat łącznego  doświadczenia zawodowego), a w szczególności:

 • dyrektorów i kierowników marketingu i sprzedaży
 • dyrektorów i menedżerów ds. marketingu, komunikacji marketingowej, sprzedaży oraz PR
 • kierowników marek i produktów (Product Manager, Brand Manager), Trade marketingu  (itp.)
 • pracowników agencji reklamowych ze średniego i wyższego szczebla
 • menedżerów z obszaru sprzedaży, w tym account managerów, channel managerów pragnących rozwinąć  kompetencje marketingowe
 • przedsiębiorców (właścicieli i potencjalnych sukcesorów) oraz prezesów MSP chcących rozwijać kompetencje marketingowe
 • dyrektorów odpowiedzialnych za strategie oraz chcących zwiększyć efektywność działań marketingowych i sprzedażowych w swoich firmach oraz poznać, zrozumieć  nowe trendy rynkowe
 • osób współpracujących z marketingiem i pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnego marketingu

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Posiądziesz aktualną wiedzę z zakresu nowoczesnych koncepcji marketingu, psychologii marketingu i sprzedaży w duchu ekonomii doświadczeń.
 • Poszerzysz wiedzę w zakresie klasycznych i nowoczesnych koncepcji marketingu i sprzedaży.
 • Rozwiniesz umiejętności z obszaru marketingu i sprzedaży.
 • Doświadczysz praktycznych zadań, symulacji i gier biznesowych, w tym pracy nad własnymi problemami biznesowymi.
 • Skonsultujesz się z praktykami biznesu i kadrą naukową z odpowiednim doświadczeniem i ekspertyzą.
 • Otrzymasz narzędzia pomocne w pracy.

 

Tematyka

SESJA I. EKWIPUNEK – MAPY – KOMPAS – START! JAK ZDOBYĆ I UTRZYMAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ NA RYNKU XXI WIEKU? Wprowadzenie do symulacji marketingowej i gra testowa (1 dzień)

 1. Inspirujące wystąpienie o marketingu strategicznym – speaker Tomasz Fochtman, MEC
 2. Wprowadzenie do gry marketingowej i gra testowa – prof. Jan Nowak, IBD Business School

 

SESJA II. W KRAINIE CYFROWYCH TAM-TAMÓW. JAK DZIŚ TWORZYĆ EFEKTYWNĄ KOMUNIKACJĘ? (2 dni)

 1. Koncepcja punktów kontaktu i jej zastosowanie
 2. Pokolenia na rynku, w tym generacja milenialsów a nowe media. Jak korzystać z  nowych mediów i nowych technologii komunikacji?
 3. Social media
 4. Nowe formy i instrumenty komunikacji, m.in. audio video, grywalizacja, marketing wirusowy i buzz marketing
 5. Mobile marketing
 6. E-mail marketing
 7. Pozostałe narzędzia komunikacji i ich integracja
 8. Debriefing gry Markstrat

 

SESJA III. NA TROPIE NABYWCY…. PSYCHOLOGIA MARKETINGU I SPRZEDAŻY H2H (2 dni)

 1. Psychologia zachowań konsumenckich a nowe pokolenia
 2. Emocje i nastrój w marketingu
 3. Psychologia spostrzegania i zasady konstruowania reklam i materiałów marketingowych
 4. Neuromarketing w pigułce – najważniejsze fakty, wnioski
 5. Gra Markstrat. Debriefing grupowy

 

SESJA IV.  EKSPLORUJEMY NOWE TERYTORIA. JAK KORZYSTAĆ Z NAJNOWSZYCH KONCEPCJI I NARZĘDZI MARKETINGU? (3 dni)

 1. Virtual realityguest speaker z narzędziami praktycznymi
 2. Personal branding – nowy stary system sprzedaży samego siebie
 3. Grywalizacja w marketingu – nowe reguły angażowania w praktyce
 4. Content marketing – PR w nowym wydaniu
 5. Crowdfunding – nowe finansowanie
 6. Real-time marketing – czas jako przewaga konkurencyjna
 7. Co-creation & co-production = crowdsourcing – nowe reguły tworzenia produktów i usług
 8. Storytelling – klasyczne narzędzie odkryte na nowo

 

Sesja V (fakultatywna). Do wyboru spośród dwóch poniższych programów:

SESJA Va.*  INNOWACYJNY NEW PRODUCT DEVELOPMENT. REJS DO PORTU ŻÓŁTYCH  KARTECZEK (2 dni)

