Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Brak.
Wypełnij zgłoszenie

Innovative Product Development – szkolenie z innowacji i zarządzania nowym produktem

SZKOLENIE DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE W FORMULE ZAMKNIĘTEJ

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

Innowacje produktowe  to warunek osiągania przewagi konkurencyjnej i rozwoju firmy. To także strategia działania promowana i wspierana w ramach polityki UE – jeden z trzech priorytetowych obszarów Strategii „Europa 2020”.

Poniżej kilka z kluczowych pytań, na które powinno odpowiedzieć sobie praktycznie każde przedsiębiorstwo:

 • Dlaczego potrzebujemy  innowacji?
 • Co sprzyja innowacji?
 • Jak wpływać na innowacyjność i kreatywność zespołów?
 • Jak wykorzystać customer insights w procesie rozwoju nowego produktu?
 • Jak skutecznie zarządzać projektami New Product Development (NPD) na poziomie firmy?
 • Jak stworzyć efektywny proces zarządzania innowacjami?

Warsztat zawiera odpowiedzi na te i wiele innych pytań z obszaru innowacji i zarządzania procesem NPD.  A wszystko to w duchu uczenia się przez doświadczenie w komfortowej i twórczej atmosferze.

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

Grupa docelowa

Seminarium warsztatowe dla kadry menedżerskiej wyższego  i średniego szczebla (min. 6 lat łącznego  doświadczenia zawodowego) oraz dla wszystkich osób, które są zainteresowane problematyką innowacji i rozwoju nowych produktów, usprawnieniem zarządzania nimi w firmach, a w szczególności dla:

 • osób odpowiedzialnych za procesy inicjowania i zarządzania rozwojem nowych produktów na poziomie firm
 • przedsiębiorców, właścicieli firm i dyrektorów chcących zwiększyć innowacyjność działań w swoich firmach
 • kierowników marek i produktów odpowiedzialnych za kreowanie nowych produktów (Product Manager, Brand Manager itp.).
 • dyrektorów, specjalistów i menedżerów ds. marketingu, sprzedaży, pracowników działu R&D i innych działów mających wpływ i uczestniczących w procesach innowacji na poziomie przedsiębiorstwa
 • osób współpracujących z działami NPD – New Product Development i chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu innowacji

 

Cele seminarium

 • Poszerzenie wiedzy z zakresu innowacji i zarządzania procesem NPD na poziomie firmy
 • Lepsze zrozumienie uwarunkowań organizacyjnych i rynkowych innowacji
 • Poznanie i przećwiczenie wybranych technik, które zwiększają kreatywność i innowacyjność
 • Rozwój umiejętności w obszarze tworzenia i zarządzania procesem NPD  w przedsiębiorstwie poprzez aktywne formy nauki
 • Inspiracja
 • Integracja i networking uczestników

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Dowiesz się, co odróżnia innowacje od kreatywności
 • Nabędziesz wiedzę o tym, jak możesz wpływać na innowacyjność organizacji, a jak na własną kreatywność
 • Przećwiczysz stosowanie wybranych technik poprawiających kreatywność i narzędzi mających wpływ na tworzenie innowacji
 • Odkryjesz korzyści poznania etapów procesu tworzenia i wprowadzania nowego produktu na rynek
 • Rozwiniesz umiejętności w zarządzaniu projektami innowacji w firmie
 • Doświadczysz procesu tworzenia systemu zarządzania projektem innowacyjnym
 • Otrzymasz inspiracje i narzędzie template, pomocne w pracy i procesie zarządzania NPD

Tematyka

I. Kreatywność i innowacje

 1. Kreatywność – podstawą procesu innowacyjnego
 2. Wybrane metody i techniki wspierające procesy kreatywności
 3. Koncepcje innowacji
 4. Rodzaje i źródła innowacji
 5. Modele i narzędzia innowacji
 6. Art of innovation – inspiracja

 

II. Zarządzanie innowacyjnym procesem rozwoju nowych produktów w firmie

 1. Insighty, ich istota oraz proces odkrywania
 2. Badania, informacja rynkowa od nabywcy w procesie tworzenia NPD
 3. Brief marketingowy i zasady współpracy z działem rozwoju produktu
 4. Projektowanie systemu innowacji tzw. stage-gate model i wybrane wyzwania
 5. Dobre praktyki zarządzania innowacją z uwzględnieniem  aspektów psychologicznych.
 6. Przykłady i studia przypadków inspirujących projektów, firm, innowacyjnych marek
 7. Zadanie grupowe: projektowanie NPD  z elementami ABIs pod zadany wcześniej opis sytuacji.

