Spotkania eksperckie i konferencje

Optymalne wykorzystanie kompetencji pokoleń. Model podnoszenia konkurencyjności firmy przez rozwój i zaangażowanie pracowników

Optymalne wykorzystanie kompetencji pokoleń. Model podnoszenia konkurencyjności firmy przez rozwój i zaangażowanie pracowników

Konferencja na temat optymalnego wykorzystania kompetencji pokoleń zgromadziła liczne grono pracowników działów HR i pokrewnych, właścicieli firm i kadry menedżerskiej przedsiębiorstw, a także pracowników naukowych, zajmujących się badaniem problemów demograficznych i socjologicznych.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

Badanie ankietowe o narzędziach HR stosowanych w rekrutacji i rozwoju pracowników sprzedaży. Publikacja wyników na XII Spotkaniu Eksperckim

„Narzędzia HR a efektywność sił sprzedaży – od intuicji i ogólnej wiedzy do specjalistycznych rozwiązań” to temat trwającego badania ankietowego. Instytut Rozwoju Biznesu i Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem, organizatorzy badania, zapraszają pracowników działów HR, dyrektorów sprzedaży i HR Business Partnerów w pionach sprzedaży do wypełnienia ankiety.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

X SPOTKANIE EKSPERCKIE. HRM. System ocen pracowniczych metodą 360 stopni. 16 września 2011, Centrum Szkoleniowe Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie, ul. Sienna 73 Termin i lokalizacja: 16.09.2011, Warszawa

Instytut Rozwoju Biznesu od maja do końca sierpnia 2011 roku przeprowadził internetowe badanie ankietowe na temat polskiej praktyki stosowania systemu ocen pracowniczych metodą 360 stopni. Jego wyniki były głównym tematem X Spotkania Eksperckiego.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

Seminarium „Wealth management w okresie kryzysu”. 4 października 2011, Centrum Szkoleniowe Instytutu Rozwoju Biznesu w Warszawie, ul. Sienna 73

Seminarium „Wealth management w okresie kryzysu” odbyło się 4 października 2011 roku. Uczestniczyli w nim znani ekonomiści, w tym przedstawiciel CISI.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

Konferencja „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”

Na konferencji przedstawiono wyniki najnowszego badania ankietowegoInstytutu, Pracowni i Fundacji na temat stosowania testów w biznesie. Dyskusja twórców, wydawców i użytkowników testów pozwoliła uczestnikom dowiedzieć się, jakie są najistotniejsze problemy w ich wyborze, dlaczego potrzebna jest adaptacja zagranicznych wydań i kto może je stosować, nie narażając się na zarzut naruszenia wymogów etycznych.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

IX SPOTKANIE EKSPERCKIE. HRM. Jak wyławiać najlepszych sprzedawców? 10 grudnia 2010, Centrum Konferencyjne w Serocku

Instytut Rozwoju Biznesu od września do listopada 2010 roku przeprowadził internetowe badanie ankietowe na temat kryteriów, metod i narzędzi, które są stosowane w rekrutacji sprzedawców. Badanie (siódme od początku 2009 roku) było adresowane do menedżerów działów HR i specjalistów, odpowiedzialnych za rekrutację sprzedawców. Na spotkaniu 10 grudnia przedstawiono szczegółowy raport z badania, a jego wyniki były podstawą do dyskusji w gronie specjalistów-praktyków.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

VIII SPOTKANIE EKSPERCKIE. HRM. Coaching – dobra inwestycja czy stracone pieniądze?, 24 września 2010, Centrum Konferencyjne Instytutu w Serocku

Instytut Rozwoju Biznesu od 5 lipca 2010 roku do 9 sierpnia przeprowadził badanie ankietowe na temat coachingu, rozumianego jako interaktywny proces, który pomaga pracownikom w rozwoju osobistym i służy poprawie efektywności ich pracy. To szóste badanie od początku 2009 roku. Było zaadresowane do specjalistów i menedżerów działów HR.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

VII SPOTKANIE EKSPERCKIE. HRM. Skuteczność modeli kompetencyjnych, 11 czerwca 2010, Centrum Konferencyjne Instytutu w Serocku

VII Spotkanie Eksperckie było poświęcone prezentacji wyników internetowego badania ankietowego na temat skuteczności modeli kompetencyjnych. Czas badania: od stycznia do marca 2010 roku; w tym czasie ankieta była dostępna na stronie Instytutu, magazynu „Personel i Zarządzanie” i serwisu HRNews. O wypełnienie ankiety zostali poproszeni pracownicy działów HR. Podczas spotkania, po przedstawieniu wyników, odbyła się m.in. dyskusja w gronie specjalistów-praktyków i ekspertów.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

VI SPOTKANIE EKSPERCKIE. FINANSE. Kierunki rozwoju polskiego rynku finansowego, 10 czerwca 2010, Centrum Konferencyjne Instytutu w Serocku

O kierunkach rozwoju polskiego rynku finansowego wspólnie dyskutowali absolwenci Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych (organizowanego przez Instytut od 1992 roku!) oraz goście honorowi: prof. Victor Marek Boruń, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku, współtwórca programu studium i główny wykładowca oraz prof. Reinhard H. Schmidt z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie n. Menem, wykładowca Uniwersytetu Stanforda oraz Washingtona, wybitny ekspert w dziedzinie finansów i bankowości międzynarodowej.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

V SPOTKANIE EKSPERCKIE. HRM. Firma szkoleniowa – dostawca usług czy partner w biznesie, 16 marca 2010, Centrum Konferencyjne Instytutu w Serocku

Podczas V Spotkania Eksperckiego zostały zaprezentowane wyniki internetowego badania ankietowego na temat współpracy z firmami szkoleniowymi. Czas badania: od połowy października do 18 grudnia 2009 roku; ankieta w tym czasie była dostępna na stronie Instytutu, magazynu „Personel i Zarządzanie” oraz była wysyłana do użytkowników serwisu HRNews.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi