Akademia mikro i małych przedsiębiorstw – zachodniopomorskie

 

Projekt realizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Akademia mikro i małych przedsiębiorstw była BEZPŁATNYM regionalnym otwartym projektem szkoleniowym. Uczestnicy byli rekrutowani z terenu województwa zachodniopomorskiego.

 

Cele projektu

Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego przez podniesienie kompetencji pracowników, w tym kadry zarządzającej, w zakresie marketingu i sprzedaży, finansów, prawa i negocjacji oraz świadomości ekologicznej.

Grupa docelowa

Zapraszamy do udziału w szkoleniach właścicieli i pracowników z firm z woj. zachodniopomorskiego.

Kryteria udziału w projekcie, wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora mikro lub małych przedsiębiorstw
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • firma należy do branży teleinformatycznej (ICT), turystycznej, spożywczej lub drzewno-meblarskiej
 • pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze lub wspólnik/ partner
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj. zachodniopomorskiego

W ramach projektu połowa miejsc jest dedykowana przedstawicielom  firm, które nie korzystały w latach 2009-2011 z dofinansowania szkoleń w ramach poddziałania 8.1.1. POKL woj. zachodniopomorskiego.

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Wymiana doświadczeń z innymi firmami i trenerem – wdrożenie bardziej efektywnych rozwiązań we własnej firmie – wzrost wyników firmy
 • Poznanie nowych i efektywnych narzędzi zarządzania finansami, marketingiem, sprzedażą i przepisów prawnych, co pozwoli na rozwój firmy, wzmocnienie pozycji na rynku, pozyskanie większej liczby klientów
 • Optymalizacja procesów zaoszczędzi czas i koszty funkcjonowania
 • Nowoczesne narzędzia marketingowe mogą zostać wykorzystane do promocji firmy, budowania świadomości marki i pozyskiwania nowych klientów
 • Narzędzia sprzedażowe umożliwią budowanie długotrwałych relacji z klientami
 • Wiedza o finansach pozwoli popatrzeć na miejsca, w których można dokonać cięć kosztów i wykorzystać kapitał na nowe inwestycje, ułatwi zarządzanie płynnością
 • Wiedza o przepisach prawa pozwoli uniknąć podpisywania niekorzystnych umów i zabezpieczania własnych interesów bez wzrostu kosztów na usługi zewnętrzne w tym zakresie

Tematyka

Sesja 1. Marketing i sprzedaż z elementami budowania świadomości ekologicznej

Sesja 2. Finanse

Sesja 3. Prawo i negocjacje

 

PROGRAM

SESJA 1 (2 dni): Marketing i sprzedaż z elementami budowania świadomości ekologicznej

 • Funkcja marketingowa w mikro i małym przedsiębiorstwie
 • Marketing organizacji czy marketing produktu
 • Marketing mix oraz inne narzędzia działań rynkowych
 • Zarządzanie portfelem produktów lub usług – zarządzanie cyklem życia produktu, projektowanie i wdrażanie nowych produktów lub usług
 • Analiza przyczyn niepowodzeń produktów i usług
 • Rola innowacji w marketingu
 • Zarządzanie ceną
 • Komunikacja marketingowa – narzędzia promocji i planowanie promocji, kryteria wyboru środków promocji
 • Zarządzanie sprzedażą produktów i usług

 

SESJA 2 (2 dni): Finanse

 • Finansowanie działalności firmy
 • Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi
 • Ocena stabilności finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza progu rentowności
 • Analiza zyskowności produktów
 • Sekret optymalnego finansowo portfela produktowego

 

SESJA 3 (2 dni): Prawo i negocjacje

 • Elementy prawa pracy i prawa handlowego
 • Wprowadzenie do konfliktologii, teoria „koła konfliktów”
 • Kluczowe parametry sytuacji negocjacyjnej
 • Prowadzenie negocjacji pozycyjnych
 • Negocjacje problemowe, czyli jak zbudować rozwiązanie „win-win”
 • Wywieranie wpływu w procesie negocjacji
 • Radzenie sobie z manipulacją w negocjacjach

 

HARMONOGRAM

EDYCJE* MIASTO SESJA I SESJA II SESJA III
Edycja 2 Szczecin 26-27.11.12 17-18.12.12 21-22.01.13
Edycja 3 Szczecin 15-16.12.12 19-20.01.13 23-24.02.13
Edycja 4 Szczecin 21-22.01.13 25-26.02.13 25-26.03.13
Edycja 5 Szczecin 23-24.02.13 23-24.03.13 27-28.04.13
Edycja 9 Szczecin 22-23.06.13 27-28.07.13 24-25.08.13
Edycja 1 Międzyzdroje 19-20.09.13 21-22.09.13 21-22.11.13
Edycja 10 Międzyzdroje 19-20.09.13 21-22.09.13 21-22.11.13
Edycja 6 Szczecin 28-29.09.13 25-26.10.13 27-28.10.13
Edycja 7 Marianowo 21-22.11.13 23-24.11.13 25-26.11.13
Edycja 8 Międzyzdroje 12-13.04.14 14-15.04.14 16-17.04.14
Edycja 12 Szczecin 08-09.02.14 15-16.02.14 22-23.02.14
Edycja 11 Szczecin 06-07.05.14 13-14.05.14 20-21.05.14
Edycja 13 Międzyzdroje 10-11.05.14 12-13.05.14 17-18.05.14

 

Słowa kluczowe: szkolenie EFS, szkolenia dofinansowane, szkolenia w woj. zachodniopomorskim

Metody szkoleniowe: miniwykłady, zajęcia warsztatowe, ćwiczenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.