 1. Kreatywność i innowacje
 • Kreatywność – podstawą procesu innowacyjnego
 • Wybrane metody i techniki wspierające procesy kreatywności
 • Koncepcje innowacji. Rodzaje i źródła innowacji. Modele i narzędzia innowacji
 • Art of innovation – inspiracja
 1. Zarządzanie innowacyjnym procesem rozwoju nowych produktów w firmie
 • Insighty, ich istota oraz proces odkrywania
 • Badania, informacja rynkowa od nabywcy w procesie tworzenia NPD
 • Brief marketingowy i zasady współpracy z działem rozwoju produktu
 • Projektowanie systemu innowacji tzw. stage-gate model i wybrane wyzwania
 • Best pratices. Przykłady i studia przypadków inspirujących projektów, firm, innowacyjnych marek
 • Zadanie grupowe: projektowanie NPD  z elementami ABIs pod zadany wcześniej opis sytuacji

 

SESJA Vb.* EXPERIENCE MARKETING, CZYLI JAK  SKUTECZNIE WYRÓŻNIĆ SIĘ NA TLE KONKURENCJI? (2 dni)

 1. Marketing doświadczeń – podstawy koncepcji
 2. Obszary experiential marketingu. Podejście modułowe wg Schmitta
 3. Koncepcje i strategia projektowania doświadczenia

 

*Jedna sesja do wyboru w cenie programu AME. Istnieje możliwość uczestnictwa w dodatkowej sesji V na warunkach preferencyjnych.

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

 • Ćwiczenia, w tym zadania grupowe wykorzystujące aktywne, nowoczesne metody nauki, gry, elementy ABIs (art based initiatives) itp.
 • Platforma internetowa umożliwiająca e-learning, a w przyszłości  spotkania on-line
 • Studia przypadków: praktyczne case’y, również własne
 • Gry marketingowe
 • Materiały filmowe i inne multimedialne
 • Miniprezentacja/ wykład
 • Coaching pozadaniowy
 • Testy i quizy przeprowadzone w bezpiecznej i nieoceniającej atmosferze
 • Preworki w formie e-learning, zadań i artykułów do przeczytania między zajęciami

 

 

 

 

 

 

Podczas programu oczekujemy zaangażowania i pracy między sesjami, co zaowocuje większą korzyścią w zakresie przyrostu wiedzy i umiejętności oraz  inspiracją i networkingiem między uczestnikami programu.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, szkolenia w Warszawie, marketing doświadczeń, koncepcje marketingowe, narzędzia marketingowe, content marketing, strategia marki, e-marketing

Zobacz także:

Innovative Product Development (IPD)

Content marketing (CM)

Advanced Sales Management Program (ASMP)

Advanced Negotiation Program (ANP)

 

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte z marketingu

 

Podczas zgłoszenia do programu AME uczestnicy wypełniają ankietę, która pozwala określić  ich poziom wiedzy, oczekiwania oraz profilu. Materiały są dostępne w segregatorach podczas zajęć i na platformie internetowej.

 

SESJA I. EKWIPUNEK – MAPY – KOMPAS – START! JAK ZDOBYĆ I UTRZYMAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ NA RYNKU XXI WIEKU? Wprowadzenie do symulacji marketingowej i gra testowa

Prowadzący:

 • Speaker Tomasz Fochtman, MEC
 • Prof. Jan Nowak, IBD Business School

Czas trwania: 1 dzień

Miejsce zajęć: Green Park Conference Centre, Serock

Cele sesji

 • Poznanie i przećwiczenie wybranych instrumentów i technik używanych w strategicznej analizie rynku i w formułowaniu strategii marketingowej
 • Lepsze zrozumienie zależności miedzy strategicznymi decyzjami marketingowymi a wynikami sprzedażowymi i finansowymi firmy
 • Rozwój innowacyjnego myślenia o strategii marketingowej
 • Inspiracja
 • Integracja  uczestników i networking

Tematyka

 1. Inspirujące wystąpienie o marketingu strategicznym – speaker Tomasz Fochtman, MEC
 2. Wprowadzenie do gry marketingowej i gra testowa – prof. Jan Nowak, IBD Business School

Przygotowanie do zajęć: przeczytanie materiałów z zakresu gry marketingowej Markstrat.

