Aktualności

Stosujesz testy w swojej firmie? Według jakich standardów i czy masz uprawnienia?

Instytut Rozwoju Biznesu, Pracownia Testów Psychologicznych PTP i Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem przeprowadziły badanie ankietowe na temat stosowania testów w polskich firmach, a w szczególności – jak są wybierane, przez kogo użytkowane, do czego służą. Wyniki badania będą...
Kategorie: Aktualności, Aktualności ogólne, Przywództwo, HRM

Po dotacje na szkolenia. Jak środki unijne mogą zmienić organizację

W powszechnej opinii na temat projektów unijnych wciąż pokutują mity z czasów, kiedy fundusze startowały w Polsce i nie zawsze były wykorzystywane rzetelnie, a wiele szkoleń miało wówczas jakość adekwatną do ceny – niską lub żadną. Dziś zmieniło się wiele, co potwierdzają osoby, które od kilku lat przygotowują projekty doradczo-szkoleniowe dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zarządzają nimi.

Kategorie: IBD w mediach
Konferencja podsumowująca projekt EFS dla ABB. Fotorelacja

Konferencja podsumowująca projekt EFS dla ABB. Fotorelacja

Program rozwoju kadry ABB – efektywna komunikacja w organizacji był realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem (d. Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji).

Kategorie: Fotorelacje, Wydarzenia

Coaching – dobra inwestycja czy stracone pieniądze?

Coaching jest dziedziną stosunkowo młodą. Szacuje się, że na świecie jest co najmniej 30 tys. coachów, a liczba ta stale wzrasta (Lindbom, 2006).1 Coaching, mimo swojej popularności, nie ma jeszcze wypracowanej spójnej koncepcji, wciąż brakuje jasnych wytycznych co do sposobów jego prowadzenia.

Kategorie: IBD w mediach
Konferencja podsumowująca projekt

Konferencja podsumowująca projekt "Get in training". Fotorelacja

Projekt zrealizowany przez Międzynarodową Szkołę Bankowości i Finansów oraz Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. W projekcie dla GETIN Banku wzięło udział 490 osób. Jego głównym celem było zwiększenie potencjału adaptacyjnego oraz konkurencyjności poprzez rozwój kapitału ludzkiego.

Kategorie: Fotorelacje, Wydarzenia

Ważna informacja! VAT a usługi szkoleniowe Instytutu

Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. – jako jednostka kształcenia ustawicznego (zaświadczenie nr 457/K/95), objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług uzyskał podmiotowe zwolnienie ze świadczonych usług szkoleniowych....
Kategorie: Aktualności, Aktualności ogólne

Ogólnoświatowe badanie kadry zarządzającej

Instytut Rozwoju Biznesu jest partnerem Center for Creative Leadership (CCL) w ogólnoświatowym badaniu kadry zarządzającej. Wyniki badania pomogą między innymi tworzyć lepsze programy rozwojowe dla menedżerów, poprzez poznanie ich potrzeb, sytuacji zawodowej i planowanych karier. Szczególną...
Kategorie: Aktualności, Aktualności ogólne, Przywództwo, HRM