Kompleksowa usługa

 

Od doradztwa w wyborze projektu do jego rozliczenia i ewaluacji

Jednym z najsilniejszych atutów Instytutu w obszarze projektów unijnych jest kompleksowość oferty. Nasz klient może jedynie wskazać nam kierunek potrzeb, a resztę działań oddać w nasze ręce.
Pracę z klientem rozpoczynamy od analizy potrzeb rozwojowych pracowników organizacji. Nasze metody bazują na ponaddwudziestoletnim doświadczeniu we wprowadzeniu projektów szkoleniowych i doradczo-badawczych.
Kolejnym etapem jest przygotowanie wniosku aplikacyjnego i skuteczne pozyskanie dotacji w stosownej instytucji. Na tym etapie doradzamy, w jaki sposób zrealizować zdiagnozowane potrzeby i jak dopasować je do wytycznych konkursowych.
Po otrzymaniu dotacji pełna odpowiedzialność za sukces projektu leży po naszej stronie. Wszystkie kontakty i pełną dokumentację projektu bierzemy na siebie. Nasz klient odpowiedzialny jest jedynie za rekrutację uczestników na szkolenia i inne działania zaplanowane w projekcie. Rozliczenie finansowe, pełna sprawozdawczość PEFS wymaga wieloletniej praktyki, śledzenia przepisów i analizy aktualnych dokumentów. Wiemy, że sprawne zarządzanie projektem to ogromny wysiłek i bierzemy go na siebie aby obowiązki unijne nie obciążały naszych klientów i nie utrudniały realizacji założonych celów – rozwoju kadry.
Realizowane przez Instytut projekty miały na celu wprowadzenie realnej zmiany i  rozwoju albo w całej organizacji, w zakresie wybranych kompetencji, albo też doskonalenia jednej kompetencji w wybranym obszarze organizacji w bardzo pogłębiony sposób. Działaniom szkoleniowym często towarzyszyło doradcze wsparcie oraz badanie efektywności, sprawdzające poziom osiągniętych rezultatów.

 

Obszary realizowanych działań rozwojowych

 • Przywództwo i kompetencje menedżerskie
 • Zarządzanie strategiczne
 • Trening trenerów
 • Rachunkowość
 • Finanse
 • Sprzedaż i obsługa klienta
 • Coaching
 • Badanie efektywności prowadzone było metodami:
  – Testy umiejętności sprzedażowych i menedżerskich
  – Pre- i posttesty wiedzowe