 

Program szczegółowy

 1. Inspiracja w strategii marketingowej
 • Co stanowi o sukcesie strategii marketingowej: doświadczenia championów
 • Innowacja w strategii marketingowej: Red Ocean kontra Blue Ocean
 • Repozycjonowanie „zmęczonej” marki
 1. Wybrane narzędzia analizy oraz planowania strategii marketingowej
 • Narzędzia analizy konkurencji
 • Narzędzia analizy nabywców
 • Proces STP
 • Mapy percepcji produktu/marki
 • Marketing mix a model S.A.V.E
 1. Doświadczenie strategicznego zarządzania marketingowego w firmie prowadzącej marketing B2C – Durable Goods (symulacja Markstrat)
 • Wyzwania zespołu zarządzającego marketingiem w symulowanej firmie
 • Rynek „Markstrat” i jego otoczenie
 • Kategorie produktów „Markstrat” i ich atrybuty
 • Konkurencja na rynku „Markstrat”
 • Segmenty nabywców i ich charakterystyka
 • Dostępne kanały dystrybucji
 • Strategiczne cele zarządzania marketingiem w symulowanej firmie
 • Od danych liczbowych do strategii: jak interpretować wyniki badań
 • Podejmowanie strategicznych decyzji marketingowych:

– rozwój nowych produktów

– planowanie produkcji

– cena

– wybór kanałów dystrybucji

– reklama i strategia targetowania

– zespoły sprzedażowe i ich alokacja w kanałach dystrybucji

– zamawianie badań marketingowych

Metody:

 • Wystąpienie speakera
 • Preworki w formie manuałów symulacji do przeczytania przed szkoleniem
 • Symulacja komputerowa, wprowadzona na sesji I i kontynuowana online między zajęciami aż do sesji IV programu AME
 • Miniprezentacja
 • Sesje debriefingowe między zajęciami wraz z  coachingiem pozadaniowym

 

SESJA II. W KRAINIE CYFROWYCH TAM-TAMÓW. JAK DZIŚ TWORZYĆ EFEKTYWNĄ KOMUNIKACJĘ?

Prowadzący:

 • Robert Gruszczyński, Williams
 • Guest speaker Rogier Croes, MEC

Czas trwania: 2 dni

Miejsce zajęć: Green Park Conference Centre, Serock

Cele sesji:

 • Poznanie koncepcji punktów kontaktu i rozwój umiejętności jej wykorzystania.
 • Wzbogacenie wiedzy o wybranych narzędziach komunikacji i rozwój kompetencji ich integracji z tradycyjnymi metodami
 • Poznanie istoty nowych mediów i trendów w komunikacji
 • Dogłębne zapoznanie się z cechami charakterystycznymi dla pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem  generacji Y i Z

Tematyka

 1. Koncepcja punktów kontaktu i jej zastosowanie
 2. Pokolenia na rynku, w tym generacja Millenialsów a nowe media. Jak korzystać z nowych mediów i nowych technologii komunikacji?
 3. Social media
 4. Nowe formy i instrumenty komunikacji, m.in. audio video, grywalizacja, marketing wirusowy i buzz marketing
 5. Mobile marketing
 6. E-mail marketing
 7. Pozostałe narzędzia komunikacji i ich integracja
 8. Debriefing gry Markstrat

Przygotowanie do zajęć: przeczytanie opisu charakterystyki generacji Baby boomers i pokolenia X

 

Program szczegółowy

 1. Koncepcja touchpoints i jej zastosowanie
 • Jakie punkty kontaktu są ważne, w którym momencie cyklu zakupowego i dlaczego?
 • Jakie punkty kontaktu są własne, a za które trzeba zapłacić, natomiast które mamy za darmo!
 • Praca grupowa w zakresie tworzenia drogi nabywcy i punktów kontaktu
 • Ćwiczenie z odniesieniem do własnej praktyki zawodowej
 1. Multimedialna prezentacja na temat generacji i ich miejsca na rynku, w tym Millenialsów:
 • Jak skomplikowana i sfragmentaryzowana jest nowa grupa konsumentów i pozostałe?
 • Jakim językiem mówić? Do kogo?
 • Gdzie przenoszą się punkty kontaktu?
 1. Social media – nie tylko policzalnie, tanio i przyjemnie…
 • Ciemne strony: clutter, farmy, spam i oszuści
 • Jak wykorzystać social media w promocji marketingu treści?
 • Co jest „in” a co jest „out”?
 • Najnowsze trendy: Instagram – Snapchat – Slingshot
 1. Informacja i rekomendacja od zaufanej osoby: najlepsze co się zdarza marketerom!
 • Czym się różni viral od buzzu?
 • Jakie są konkretne działania „szeptane”?
 • Jak skutecznie i uczciwe prowadzić kampanię?
 • Dlaczego viral musi być zabawny?
 1. Audio, video, grywalizacja. Istota i przykłady
 • 2016 – Rok Video Marketing. Ucieczki od tekstu ciąg dalszy
 • Zwiększyć lojalność do marki przez zaangażowanie i rozrywkę? To potrafi jedynie grywalizacja!
 • Audio marketing – inspirujące przykłady wykorzystania muzyki w marketingu
 1. Mobile marketing
 • Wykorzystanie aplikacji mobilnych – odmiany i możliwości,  in-game marketing
 • kody QR
 • SMS/MMS
 • voice mailing
 • location based marketing
 • dedykowane reklamy display
 • bluetooth
 1. E-mail marketing
 •  Jak natrętną muchę zamienić w pięknego motyla?
 • Dlaczego  newsletter jest na drugim miejscu w hierarchii po znajomości marki?
 1. Narzędzia komunikacji i ich integracja
 • Ukoronowanie i podsumowanie dwudniowej sesji
 • Ćwiczenia na konkretnych przypadkach z elementami feedbacku
 1. Debriefing gry z elementami coachingu grupowego
 • Metody: materiały wizualne i dźwiękowe, miniprezentacja, elementy feedbacku, ćwiczenia grupowe i w parach, materiały filmowe, coaching grupowy.

