Aktualności

O Krzysztofie Lisie

Ruch na rzecz corporate governance rodził się oddolnie, samoistnie, skupiając wiele najtęższych umysłów rynku kapitałowego. Fermentowi intelektualnemu, który udało się twórczo pobudzić, zaczyn dawał właśnie Krzysztof Lis. I nieustannie dążył, by nie tylko dyskutować – także działać.

Kategorie: IBD w mediach

Żegnamy Krzysztofa A. Lisa (1949-2005)

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego w wypadku samochodowym niedaleko Warszawy zginął Krzysztof A. Lis, członek rady nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych i PKN Orlen, przewodniczący Komitetu ds. Corporate Governance, twórca i prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Instytutu Rozwoju Biznesu. Miał niecałe 56 lat. Był doktorem nauk ekonomicznych, studiował na Uniwersytecie Łódzkim. Doktoryzował się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przez dwanaście lat pracował naukowo.

Kategorie: IBD w mediach

Leszek Balcerowicz o Krzysztofie Lisie

Pracując w Ministerstwie Finansów Krzysztof wraz z zespołem zajmował się samym rdzeniem transformacji; czymś, co wykraczało poza horyzont postrzeganych możliwości jeszcze kilka lat wcześniej: tworzeniem podstaw rynku kapitałowego, strategią prywatyzacji, a następnie jej realizacją w pierwszym, pionierskim okresie. I w tym czasie, z jeszcze większą siłą, ujawniał się Jego talent do grupowania wokół siebie fachowców zaangażowanych w sprawy publiczne, fachowców z poczuciem misji. Taki był sam Krzysztof.

Kategorie: IBD w mediach

Krzysztof Aleksy Lis

Szef Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiego Instytutu Dyrektorów, członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i sekretarz stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, pełnomocnik rządu ds. przekształceń własnościowych. Ekspert Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation. Doradca ds. prywatyzacji rządów Rosji, Ukrainy i Białorusi. Pierwszy laureat Nagrody Lesława A. Pagi.

Kategorie: IBD w mediach

To on współtworzył warszawską giełdę

Krzysztof Lis urodził się 18 sierpnia 1949 r. W1974 ukończył Uniwersytet Łódzki, a w 1985 r. obronił doktorat z nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Pod koniec lat 80. zajmował się tworzeniem zasad działania Giełdy Papierów Wartościowych. Na początku lat 90. jako pełnomocnik rządu ds. przekształceń własnościowych i minister ds. prywatyzacji doradzał przy pierwszych prywatyzacjach. W rządzie pozostał do 1997 r., kolejno jako sekretarz stanu w Ministerstwie Prywatyzacji i doradca ministra w Ministerstwie Finansów.

Kategorie: IBD w mediach

Pożegnanie

Krzysztof Lis – prekursor, współtwórca, pomysłodawca, krzewiciel idei, wizjoner, pasjonat. Weteran i dinozaur polskiego rynku kapitałowego. Przyjaciel Gazety Giełdy PARKIET. Jego niespodziewana śmierć to głęboki cios dla środowiska polskiej giełdy, finansów i nauki. To niepowetowana strata dla ruchu corporate governance, którego był twórcą i orędownikiem, któremu poświęcał najwięcej czasu i energii w ostatnich latach.
Kategorie: IBD w mediach

Zginął Krzysztof A. Lis

Krzysztof A. Lis był twórcą zasad działania Giełdy Papierów Wartościowych. W 1989 r. był pełnomocnikiem rządu ds. przekształceń własnościowych, potem wiceministrem prywatyzacji. Wraz z Lesławem Pagą przygotowywał pierwsze plany prywatyzacyjne i tworzył podwaliny rynku kapitałowego w Polsce. W 1996 r. został prezesem Fundacji Centrum Prywatyzacji – Instytutu Rozwoju Biznesu.

Kategorie: IBD w mediach

Zginął współtwórca giełdy

W wypadku samochodowym pod Warszawą zginął Krzysztof Lis, który na początku lat 90. – razem z nieżyjącym już Lesławem Pagą, Wiesławem Rozłuckim i ministrem skarbu Jackiem Sochą – zorganizował handel na warszawskiej giełdzie i powołał do życia Komisję Papierów Wartościowych.

Kategorie: IBD w mediach

Krzysztof Lis już nie poprowadzi seminarium…

Nie byłoby polskiego rynku kapitałowego ani nowoczesnego sektora prywatnego bez pierwszych prywatyzacji organizowanych jeszcze przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, którego założycielem był Krzysztof Lis.

Kategorie: IBD w mediach