Ważna informacja! VAT a usługi szkoleniowe Instytutu

Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. – jako jednostka kształcenia ustawicznego (zaświadczenie nr 457/K/95), objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – po nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług uzyskał podmiotowe zwolnienie ze świadczonych usług szkoleniowych. To oznacza, że szkolenia zamknięte i otwarte, organizowane przez Instytut, nie będą obłożone podatkiem VAT, zgodnie z nowym artykułem 43, ust.1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

Takie rozwiązanie prawne dla obecnych i przyszłych klientów Instytutu stwarza korzystną sytuację, jeśli chodzi o odpłatność za usługi szkoleniowe, która w br. nie będzie powiększana o 23-procentowy podatek VAT.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty Instytutu, dotyczącej zarówno szkoleń zamkniętych, jak i otwartych.

Więcej informacji: Zespół Doradców Klienta, tel. (22) 768 20 20, 695 330 033

Powrót...