 

SESJA III. NA TROPIE NABYWCY…. PSYCHOLOGIA MARKETINGU I SPRZEDAŻY H2H

Prowadzący:

 • Katarzyna Ładniak-Grońska, IBD Business School
 • Guest speaker Tomasz Kolanowski, MEC

Czas trwania: 2 dni

Miejsce zajęć: Green Park Conference Centre, Serock

Cele sesji

Jako uczestnik sesji:

 • poznasz kluczowe zasady i mechanizmy psychologiczne, które wpływają na zachowania zakupowe ludzi,
 • nabędziesz wiedzę w zakresie psychologii zachowań zakupowych i customer journey, co umożliwi ci zwiększenie skuteczności organizowanych działań marketingowych i reklamowych,
 • rozwiniesz kompetencje w zakresie tworzenia efektywnych materiałów marketingowych wykorzystując zagadnienia psychologii spostrzegania, motywacji i emocji oraz neuromarketingu,
 • rozwiniesz umiejętności stosowania psychologii marketingu i sprzedaży w praktyce poprzez praktyczne ćwiczenia itp.,
 • otrzymasz dużą dawkę inspiracji z różnych dziedzin,
 • uzyskasz  narzędzia i szablony pomocne w pracy.

Tematyka

 1. Psychologia zachowań konsumenckich a nowe pokolenia
 2. Emocje i nastrój w marketingu
 3. Psychologia spostrzegania i zasady konstruowania reklam i materiałów marketingowych
 4. Neuromarketing w pigułce – najważniejsze fakty, wnioski
 5. Gra Markstrat. Debriefing grupowy

 

Program szczegółowy

 1. Psychologia i motywacja zachowań konsumenckich a nowe pokolenia
 • Psychologia customer journey. Struktura i hierarchia potrzeb a nowe pokolenia
 • Rodzaje zachowań zakupowych – najważniejsze fakty, prawa i konsekwencje
 • Wpływ zachowań konsumenta na reklamę i mechanizmy promocji
 • Motywacje i potrzeby uświadomione i nieświadome konsumenta
 1. Emocje i nastrój w marketingu
 • Emocje pozytywne i negatywne w zachowaniach konsumenckich a skuteczność reklamy emocjonalnej
 • Dysonans i satysfakcja pozakupowa
 • Humor i nostalgia w reklamie
 1. Psychologia spostrzegania i zasady konstruowania reklam i materiałów marketingowych
 • Próg bodźca i spostrzeganie podprogowe. Przykłady, ćwiczenia
 • Organizacja percepcji i jej zastosowanie
 • Obraz i tekst, rozmieszczenie i wpływ na skuteczność przekazu reklamowego
 • Wielkość i częstotliwość pojawiania się przekazu reklamowego
 • Język reklamy
 • Stosowanie w reklamie prawa bliskości, wspólnej drogi itp. i ich wpływ na skuteczność
 • Człowiek w reklamie i atrybuty wpływające na skuteczność przekazu marketingowego
 • Psychologia koloru
 1. Psychologia marketingu produktów i usług
 2. Neuromarketing w pigułce – najważniejsze fakty, wnioski
 • Stymulanty mózgu a decyzje i zachowania ludzi
 • Jak konstruować efektywne działania marketingowe w obliczu wiedzy i nauki o mózgu?

6. Debriefing grupowy. Gra Markstrat

 

Metody: ćwiczenia w parach i zadanie grupowe z elementami gry  wykorzystujące elementy ABIs, miniprezentacja, materiały i przykłady z różnych branż, studia przypadków, coaching pozadaniowy, materiały filmowe i wizualne.

 

SESJA IV. EKSPLORUJEMY NOWE TERYTORIA. JAK KORZYSTAĆ Z NAJNOWSZYCH KONCEPCJI I NARZĘDZI MARKETINGU?

