Spotkania eksperckie i konferencje

Seminarium IBD: Problemy i wyzwania polskiej energetyki. 22 października 2015

Seminarium IBD: Problemy i wyzwania polskiej energetyki. 22 października 2015

Ósme Seminarium IBD z cyklu „Polska transformacja a nowe wyzwania” było poświęcone problematyce energetycznej kraju. Wykład wprowadzający wygłosił Rafał Zasuń, ekspert ds. energetyki, współtwórca portalu „Wysokie napięcie.pl”.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia
Seminarium Executive Talent Executive Development

Seminarium Executive Talent Executive Development

IBD Business School i Brytyjsko-Polska Izba Handlowa 6 października w siedzibie Ambasady Brytyjskiej zorganizowały seminarium eksperckie w ramach partnerskiej współpracy. Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju kadry menedżerskiej w Polsce poprzez promowanie programów MBA, opartych na brytyjskich standardach edukacyjnych. Seminarium „Executive Talent – Executive Development” było poświęcone tematowi rozwoju kadr zarządzających, w tym głównie rozwoju talentów menedżerskich.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia
Seminarium IBD Od imitacji do innowacji: Polacy 2050. Wrzesień 2015

Seminarium IBD Od imitacji do innowacji: Polacy 2050. Wrzesień 2015

Seminarium „Od imitacji do innowacji: Polacy 2050” odbyło się tym razem w Serocku, w położonym nad Zalewem Zegrzyńskim Green Park Conference Centre. Spotkanie było poświęcone dyskusji na temat najważniejszych wyzwań, przed którymi stanęła Polska po 25 latach przekształceń systemowych – w ustroju politycznym, gospodarce, życiu społecznym. Z wykładem wprowadzającym wystąpił prof. Tomasz Gruszecki.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia
Regionalne konferencje ORE dla nauczycieli

Regionalne konferencje ORE dla nauczycieli

Celem konferencji jest przestawienie założeń i wyników ewaluacji nowego systemu doskonalenia nauczycieli oraz prezentacja działań prowadzonych w powiatowych projektach pilotażowych w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Ważną częścią konferencji będzie także przedstawienie zmian prawnych w zakresie doskonalenia nauczycieli w kontekście pracy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia
Executive MBA wrześniowa sesja informacyjna

Executive MBA wrześniowa sesja informacyjna

IBD Business School zorganizowała spotkanie otwarte poświęcone prezentacji programu IBD Executive MBA oraz roli edukacji w rozwoju wiedzy o zarządzaniu i kompetencji menedżerów. Wśród głównych tematów były m.in. najnowsze trendy w edukacji MBA, potrzeby rozwojowe menedżerów, czynniki awansu na najwyższe stanowiska zarządcze.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia
Seminarium IBD Nowe podejście do prowzrostowej polityki fiskalnej i pieniężnej szanse i zagrożenia 28 maja 2015

Seminarium IBD Nowe podejście do prowzrostowej polityki fiskalnej i pieniężnej szanse i zagrożenia 28 maja 2015

W cyklu Seminarium IBD "Polska transformacja a nowe wyzwania" 28 maja br. w ośrodku szkoleniowym „Sienna Training Centre” w Warszawie odbyła się dyskusja o prowzrostowej polityce fiskalnej i pieniężnej. Wykład wprowadzający wygłosił prof. Andrzej Sopoćko (na zdjęciu niżej).   Globalny...
Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia
Executive MBA Hour maj 2015

Executive MBA Hour maj 2015

IBD Business School 19, 20 i 21 maja br. zorganizowała cykl spotkań  poświęconych roli edukacji MBA w rozwoju kadr menadżerskich w Polsce na tle trendów światowych. Spotkania odbyły się w Białymstoku, Lublinie i Łodzi.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia
Seminarium IBD Polska gospodarka a centrum i peryferie 23 kwietnia 2015

Seminarium IBD Polska gospodarka a centrum i peryferie 23 kwietnia 2015

Kwietniowe seminarium było kontynuacją dyskusji wokół tematu prezentacji dr. Macieja Bukowskiego „Przemysł na peryferiach”. Ta kwestia ma kluczowe znaczenie dla miejsca Polski w globalnej gospodarce w nadchodzących dziesięcioleciach. Dlatego warto było poruszyć te zagadnienia, rozszerzyć je i doprecyzować, skupiając się  na  kluczowym problemie uwarunkowań geopolitycznych.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia
Dzień otwarty w IBD Business School

Dzień otwarty w IBD Business School

23 kwietnia 2015 roku w Sienna Training Centre odbyło się spotkanie otwarte dla osób zainteresowanych udziałem w programie IBD Executive MBA. Wykład wprowadzający pt. „The Myth of Excellence: Managerial Challenges for Polish Companies in a Global Context” wygłosi prof. Wiktor Askanas, laureat wielu prestiżowych nagród w dziedzinie edukacji biznesowej,  autor publikacji w zakresie zarządzania strategicznego, wykładowca na IBD EMBA.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia
Seminarium IBD Przemysł na peryferiach czyli o trzeciej fali polskiej industrializacji 19 marca 2015

Seminarium IBD Przemysł na peryferiach czyli o trzeciej fali polskiej industrializacji 19 marca 2015

Kolejne Seminarium IBD „Polska transformacja a nowe wyzwania” odbyło się 19 marca 2015 roku  w centrum szkoleniowym IBD Business School „Sienna Training Centre”,  w Warszawie przy ul. Siennej 73. Wykład wprowadzający pt. „Przemysł na peryferiach – czyli o trzeciej fali polskiej industrializacji” wygłosił dr Maciej Bukowski.

Kategorie: Spotkania eksperckie i konferencje, Wydarzenia

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi