Doświadczenie

IBD Business School (dawniej Instytutu Rozwoju Biznesu) i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem w pozyskiwaniu i realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogółem: 37 projektów – otwartych i zamkniętych – na łączną kwotę wynoszącą ok. 44 mln zł. We wszystkich projektach uczestniczyło blisko 13,5 tys. osób (ponad 4,6 tys. godzin).

  • W perspektywie 2004-2008 z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zrealizowaliśmy 7 projektów zamkniętych i 2 otwarte, w których wzięło udział ponad 2,3 tys. osób.
  • W perspektywie 2007-2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zrealizowaliśmy 19 projektów otwartych i 9 zamkniętych; łącznie dla ponad 11,2 tysięcy osób.

 

 

PROJEKTY SZKOLEŃ OTWARTYCH

1 Coaching dla menedżerów z Podkarpacia – CFC

Coaching dla menedżerów z Podkarpacia – PCD

Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w  realizacji od marca 2014 do lipca 2015
2 Akademia zarządzania MŚP (lubuskie) Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w  realizacji od grudnia 2013 do kwietnia 2015
3 Coaching menedżerski CFC

Coaching menedżerski PCD

Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w  realizacji od października 2013 do listopada 2014
4 Optymalizacja kosztów firmy (lubuskie) Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikroprzedsiębiorstw województwa lubuskiego – w  realizacji od października 2013 do stycznia 2015
5 Sukces z Noble Manhattan Coaching (śląskie) CFC

Sukces z Noble Manhattan Coaching (sląskie) PCD

Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikroprzedsiębiorstw województwa śląskiego – w  realizacji od października 2013 do listopada 2014
6 Optymalizacja kosztów firmy (śląskie) Otwarty projekt szkoleniowy dla firm z sektora mikroprzedsiębiorstw województwa śląskiego – w  realizacji od października 2013 do stycznia 2015
7 Akademia MMŚP (wielkopolskie) Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro, małych i średnich firm województwa wielkopolskiego – w  realizacji od października 2013 do stycznia 2 015
8 Optymalizacja kosztów MMŚP (wielkopolskie) Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro, małych i średnich firm województwa wielkopolskiego – w realizacji od września 2013 do września 2014
9 Nawigator zarządzania MŚP (dolnośląskie) Otwarty projekt szkoleniowy dla kobiet z mikro, małych i średnich firm województwa dolnośląskiego – w realizacji od kwietnia 2013 do listopada 2014
10 Akademia zarządzania MŚP (dolnośląskie) Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro, małych i średnich firm województwa dolnośląskiego – w trakcie realizacji od stycznia 2013 do czerwca 2014
11 Akademia mikro i małych przedsiębiorstw (zachodniopomorskie) Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro i małych firm województwa zachodniopomorskiego – w realizacji od września 2012 do czerwca 2014
12 Nawigator zarządzania mikro i małych przedsiębiorstw (zachodniopomorskie) Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro i małych firm województwa zachodniopomorskiego – w realizacji od września 2012 do czerwca 2014
13 Optymalizacja kosztów MŚP (małopolskie) Otwarty projekt szkoleniowy dla MŚP województwa małopolskiego (wrzesień 2012 – marzec 2014)
14 Zadbaj o sprzedaż w swojej firmie (małopolskie) Otwarty projekt szkoleniowy, składający się z 5 modułów, dla mikrofirm i MŚP województwa małopolskiego – termin realizacji od września 2012 do lipca 2014
15 Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski Otwarty dwumodułowy projekt szkoleniowy  dla mikro i małych firm województwa małopolskiego (styczeń 2012 – grudzień 2013)
16 Akademia Zarządzania MMP, ogólnopolski Otwarty projekt szkoleniowy dla mikro i małych firm w całej Polsce (listopad 2009 – październik 2011).
17 Akademia Zarządzania Kapitałem Ludzkim, ogólnopolski Otwarty projekt szkoleniowy dla firm w całej Polsce (listopad 2009 – październik 2011)
18 Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich II, ogólnopolski Otwarty projekt szkoleniowy dla małych i średnich firm w całej Polsce (listopad 2009 – październik 2010)
19 Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich, regionalny łódzki Otwarty projekt szkoleniowy dla firm w województwie łódzkim (październik 2009 – wrzesień 2011)
20 Akademia Menedżera MŚP Otwarty projekt szkoleniowy dla małych i średnich firm w całej Polsce (październik 2006 – marzec 2008)
21 Przywództwo w biznesie – kompleksowy rozwój umiejętności menedżerskich Otwarty projekt szkoleniowy dla firm w całej Polsce (listopad 2006 – maj 2008)
 

PROJEKTY ZAMKNIĘTE

1 Sukces z Noble Manhattan Coaching Celem projektu jest wzmocnienie pozycji rynkowej firm szkoleniowo-doradczych z woj. łódzkiego – termin realizacji od sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015
2 Aktywni 50+ Innowacyjny projekt rozwojowy w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa
3 Synergia – Akademia rozwoju kadry Orange Polska Projekt rozwoju pracowników Orange Polska
4 Konkurencyjna kadra kluczem do sukcesy firmy Intar Sp. z o.o Projekt rozwoju pracowników  INTAR
5 Profesjonalna sprzedaż – program rozwoju kadr sprzedaży i obsługi klienta BZ WBK

Projekt rozwoju pracowników BZ WBK

 

6 Akademia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Makro Cash & Carry Projekt rozwoju pracowników Makro Cash & Carry
7 Czas na wzrost, czas na rozwój – program rozwoju kluczowych kompetencji kadr Banku Pocztowego Projekt rozwoju pracowników  Banku Pocztowego
8 Inwestycja w kadrę Alior Banku Projekt rozwoju pracowników  Alior Banku
9 Get in training (realizowany przez konsorcjum w składzie: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów oraz Instytut Rozwoju Biznesu), MSBiF Projekt rozwoju pracowników  GETIN Banku
10 Program rozwoju kadry ABB – efektywna komunikacja w organizacji Projekt rozwoju pracowników  ABB
11 Program rozwoju kadry – Geovita gości wita II Projekt rozwoju pracowników  sieci turystycznej GEOVITA
12 Szkolenie antystresowe dla kontrolerów ruchu lotniczego Projekt rozwoju pracowników kontroli ruchu lotniczego
13 Program rozwoju kadry Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 Projekt rozwoju pracowników Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1
14 SPECTRA Uniwersytet Europejski – rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych i spożywczych Projekt rozwoju pracowników  SPECTRA
15 Program rozwoju kadr dla pracowników Philip Morris Polska Projekt rozwoju pracowników  Philip Morris Polska
16 Program rozwoju kadry – Geovita gości wita Projekt rozwoju pracowników  sieci turystycznej GEOVITA