Prowadzący:

 • Michał Dziekoński, GAMEA & MARKEA
 • Prof. Jan Nowak, IBD Business School
 • Guest Speaker Tomasz Piątkowski, MEC

Czas trwania: 3 dni (2 dni zajęć wg programu sesji IV, 1 dzień obejmujący podsumowanie gry Markstrat)

Miejsce zajęć: Green Park Conference Centre, Serock

Cele sesji:

Jako uczestnik sesji:

 • dowiesz się, jak korzystać z najnowszych koncepcji marketingowych w ujęciu strategicznym, uczestnicząc dodatkowo w fascynującej symulacji rynkowej – grywalizacja w praktyce,
 • rozwiniesz umiejętności stosowania nowoczesnych koncepcji i narzędzi marketingowych dzięki praktycznym ćwiczeniom i przykładom oraz gotowym praktycznym schematom wykorzystywania kluczowych narzędzi,
 • zapoznasz  się ze studiami przypadku i strategiami sukcesu w zakresie poszczególnych narzędzi,
 • otrzymasz narzędzia i szablony pomocne w pracy.

Tematyka

 1. Virtual realityguest speaker z narzędziami praktycznymi
 2. Personal branding – nowy stary system sprzedaży samego siebie
 3. Grywalizacja w marketingu – nowe reguły angażowania w praktyce
 4. Content marketing – PR w nowym wydaniu
 5. Crowdfunding – nowe finansowanie
 6. Real-time marketing – czas jako przewaga konkurencyjna
 7. Co-creation & co-production = crowdsourcing – nowe reguły tworzenia produktów i usług
 8. Storytelling – klasyczne narzędzie odkryte na nowo

Przygotowanie do zajęć

 • przygotowanie do zajęć: e-learning w obszarach podstaw koncepcji content marketingu i grywalizacji,
 • w trakcie sesji przed dniem drugim uczestnicy otrzymają grupowe zadanie z zakresu storytellingu pod wskazany opis sytuacji i brief
 • przemyślenia i refleksje w obszarze budowania marki osobistej (personal branding) z uwzględnieniem narzędzi content marketing i social media do wykorzystania narzędzi content marketing i social media

 

Program szczegółowy

 1. Inspirujące wprowadzenie – virtual reality na podstawie best practices

Przykłady, w tym zaprezentowanie pierwszych opatentowanych okularów/gogli, które pozwalają wykreować wokół noszącej je osoby wirtualny świat

 1. Personal branding – jak budować markę osobistą
 • Interakcyjny quiz – tworzenie świata wartości a marka osobista
 • Quiz/test osobisty – jaką wartość indywidualnie tworzysz? Role grupowe
 • Marka osobista – indywidualna, liderów firmy oraz wirtualna
 • Narzędzia wykorzystywane do tworzenia marki osobistej – off-line i on-line

3. Grywalizacja w marketingu – symulacja/ gra marketingowa „na żywo”

 • Kiedy warto sięgać po gry i jak zgamifikować swoją strategię marketingową?
 • Udział w symulacji – grywalizacji marketingowej z wdrażania działań marketingowych
 • Studia przypadków kampanii wykorzystujących grywalizację i przykłady
 • Zakończenie pierwszego dnia warsztatów z wręczeniem nagród najlepszym zespołom

Po zakończeniu pierwszego dnia – inspiracja dotycząca możliwości tworzenia indywidualnej marki osobistej (w płaszczyźnie zawodowej i pozazawodowej) oraz sprawdzenie własnych umiejętności i talentów w tworzeniu strategii marketingowych dzięki uczestnictwie w inspirującej grywalizacji.

 1. Content marketing – klucz do zrozumienia nowoczesnego marketingu
 • Quiz z nowych narzędzi marketingowych
 • Content marketing na tle innych narzędzi marketingowych – model nowego marketingu
 • Lejek sprzedażowy w marketingu treści
 • Jak tworzyć strategię content marketingową i dobrać odpowiednie narzędzia
 1. Crowdfunding, czyli zbiórka publiczna na przykładach
 • Crowdfunding – czy tylko dla startupów i organizacji non-profit
 • Warunki realizacji skutecznej strategii w zakresie crowdfunding
 • Przykłady skutecznych strategii crowdfundingu w Polsce i na świecie
 1. Real-time marketing – jakie są zalecenia dla efektywnego RTM
 • Narzędzia real-time marketingu i jak zbudować synergię?
 • Jak mierzyć efekty RTM?
 • Inspirujące przykłady real-time marketingu
 1. Crowdsourcing jako źródło dla koprodukcji i designu
 • Studia przypadków i inspiracje
 • Tworzenie modeli crowdsourcingu i ocena ich efektywności
 • Ćwiczenie w zakresie dobrych praktyk
 1. Storytelling – sztuka opowiadania historii w praktyce
 • Kluczowe zasady storytellingu w praktyce
 • Konstrukcja inspirującej historii – na przykładach
 • Prezentacja zadania domowego z elementami mentoringu pozadaniowego i wnioskami
  – krótkie historie prezentowane przez uczestników projektu

Po zakończeniu drugiego dnia – inspiracje z obszaru wykorzystania nowych narzędzi marketingowych w codziennej pracy oraz w praktyce doradzania innym, a także wartościowy feedback z obszaru przyciągania uwagi innych pasjonującymi opowieściami.