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

 • Ćwiczenia i zadania, m. in.  zadania grupowe wykorzystujące aktywne, nowoczesne metody nauki, w  tym elementy ABIs (art based initiatives) itp.
 • Preworki w formie artykułów do przeczytania
 • Spotkania on-line
 • Przykłady i studia przypadków
 • Miniprezentacja i wykład
 • Quizy przeprowadzone w nieoceniającej atmosferze
 • Materiały filmowe i inne
 • Narzędzie template, pomocne w procesie zarządzania NPD i do wykorzystania w pracy

 

 

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, marketing, innowacje, nowy produkt, brief marketingowy, new product development, zarządzanie marką.

Zobacz także:

Content marketing (CM)

Advanced Sales Management Program (ASMP)

Advanced Negotiation Program (ANP)

 

 

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte z innowacyjnego marketingu

 

I. Kreatywność i innowacje

1. Kreatywność – podstawą procesu innowacyjnego

2. Wybrane metody i techniki wspierające procesy kreatywności, m. in.

 • metoda Zing, synektyka, technika myślenia lateralnego, m.in kapelusze de Bono, strategia błękitnego oceanu, redefiniowanie wartości dla klienta, etc.,
 • zastosowanie wybranych metod i technik w praktyce

3. Koncepcje innowacji

 • Koncepcja Diamentu innowacji
 • Przykłady zastosowania koncepcji Diamentu przez czołowe firmy

4. Rodzaje i źródła innowacji

 • Radykalne i ulepszające
 • Produktowe, usługowe, technologiczne, procesowe, organizacyjne, marketingowe
 • Źródła wewnętrzne i zewnętrzne innowacji

5. Modele i narzędzia innowacji

 • Model podażowy – technology push
 • Model popytowy – market pull
 • Nieliniowy (interaktywny) model innowacji
 • Open innovation- nowe podejście do innowacji

6. Art of innovation – inspiracja

 

II. Zarządzanie innowacyjnym procesem rozwoju nowych produktów w firmie

1. Insighty, ich istota oraz proces odkrywania

 • Kto powinien być zaangażowany w proces tworzenia NPD?
 • Pomysły i tunel innowacji

2. Badania, informacja rynkowa od nabywcy w procesie tworzenia NPD

3. Brief marketingowy i zasady współpracy z działem rozwoju produktu

 • Obowiązkowe elementy briefu NPD
 • Jak efektywnie współpracować z działem R&D – zalecenia i wskazówki

4. Projektowanie systemu innowacji tzw. stage-gate model i wybrane wyzwania

 • Etapy systemu innowacji bramek i baz tzw. stage-gate model
 • Preselekcja i wybór inicjatyw innowacyjnych
 • Priorytetyzacja inicjatyw innowacyjnych – jak sobie radzić, jakie kryteria stosować
 • Jak z rozwagą finansować innowacje?

5. Dobre praktyki zarządzania innowacją z uwzględnieniem  aspektów psychologicznych

6. Przykłady i studia przypadków inspirujących projektów, firm, innowacyjnych marek

7. Zadanie grupowe: projektowanie NPD  z elementami ABIs pod zadany wcześniej opis sytuacji

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

prof. Jan Nowak

Dyrektor Programów MBA, członek Rady Programowej IBD Business School
Doktor w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu (Uniwersytet Warszawski), dyrektor Programów MBA w IBD Business School. Były profesor zwyczajny (full...>>

Marek Staniszewski - strateg marki, wykładowca, trener

Certyfikowany trener biznesu, certyfikowany coach grupowy i zespołowy, wykładowca, doradca i autor. Pasjonat strategii komunikacji oraz inwentyki. Doświadczenie...>>

Warunki udziału

Cena szkolenia*: 2 500 zł

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.