 1. Podsumowanie  strategicznej gry marketingowej  Markstrat
 • Wyniki
 • Obserwacje prowadzącego
 • Podejście strategiczne w sytuacji zmiany rynkowej
 • Gala i rozdanie dyplomów

 

Metody: doświadczenie, quiz, miniprezentacja, ćwiczenia w parach i grupowe, przykłady i studia przypadków,  materiały wizualne, w tym materiały filmowe.

 

SESJA Va. INNOWACYJNY NEW PRODUCT DEVELOPMENT. REJS DO PORTU ŻÓŁTYCH KARTECZEK

Sesja V składa się z dwóch fakultatywnych zajęć do wyboru.

 1. Innowacyjny New Product Development. Rejs do portu żółtych karteczek
 2. Experience marketing, czyli jak skutecznie wyróżnić się na tle konkurencji?

IBD Business School zastrzega sobie organizację zajęć przy minimum 5 uczestnikach.

 

Prowadzący:

 • dr Beatricze Andrzejewska, IBD Business School
 • prof. Jan Nowak, IBD Business School
 • Katarzyna Ładniak-Grońska, IBD Business School

Czas trwania: 2 dni

Miejsce zajęć: Green Park Conference Centre, Serock

Cele szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu innowacji i zarządzania procesem NPD na poziomie firmy
 • Lepsze zrozumienie uwarunkowań organizacyjnych i rynkowych innowacji
 • Poznanie i przećwiczenie wybranych technik, które zwiększają kreatywność i innowacyjność
 • Rozwój umiejętności w obszarze tworzenia i zarządzania procesem NPD w przedsiębiorstwie poprzez aktywne formy nauki
 • Inspiracja
 • Integracja uczestników i networking

Tematyka

I. Kreatywność i innowacje

 1. Kreatywność – podstawą procesu innowacyjnego
 2. Wybrane metody i techniki wspierające procesy kreatywności
 3. Koncepcje innowacji
 4. Rodzaje i źródła innowacji
 5. Modele i narzędzia innowacji
 6. Art of innovation – inspiracja

II. Zarządzanie innowacyjnym procesem rozwoju nowych produktów w firmie

 1. Insighty, ich istota oraz proces odkrywania
 2. Badania, informacja rynkowa od nabywcy w procesie tworzenia NPD
 3. Brief marketingowy i zasady współpracy z działem rozwoju produktu
 4. Projektowanie systemu innowacji tzw. stage-gate model i wybrane wyzwania
 5. Dobre praktyki zarządzania innowacją z uwzględnieniem aspektów psychologicznych.
 6. Przykłady i studia przypadków inspirujących projektów, firm, innowacyjnych marek
 7. Zadanie grupowe: projektowanie NPD  z elementami ABIs pod zadany wcześniej opis sytuacji.

 

Program szczegółowy

I. Kreatywność i innowacje

1. Kreatywność – podstawą procesu innowacyjnego

2. Wybrane metody i techniki wspierające procesy kreatywności, m. in.

 • metoda Zing, synektyka, technika myślenia lateralnego, m.in kapelusze de Bono, strategia błękitnego oceanu, redefiniowanie wartości dla klienta, etc.,
 • zastosowanie wybranych metod i technik w praktyce

3. Koncepcje innowacji

 • Koncepcja Diamentu innowacji
 • Przykłady zastosowania koncepcji Diamentu przez czołowe firmy

4. Rodzaje i źródła innowacji

 • Radykalne i ulepszające
 • Produktowe, usługowe, technologiczne, procesowe, organizacyjne, marketingowe
 • Źródła wewnętrzne i zewnętrzne innowacji

5. Modele i narzędzia innowacji

 • Model podażowy – technology push
 • Model popytowy – market pull
 • Nieliniowy (interaktywny) model innowacji
 • Open innovation – nowe podejście do innowacji

6. Art of innovation – inspiracja

II. Zarządzanie innowacyjnym procesem rozwoju nowych produktów w firmie

1. Insighty, ich istota oraz proces odkrywania

 • Kto powinien być zaangażowany w proces tworzenia NPD?
 • Pomysły i tunel innowacji

2. Badania, informacja rynkowa od nabywcy w procesie tworzenia NPD

3. Brief marketingowy i zasady współpracy z działem rozwoju produktu

 • Obowiązkowe elementy briefu NPD
 • Jak efektywnie współpracować z działem R&D – zalecenia i wskazówki

4. Projektowanie systemu innowacji tzw. stage-gate model i wybrane wyzwania

 • Etapy systemu innowacji bramek i baz tzw. stage-gate model
 • Preselekcja i wybór inicjatyw innowacyjnych
 • Priorytetyzacja inicjatyw innowacyjnych – jak sobie radzić, jakie kryteria stosować
 • Jak z rozwagą finansować innowacje?

5. Dobre praktyki zarządzania innowacją z uwzględnieniem  aspektów psychologicznych

6. Przykłady i studia przypadków inspirujących projektów, firm, innowacyjnych marek

7. Zadanie grupowe: projektowanie NPD  z elementami ABIs pod zadany wcześniej opis sytuacji

 

Metody: ćwiczenia i zadania, m. in. zadania grupowe wykorzystujące aktywne, nowoczesne metody nauki, w  tym elementy ABIs (art based initiatives) itp., przykłady i studia przypadków, miniprezentacja i wykład, quizy przeprowadzone w nieoceniającej atmosferze, materiały filmowe i inne, narzędzie – template pomocny w procesie zarządzania NPD do wykorzystania w pracy.

 

SESJA Vb. EXPERIENCE MARKETING, CZYLI JAK SKUTECZNIE WYRÓŻNIĆ SIĘ NA TLE KONKURENCJI?

Prowadzący:

 • dr Katarzyna Dziewanowska, Uniwersytet Warszawski
 • dr Agnieszka Kacprzak, Uniwersytet Warszawski
 • Guest speaker Maciej Kawka, MEC

Czas trwania: 2 dni

Miejsce zajęć: Sienna Training Centre, Warszawa

Cele szkolenia

 • Wzrost wiedzy w zakresie marketingu doznań, jego istoty i poszczególnych typów doświadczeń wykorzystywanych podczas kreowania działań marketingowych
 • Nabycie wiedzy w obszarze budowania strategii marketingowej wg koncepcji marketingu doświadczeń
 • Rozwój umiejętności i kompetencji w zakresie tworzenia doświadczenia wg koncepcji experiential marketingu
 • Inspiracja

Tematyka

 1. Marketing doświadczeń – podstawy koncepcji
 2. Obszary experience marketingu. Podejście modułowe wg B. H. Schmitta
 3. Koncepcje i strategia projektowania doświadczenia

Przygotowanie do sesji: lektura wskazanego artykułu.

 

Program szczegółowy

I. Marketing doświadczeń – podstawy koncepcji

1. Dlaczego konsumenci pragną doświadczeń?

 • Prezentacja przekształceń ekonomicznych i społeczno-kulturowych, który doprowadziły do pojawienia się gospodarki doświadczeń
 • Profil konsumenta zainteresowanego udziałem w gospodarce doświadczeń

2. Czym jest marketing doświadczeń?

 • Gospodarka doświadczeń a marketing doznań
 • Rodzaje doświadczeń

II. Obszary experiential marketingu. Podejście modułowe wg B. H. Schmitta

1. Moduł sensoryczny

 • Istota i rodzaje marketingu sensorycznego
 • Jakie korzyści daje stosowanie marketingu zmysłowego?
 • Przykłady zastosowania

2. Obszar emocji

 • Kiedy ten rodzaj marketingu jest skuteczny?
 • Zarządzanie emocjami oparte na autentyczności wg Pine’a i Gilmore’a
 • Przykłady zastosowania

3. Moduł intelektualny

 • Kiedy stosować ten rodzaj marketingu?
 • Przepis na udaną kampanię w obszarze intelektu
 • Przykłady zastosowania

4. Moduł behawioralny

 • Istota i cechy działań w sferze zachowań
 • Przykłady zastosowania

5. Moduł relacyjny

 • Istota i psychologia działań w obszarze relacji
 • Budowanie społeczności wokół marki
 • Przykłady zastosowania

6. Studium przypadku

III. Zarządzanie doświadczeniem klienta

 1. Poznanie i zrozumienie potrzeb klientów
 2. Doświadczenia a wartości marek i grupa docelowa
 3. Ćwiczenie: Mapa podróży klienta
 4. Zarządzanie doświadczeniem klienta (punkty styczności)
 5. Inscenizacja idealnego doświadczenia (Pine& Gilmore)

IV. Minibadanie etnograficzne

 1. Wprowadzenie metodyczne: o co chodzi w etnografii?
 2. Omówienie narzędzia badawczego (tabela z modułami Schmitta i elementami inscenizacji doświadczenia wg Pine’a i Gilmore’a do wypełnienia przykładami z badanej placówki)
 3. Podział uczestników na pary i losowanie punktu handlowego lub usługowego do przebadania
 4. Wyprawa w teren (badanie wybranych punktów handlowych i usługowych)
 5. Omówienie wyników i podsumowanie badania. Jakie elementy marketingu doświadczeń udało się odnaleźć w analizowanych placówkach? Które moduły i etapy inscenizacji doświadczenia idealnego nie zostały uruchomione? Wyobraź sobie, że badana placówka zatrudnia Cię jako konsultanta w celu wdrożenia strategii marketingu doświadczeń. Jakie usprawnienia zarekomendowałbyś analizowanej placówce?

Metody: ćwiczenia i zadanie grupowe, doświadczenie, przykłady i studia przypadków, miniprezentacja.

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

prof. Jan Nowak

Dyrektor Programów MBA, członek Rady Programowej IBD Business School
Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski), dyrektor Programów MBA w IBD Business School. Były profesor zwyczajny (full...>>

Michał Dziekoński - MBA, ACM/ wykładowca

Twórca i zarządzający Business Games Institute – pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się adaptacją tzw. serious games do działań marketingowych...>>

Robert Gruszczyński - senior konsultant/ trener

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Berlinie i Szkoły Filmowej w Łodzi z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Właściciel firmy...>>

dr Katarzyna Dziewanowska - wykładowca/ trener

Adiunkt, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, w 2008 roku...>>

dr Agnieszka Kacprzak - wykładowca/ trener

Adiunkt, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski. Ukończyła studia w zakresie zarządzania i marketingu,...>>

Agnieszka Barańska - konsultant/ trener

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły...>>

Tomasz Fochtman - Managing Partner Strategy & Innovation, MEC/ speaker

Partner zarządzający odpowiedzialny za strategię i innowację w agencji komunikacji marketingowej MEC. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy na...>>

Rogier Croes - Chief Digital Office, MEC/ guest speaker

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie  w środowisku digital, w pracy z agencjami kreatywnymi, eventowymi oraz mediowymi. To marketer on-line mający...>>

Tomasz Piątkowski - Chief Digital Officer GroupM, MEC/ guest speaker

Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z reklamą w internecie. Budował kompetencje digitalowe w MRM/ Universal McCann, planując i realizując...>>

Tomasz Kolanowski - Global Head of Innovation and Scalability Analytics & Insight, MEC/ guest speaker

Jest odpowiedzialny za globalny rozwój innowacji w zakresie danych w MEC. Przewodzi zespołowi specjalistów w dziedzinie danych i IT developerów, dostarczając...>>

Maciek Kawka - Strategy Director, MEC/ guest speaker

Z MEC związany od ponad 6 lat. Od początku przejawiał talent strategiczny. Po okresie pracy w zespołach klienckich gdzie współtworzył strategie...>>

Falicytatorzy

Rogier Croes - Chief Digital Office, MEC/ guest speaker

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie  w środowisku digital, w pracy z agencjami kreatywnymi, eventowymi oraz mediowymi. To marketer on-line mający...>>

Tomasz Piątkowski - Chief Digital Officer GroupM, MEC/ guest speaker

Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z reklamą w internecie. Budował kompetencje digitalowe w MRM/ Universal McCann, planując i realizując...>>

Tomasz Kolanowski - Global Head of Innovation and Scalability Analytics & Insight, MEC/ guest speaker

Jest odpowiedzialny za globalny rozwój innowacji w zakresie danych w MEC. Przewodzi zespołowi specjalistów w dziedzinie danych i IT developerów, dostarczając...>>

Maciek Kawka - Strategy Director, MEC/ guest speaker

Z MEC związany od ponad 6 lat. Od początku przejawiał talent strategiczny. Po okresie pracy w zespołach klienckich gdzie współtworzył strategie...>>

Terminy

 

On-line

22.02.2022 Sesja I
14-15.03.2022 Sesja II
28-29.03.2022 Sesja III
11-12.04.2022 Sesja IV
25-26.04.2022 Sesja V

26.04.2022 Sesja I
09-10.05.2022 Sesja II
23-24.05.2022 Sesja III
06-07.06.2022 Sesja IV
20-21.06.2022 Sesja V
26.06.2022 Sesja I
09-10.07.2022 Sesja II
23-24.07.2022 Sesja III
06-07.08.2022 Sesja IV
20-21.08.2022 Sesja V

Warunki udziału

 • 9 000 zł* za osobę (zw. z VAT)
 • Cena dodatkowego certyfikatu International Education Society: 400 PLN

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.